Annonce

Gakgak i Skat: Dette er ikke en skulptur!

Kunstnere og Venstre mener, at Skats manglende accept af skulptur skyldes en forældet kunstopfattelse. Men Skatteministeriet mener, at en ændring kræver ændrede EU-regler.
Han har selv kaldt sin kunst for Social Design eller krydsfeltet mellem skulptur, design, arkitektur og performance.

Men er FOS’, med det borgerlige navn Thomas Poulsen, værk foran HF-Centret Efterslægten i Utterslev, i det nordvestlige København, også en skulptur? 

Det spørgsmål opfordrer Akademiraadet nu regeringen og Folketinget til at svare bekræftende på, efter at Skat netop har afvist at godkende værket, der hedder Your Success is Your Amnesia, som værende en skulptur i momslovens forstand.

Hvilket i praksis betyder, at FOS ikke slipper med at betale den særlig lave kunstnermoms, eller reduceret moms, på “kunstnerens egne kunstgenstande.” De tre bogstaver i navnet står ikke for noget.

“I de seneste 15 år er man blevet vænnet til, på udstillinger og alle mulige andre steder, at se på andre typer af kunst, så man nu er velkendt med dem,” siger næstformanden for Akademiraadet, Peter Holst Henckel, til Netavisen Pio.

Peger på noget mere principielt

“Derfor kan det faktisk overraske en, at et værk som FOS´/ Thomas Poulsens falder uden for definitionen. Hvilket var Akademiraadets reaktion, da vi blev gjort bekendt med problemet. For normalt går vi ikke ind og forholder os til et konkret værk, men det peger på noget mere principielt i forhold til definitionen af et kunstværk i loven. Der er noget, som er forældet her, og det er vigtigt, at lovgivningen følger med og ikke er med til at bremse udviklingen.”

Brevet til politikerne

I et brev til kulturminister Joy Mogensen (S) og skatteminister Morten Bødskov (S), samt medlemmerne af Folketingets kultur- og skatteudvalg, konkluderer Akademiraadet, at det er rådets "klare kunstfaglige opfattelse, at udsmykningsværket kan og bør defineres som en skulptur", og at skulpturen er et eksempel på, hvad som kunstfagligt og kunsthistorisk betegnes som en såkaldt social skulptur.

Ifølge Akademiraadet peger dette på, at “momslovens kunstdefinition ikke er fulgt med med tiden og den kunstneriske udvikling”. Senest blev momslovens definition på kunst i 2006 udvidet til også at omfatte “kunstfotografi”, som på det tidspunkt var blevet en kunstfagligt accepteret del af det billedkunstneriske praksisfelt.

"Akademiraadet mener, at den specifikke skattesag gør det tydeligt, at momslovens kunstdefinition igen bør revideres og udvides, så lovgivningen bliver tidssvarende og befordrende for billedkunstens fortsatte udvikling" hedder det i brevet fra rådet, som er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for billedkunst og arkitektur. Det kan være udsmykninger af det offentlige rum, arkitektoniske ændringer eller tiltag inden for kunstverdenens struktur og støttesystem, de videregående kunstneriske uddannelser eller lokalplaner.

Favoriserer mere traditionelle kunstneriske værktyper

“Akademiraadet er af den opfattelse, at momslovens nuværende kunstdefinition favoriserer mere traditionelle kunstneriske værktyper og praksisformer og dermed er med til at bremse den naturlige udvikling og fornyelse af billedkunsten, som er afgørende for, at billedkunsten kan vedblive med at have relevans og betydning for samfundet som helhed,” skriver rådet.

Kunstnermoms

Kunstværker er kun belagt med fem procent moms, hvilket selvfølgelig skal gøre det billigere - og lettere - at sælge værkerne, samtidig med at kunstneren stadig kan fratrække 25 procent i moms af materialer og andet denne bruger til at skabe sit værk.

I FOS' tilfælde mener Skat imidlertid, at der er tale om en såkaldt kunstnerisk ydelse, hvilket ellers normalt er forfatter- eller komponistvirksomhed, med det resultat, at der ganske vist ikke slet ikke er moms på salget af skulpturen. Men til gengæld mister FOS så fradragsretten, hvilket summa summarum koster kunstneren en kvart million kroner i tabt indtægt.

En afgørelse som FOS - med hjælp fra Billedkunstnernes Forbund - har klaget over til Landsskatteretten.

