FTF : Offentligt ansatte føler sig overlæsset med styring

Mange offentligt ansatte oplever et så tæt mylder af mål, at det begrænser dem i at løse deres arbejde for borgerne
Medarbejderne i den offentlige sektor, skal opfylde og dokumentere så mange mål, at det går ud over både kvaliteten i arbejdet og arbejdsglæden.

Mere end hver anden medarbejder i den offentlige sektor oplever, at der i høj grad er opstillet mål for deres arbejdsopgaver, viser ny undersøgelse om styring i den offentlige sektor fra hovedorganisationen FTF, der blandt andet har skolelærere, sygeplejersker, pædagoger og politifolk som medlemmer.

Undersøgelsen viser blandt andet, at der blandt medarbejderne med en meget høj grad af proces- og aktivitetsmål for deres arbejde, oplever hele 46 procent, at målene begrænser dem i at løse deres arbejdsopgaver til gavn for borgerne.

Og kun hver femte medarbejder kan i høj grad se meningen med at bruge de forskellige styringsredskaber som for eksempel måling og dokumentation af arbejdet.

Regeringen vil i løbet af efteråret spille ud med en reform af ledelsen af den offentlige sektor, og i den forbindelse opfordrer FTF-formanden Bente Sorgenfrey til at man ser på om man kan begrænse antallet af mål, som de offentligt ansatte skal forfølge.

”Hvis vi vil have en offentlig sektor med mere velfærd for pengene, som er et mål med Sammenhængsreformen, er det vigtigt, at medarbejdernes arbejde ikke begrænses af et mylder af mål. Især det er afgørende, at medarbejderne, som hver dag udfører det arbejde, der skal måles på, også er inddraget i at udvikle og udvælge målene”, siger Bente Sorgenfrey til ftf.dk.

Inddragelse øger forståelse for mål

Undersøgelsen viser også, at antallet af medarbejdere, der kan se meningen med målene stiger, i takt med at de har været inddraget i udformningen af dem. Problemet er blot, at det har de færreste.

71 procent af de ansatte har ifølge FTF’s undersøgelse slet ikke eller i lille grad været inddraget i at udvikle eller vælge de styringsredskaber, der bruges på vedkommendes arbejdsområde.

Bente Sorgenfrey opfordrer derfor politikere og ledende embedsmænd i den offentlige sektor til at sætte sig i spidsen for at få ryddet op i målmylderet.

Og så opfordrer hun lederne på de enkelte arbejdspladser til at inddrage medarbejderne mere via samarbejdssystemet: MED-systemet i kommuner og regioner og samarbejdsudvalgene i staten.

”En udvikling af den offentlige sektor med færre målinger og regler og mere tid til kerneopgaven kan være en tung færge at sætte i gang. Her kan MED-systemet være en effektiv måde at kickstarte udviklingen på – det har vi set flere konkrete eksempler på ude i kommunerne,” slutter Bente Sorgenfrey.

FTF-undersøgelsen bygger på svar fra cirka 1.850 medarbejdere i det offentlige fra FTF-områderne.

 

 

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook