FTF-kongres: ’På niveau med Faxe Kondi’

Der er dømt optakt fusionsforhandlinger under årets FTF-kongres. Formand Bente Sorgenfrey talte om værdier, aktualitet og frugtbarheden af samarbejdet med LO i sin tale til de delegerede.
Foto: Sif Meincke / FTF

Med en værdibaseret tale indledte FTF-formand Bente Sorgenfrey kongressen for de mange delegerede. Der var fulde huse ved årets FTF-kongres, der blev afholdt på Hotel Radisson i den sidste konservative bastion, Frederiksberg.

Meget passendende for den følelsesmæssige stemningen, så indledte Bente Sorgenfrey sin formandsberetning med en henvisning til weekendens terrorangreb i Paris og det nødvendige forsvar for vores værdier. Og det blev generelt til en tale i værdiernes navn fra en FTF-formand, der med de igangværende fusionsforhandlinger mellem FTF og LO meget vel kan være på vej ind i sin sidste formandsperiode.

Både Ulandssekretariat, flygtningestrømme, global konkurrence og forestående trepartsforhandlinger fik ord med på vejen. Noget af det mest ventede var, da da FTF-formanden talte sig ind i diskussionen om den kommende fusion mellem LO og FTF. Som ventet blev det dog ikke fra formandsstolen, at konklusionen blev formuleret:

Det er et samarbejde, der har skabt mere værdi for jer som medlemsorganisationer og for jeres medlemmer. Vi skal på denne kongres diskutere, hvordan vi kan udvikle dette allerede gode samarbejde mellem LO og FTF. Vi skal i gang med noget, som forhåbentlig på sigt kan give fagbevægelsen endnu mere styrke – og sikre nye resultater til medlemmerne.

På trods at troen på fordelene i samarbejdet mellem LO og FTF, så kræver fusionen ifølge FTF-formanden, at fokus bliver på det nære og de tætte relationer: ”Medlemmerne ER fagbevægelsen. Vi skal, hvis vi vil sikre bevægelsens overlevelse, være tæt på de tillidsvalgte og medlemmerne og tilpasse vores ydelser og organisationer gennem inddragelse og dialog.

Det var ikke desto mindre de store spørgsmål og de stadig mere komplicerede forhandlinger, der peger i retning af en mulig fusion LO og FTF, der dominerede. Hvis en fusion altså – som understreget gentagne gange undervejs - kan opnå den nødvendig opbakning i både LO og FTF

Hovedorganisationens opgave er at varetage de fælles interesser på det nationale og transnationale niveau. Jeg mener, at vi har brug for en stærk og handlekraftig hovedorganisation, der kan sætte dagsordener og få konkret indflydelse på det brede nationale niveau og i EU-arbejdet og det globale samarbejde.

I talens afslutning vendte FTF-formanden tilbage til det eksisterende samarbejde mellem LO og FTF, hvis succes hun fandt bekræftelse for i den seneste store lønmodtagerundersøgelse (APL): ”Den viser, at LO’s og FTF’s medlemmer stort set mener det samme og har de samme værdier.

Og samtidig, så viste undersøgelsen også, at OK-mærket, som har været kendetegnet ved den fælles kampagneindsats fra LO og FTF, nu har opnået et kendskab i befolkningens øje, som svarer til den folkekære Faxe Kondi sodavand.

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce