Frygt for spekulation i danske dagpenge afvises af EU

Kommissionen vil forlænge perioden for eksport af dagpenge til andet EU-land, politisk flertal og fagbevægelsen frygter misbrug.
Der er i de seneste år sket en massiv stigning i antallet af østeuropæiske arbejdere, som tager danske dagpenge med videre til et andet land for at søge arbejde.

Det er i dag muligt i op til tre måneder, men Europa-Kommissionen ønsker, at perioden skal forlænges til seks måneder. Det forslag er blevet kritiseret af et bredt flertal i Folketinget, men kritikken afvises af Europa-Kommissionen, som i et brev til Folketinget forklarer, at det ”fulde potentiale” for arbejdskraftens frie bevægelighed ikke er udnyttet endnu.

”Arrogant” kalder Europa-ordfører Peter Hummelgaard (S) Kommissionens svar til Folketinget. Han frygter, at forslaget kan føre til spekulation i de danske regler, hvilket på sigt vil kunne underminere danskernes opbakning til det danske dagpengesystem, som i forvejen er hårdt presset.

Eksplosiv stigning blandt østeuropæere
Der er stadig ikke mange, der benytter sig af muligheden for at tage danske dagpenge med til et andet EU-land for at søge job. I 2016 tog 910 danskere dagpenge med til et andet EU-land, mens 1.213 personer uden dansk pas benyttede sig af samme lejlighed, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Men hvor der ikke er sket en markant stigning i antallet af danskere, der eksporterer danske dagpenge siden 2010, er andelen af østeuropæere steget voldsomt.

I 2010 benyttede 49 østeuropæere sig af muligheden – i 2016 var tallet steget til 907. Det svarer til en stigning på godt 1.750 procent.

Der er i samme periode sket en stigning i antallet af østeuropæisk arbejdskraft i Danmark fra 18.962 til 42.376 personer. Det svarer til en procentvis stigning på godt 123 procent og forklarer altså ikke stigningen i antallet af de eksporterede dagpenge.

Socialdemokraternes Europaordfører Peter Hummelgaard siger til Netavisen Pio: ”Jeg kan godt være bekymret for, om forslaget om en endnu længere dagpengeperiode kan være med til at underminere opbakningen til det danske dagpengesystem. Vores frygt går blandt andet på, at nogen kan spekulere i reglerne og komme til Danmark for at arbejde i nøjagtigt tre måneder og så rejse videre til et andet land, hvor leveomkostningerne er lavere.”

Kritik af forslag fra LO og FTF
Europa-Kommissionen fremlagde forslaget om den forlængede dagpengeperiode i december 2016 som en del af en samlet pakke om sociale velfærdsydelser, som skal gøre det lettere at arbejde på tværs af landegrænser og samtidig beholde ens sociale rettigheder.

Kort tid efter udtrykte LO og FTF skarp kritik af forslaget, da de blandt andet mener, at kontrolmulighederne med de arbejdssøgende i udlandet er for ringe. De skrev følgende i et høringssvar til Beskæftigelsesministeriet:

”Dette forslag må vi udtale os meget stærkt imod. De danske dagpenge vil i flere østeuropæiske lande udgøre flere gange den arbejdsløn, som vil kunne opnås ved et normalt arbejde i disse lande. Der vil derfor ikke være nogen tilskyndelse til at søge arbejde. Hertil kommer, at der i realiteten ikke vil være kontrolmuligheder i forhold til rådighedsforpligtelsen, når denne kontrol skal ske i et andet land.”

I Kommissionens svar til Folketinget, afsendt den 31. juli forklares det, at den nuværende periode på tre måneder er for kort til, at man kan finde et arbejde i et andet EU-land, som svarer til den jobsøgendes kvalifikationer.

Spørgsmål om rettidig omhu
Peter Hummelgaard mener ikke, at det argument holder, da de fleste kan påbegynde deres jobsøgning over internettet allerede inden, de flytter. Men vigtigere for ham er, at man i dag forsøger at foregribe fremtidens arbejdsmarked, hvor man kan forestille sig, at der vil være mere udenlandsk arbejdskraft i Danmark, end der er i dag. ”Det er også et spørgsmål om at udvise rettidig omhu,” siger han. Han håber, at Danmark vil kunne gå sammen med andre ligesindede europæiske lande og lægge et fælles pres på Kommissionen.

Kun Alternativet og de Radikale støtter kommissionens forslag. Alternativets EU-ordfører, Rasmus Nordqvist, siger til Jyllands-Posten: ”Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal stavnsbinde folk til at finde job i Danmark. Hvis de finder et arbejde i et andet land, så er det jo bare dejligt. (…) Vi har tillid til, at når folk har optjent retten til dagpenge, så søger de arbejde – også, hvis de rejser til et andet land. Vi tror ikke på, at folk snyder og bedrager.”

Forslaget behandles nu i Europa-Parlamentet og Rådet.


placeholder

Annonce