Ligesom ”mand til hest”, som man kan møde på torvet

“Det her er en moderne skulptur ligesom ”mand til hest”, som man kan møde på torvet,” siger Klaus Pedersen, sekretariatsleder i Billedkunstnernes Forbund, til Netavisen Pio.

“Hvis man undtager den skulptur fra kunstnermoms, så har man stort set kun de klassiske skulpturer, som ”mand til hest”, tilbage. Og det har vel aldrig været meningen med reglerne for kunstnermoms.”

Oplysningstiden

Det var Ny Carlsbergfondet, som i 2016 donerede det store, terrakottafarvede, værk til HF-Centret Efterslægten. Her kan unge og ældre tage en en højere forberedelseseksamen eller HF-enkeltfag.

Værket strækker sig ud på pladsen mellem skolens nye og nyrenoverede bygninger som en serie pavilloner, med gotiske spidsbuer og modernistisk arkitektur, kirkegulve og asfalt, en klokke og en dryppende, skrottet motorcykel. Som arkitektur er værket designet som et mødested for kursisterne, med blandt andet indbyggede bænke, træer og et vandbassinet, og inviterer samtidig kvarterets beboere indenfor på skolens område. Ved den lejlighed udtalte FOS selv om værket:

En mere generel idé om en fælles hukommelse

”Uddannelse stadig et så væsentligt grundelement for vort demokrati. Da disse institutioner sås i oplysningstidens klare lys, blev de repræsenteret og respekteret gennem deres arkitektur. Med Your Success is Your Amnesia har jeg gerne villet pege på disse betydninger og også på en mere generel idé om en fælles hukommelse”

I dag henviser FOS til, at når et samfund er i konstant udvikling, så er kunsten det nødvendigvis også.

“Så definitionen på kunst har det også med at udvide sig, og der skal skattereglerne - og de generelle regler - som følger resten af samfundet selvfølgelig også følge billedkunstens udvikling,” siger FOS til Netavisen Pio.

“Billedkunsten er ikke en stabil størrelse, som er olie på et lærred. Det kan være mange forskellige elementer, som sammen danner et rum og en social skulptur. Som pludselig også indeholder piloteringer og kloakering. Men når jeg samler det i mit regi, så bliver det til et værk.”

Politisk strid

Venstres kulturordfører, Jan E. Jørgensen, vil nu bede regeringen om at ændre reglerne. Staten skal støtte kunsten – det er ikke kunsten, der skal støtte staten, lyder det.

"Det virker som en helt forældet kunstopfattelse," siger Jan E. Jørgensen til Netavisen Pio.

Kommer alle til gavn og glæde

"Kunstnerisk udsmykning af det åbne rum skal da stimuleres og støttes. Det er jo kunst, der kommer alle til gavn og glæde, uden at man behøver købe billet til et museum. Kunst til folket, om man vil. Jeg bebrejder ikke myndighedernes fortolkning af gældende ret, men jeg forventer, at regeringen får gjort lovgrundlaget tidssvarende."

Ifølge Skatteministeriet er dette dog lettere sagt end gjort.

”Skatteministeriet kan ikke kommentere på en konkret sag, men kan oplyse, at momsloven baserer sig på fælles EU-momsregler," hedder det i en skriftlig kommentar til Netavisen Pio.

"Definitionen af kunstgenstande i momsloven stammer således fra momssystemdirektivet og er ens i alle EU-lande. En ændring af momssystemdirektivet vil forudsætte, at EU-Kommissionen fremsætter et forslag herom, som alle EU-lande kan blive enige om.”

Fakta om Your Success is Your Amnesia

 • 700m2 i grundareal
 • 40m3 terrakottafarvet beton
 • 320m2 beton til belægning
 • 120m2 klinker
 • 220m2 asfalt
 • 1 Quercus Robur (stilkeg), 2 Serrulata Kanzan (Kirsebær)
 • 1 motorcykel
 • 1 knallert
 • 1 klokke
 • 5 lamper
 • 1 renoveret karnap

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvad er problemet? er det ikke bare at Ny Carlsbergfonden betaler for "kunstværket" incl. 25% moms? Jeg har svært ved at se at kunstværker skal være momsfri, når der skal betales moms hvis man får opført en ny bolig alene til beboelse, det er nok svære at undvære en bolig end at undvære den form for "kunstværk" som er afbilledet.