Frygt for at ukrainere snyder sig til at arbejde i Danmark

"Det er helt afgørende, at reglerne på landbrugsområdet ikke udnyttes til at skaffe billig udenlandsk arbejdskraft," lyder det fra Mattias Tesfaye
Foto: Keld Navntoft
Mattias Tesfaye (S), justitsminister
Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) advarer om, at ukrainere muligvis snyder med deres eksamenspapirer for på den måde at få opholdstilladelse som landbrugspraktikant i Danmark

Advarslen kommer, efter at det ukrainske politi netop har genoptaget efterforskningen af snyd med uddannelsesdokumenter. Politiet havde ellers i første omgang indstillet efterforskningen med henvisning til, at der ikke var grundlag for at retsforfølge nogen efter ukrainsk lov. Men nu har domstolene underkendt denne afgørelse og efterforskningen er derfor blevet genoptaget, oplyser udlændinge- og integrationsministeren til Folketingets udlændinge og integrationsudvalg.

Mattias Tesfaye understreger, at han følger sagen ”tæt”.

”Det er helt afgørende, at reglerne på landbrugsområdet ikke udnyttes til at skaffe billig udenlandsk arbejdskraft eller med henblik på at få ophold i Danmark, som udenlandske ansøgere ellers ikke ville kunne opnå,” skriver udlændinge- og integrationsministeren.

Politiet efterforsker

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har siden mistanken opstod tidligere på året skærpet kravene til ansøgere med eksamensbeviser fra de ukrainske uddannelsesinstitutioner.

Udover dokumentation for beståede fag, så skal ansøgerne vedlægge anden dokumentation for at have taget uddannelsen som for eksempel studiekort eller årbøger. Herudover skal dokumentationen for uddannelsen være dateret og navnet på uddannelsesinstitutionen fremgå tydeligt. Endelig vil ansøgerne blive indkaldt til personlige samtaler, hvis der mangler dokumentation for ansøgningen - eller SIRI fatter mistanke.

Det er endnu for tidligt at konkludere

”Det er endnu for tidligt at konkludere, hvorvidt den skærpede tilgang har haft en tilstrækkelig effekt, men myndighederne vil løbende overveje behovet for eventuelle nye tiltag,” skriver Mattias Tesfaye.

3F: Livet skal gøres besværligt

Formanden for den grønne gruppe i 3F, Peter Kaae Holm, er tilfreds med, at Mattias Tesfaye og SIRI er opmærksom på snydet med eksamensbeviserne.

Der har i flere år eksisteret en praktikantaftale, hvor danske landmænd har kunnet hente yngre landbrugsudlændige under uddannelse til Danmark som landbrugspraktikanter. Praktikanterne kan lære om de effektive danske produktionsmetoder og bruge deres viden i hjemlandet, når de vender tilbage.

Må instrueres med fagter og hjemmelavet tegnsprog

 

”3F har med landbrugets arbejdsgivere i GLS-A og Landbrug & Fødevarer aftalt vilkår for praktikanter, så de tilrejsende er sikret et lærerigt uddannelsesophold i Danmark,” siger Peter Kaae Holm til Netavisen Pio.

”Det forudsætter, at de i forvejen er i gang med en jordbrugsuddannelse og kan kommunikere med den danske vært og uddannelsesansvarlige. Desværre har vi oplevet en række sager, hvor formålet i højere grad synes at være at udnytte billig, ufaglært arbejdskraft, som på grund af sprogbarrierer må instrueres med fagter og hjemmelavet tegnsprog.”

Ifølge formanden for den grønne gruppe i 3F har dette aldrig været meningen med ordningen for landbrugspraktikanter. Praktikanterne kan få opholds– og arbejdstilladelse for op til 12 måneder, men ikke for længere tid end kontraktperioden. Tilladelsen kan ikke forlænges udover 12 måneder, dog til 24 måneder, hvis der er indlagt et skoleophold på seks måneder.

”Derfor er det godt, at myndighederne fortsat udviser skærpet opmærksomhed i forhold til, at reglerne overholdes,” siger Peter Kaae Holm. ”Vi er godt tilfredse med, hvis livet bliver besværliggjort for kriminelle bagmænd, der fusker med uddannelsespapirer med videre, og udnytter sårbare udenlandske kollegers situation.

Flere og flere praktikanter

Antallet af landbrugspraktikanter, som kommer helt overvejende fra Ukraine for at arbejde på de danske marker og i de danske stalde, har de senere år været stigende.

I 2017 var der 1468 udenlandske landbrugspraktikanter i Danmark, hvoraf 1421 var fra Ukraine.

 Et flertal uden om den daværende Løkke-regering afviste inden folketingsvalget daværende integrations- og udlændingeminister Inger Støjbergs (V) ønske om at lempe kravene til landbrugspraktikanter af frygt for, at øvelsen alene gik ud på at skaffe meget billig arbejdskraft til landbruget fra ikke-EU-lande.

Viceformanden for Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen, tager afstand fra "al ulovlig aktivitet".

"Derfor bakker vi fortsat op om tiltag, der kan være med til at forhindre eventuel svindel," siger Lone Andersen til Netavisen Pio.

Viceformanden advarer dog mod, at efterforskningen i Ukraine og de danske myndigheders tiltag ikke må føre til forlængede sagsbehandlingstider i SIRI, sådan som det har vist sig tilfældet.

"Det har store konsekvenser for de studerende, som glæder sig til at påbegynde deres praktikforløb i Danmark," siger Lone Andersen.

Når der pludselig mangler hænder.

"Det bliver yderligere vanskeligt at opretholde produktionen på de enkelte bedrifter, når der pludselig mangler hænder. Vi vil samtidig gerne gøre opmærksom på, at det er et fåtal af ansøgninger, som har fået afslag på baggrund af styrelsens skærpede sagsbehandling. Det afspejler vores opfattelse af, at internationale medarbejdere og praktikanter i vid udstrækning kommer til Danmark på ordentlige vilkår." 

Opdateret klokken 16:25 med kommentar fra Landbrug & Fødevarer.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-11-17-flere-gange-om-aaret-giver-oms...

Måske der er vigtigere ting ministeren burde tage sig til!

Stol aldrig på en socialdemokrat!

Annonce