Gæster i Vestegnens maskinrum

På Vestegnen forlader alt for mange folkeskolen uden at kunne læse og regne, og langt flere unge end i resten af landet mangler en praktikplads. En beretning fra Socialdemokraterne i Brøndbykredsen.
”Vi har netop sagt til 50 unge fra Vestegnen, at de ikke kan fortsætte deres uddannelse som pædagogiske assistenter, fordi kommunerne ikke stiller nok praktikpladser til rådighed” fortæller Elsebeth Melgaard, der er direktør på SOSU-skolen i Brøndby. Et par socialdemokratiske medlemmer af børne- ungeudvalgene i Vestegnens kommunalbestyrelser tager et par hurtige notater.

I samarbejde med min kredsbestyrelse har jeg inviteret 15 gæster til et aftenmøde i socialdemokraternes partilokaler i Brøndbyvester. Ud over kredsbestyrelsen sidder derfor også lederen af den lokale uddannelsesvejledning, repræsentanter fra erhvervsskoler, VUC-centre, produktionsskoler, fagforeninger, DSU og socialdemokrater fra regioner og kommuner.

Os der sidder her i rummet, spiller en afgørende rolle, hvis det skal lykkes

De er inviteret, fordi de alle arbejder med det samme – at sikre unge fra Vestegnen de kvalifikationer der skal til, for at de kan få fast arbejde. Det er målet. Og os der sidder her i rummet, spiller en afgørende rolle, hvis det skal lykkes. På mødet skal vi udveksle erfaringer og komme med idéer til konkrete politiske tiltag i kommuner, regionen eller Folketinget.

Mange består ikke dansk og matematisk i folkeskolen
Mødets deltagere får udleveret en enkelt A4-side med en række tabeller der kort skitserer udfordringen: Andelen af elever der forlader folkeskolen uden 2 i dansk og matematik er 23 procent i Albertslund, 18 procent i Brøndby og 17 procent i Ishøj. For Vestegnen samlet er det 13 procent, mens det kun er 8 procent i hele Region Hovedstaden.

Det nytter ikke bare at indrykke reklamer

”Vi ligger ikke så godt i den statistik”, erkender Arno Hurup, der er formand for Børne- ungeudvalget i Brøndby. ”Men efter vores skolesammenlægninger er vi nu begyndt at se resultater. Vi er faktisk gået fra en 92. plads til en 25. plads i ’løfteevne’ på kort tid. For os har det afgjort været rigtigt at skabe større skoler.”

Fra Ishøj kunne socialdemokraten Jeanette Merklin fortælle om det fælles kommunale samarbejde Young Skills, der på få år har hævet andelen af kommunens unge, der valgte en erhvervsuddannelse fra 12 procent til 25 procent i 2015:

”Det nytter ikke bare at indrykke reklamer. Vi skal have fat i forældrene og invitere dem med ud på erhvervsskolerne. Derudover ved vi, at afstanden til nærmeste erhvervsskole betyder alverden. Her er det afgørende for Ishøj at CPH West fastholder og gerne udbygger udbuddet af uddannelser i vores kommune.”

Søren Elnebo Lau, der er leder af områdets UU-vejeledning, kunne dog berolige forsamlingen med en vurdering af, hvordan fusionsprocessen mellem to af hovedstadens erhvervsskoler faktisk vil styrke udbuddet af uddannelser på Vestegnen.

UU-chefen havde derudover en ønskeliste med til det lokale folketingsmedlem: ”Det nytter ikke noget, at I kun vil vejlede 20 procent af de unge. Det fungerer måske i Rudersdal. Men i Hvidovre, Brøndby eller Ishøj har vi brug for at kunne vejlede mange, mange flere”, mener Søren Elnebo Lau. Fra VUC var der ønsker om lovændringer, så deres forbedrende kurser til erhvervsskolerne kunne foregå på værksteder. Alle de mange forslag og ønsker noteres ned af de valgte politikere.

Husk lærlinge når boliger renoveres
Andelen af unge der, mangler praktikplads er 50 – 100 procenthøjere på Vestegnen end i resten af landet. Virksomhederne i vores område løfter simpelthen ikke det samme sociale ansvar som de gør i Midt- eller Vestjylland. Derfor har jeg kæmpet for at få Vestegnens boligselskaber til at huske lærlinge, når de enorme byggerier fra 60’erne nu renoveres.

Vestegnen er traditionelt en stærk socialdemokratisk bastion

Vestegnen er traditionelt en stærk socialdemokratisk bastion, og partiet ligger stadigvæk markant over landsresultatet til både kommunal- og folketingsvalg. Det er vigtigt, at der stadig findes områder i Danmark, hvor visionen om det solidariske velfærdssamfund står stærkt; kommuner der prioriterer ældreplejen, daginstitutioner og stærke lokale fællesskaber, herunder folkelig opbakning til socialdemokratiets kandidater til Folketinget, regionsrådet og kommunalbestyrelser.

Hvis vi skal gøre os fortjente til den opbakning, så kræver det, at vi fortsat løser de udfordringer, borgerne har – for eksempel at alt for få unge får en uddannelse. Det kan vi kun med et stærkt samarbejde. Jeg tror derfor heller ikke, det er sidste gang, at vi i min kreds vil invitere nøglepersoner med ind i det socialdemokratiske maskinrum.

 

Mattias Tesfaye er medlem af folketinget for Socialdemokraterne.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Integrationsordfører for Socialdemokratiet


placeholder

Annonce