Genåbningen udstiller Danmarks forsømte børne- og familiepolitik

Hvis du som pædagog bor sammen med en, der er coronasmittet, så skal du møde på arbejde. Men dit barn skal ikke. Det paradoks udstiller årtiers forsømmelse.
I Danmark bryster vi os normalt af at have et ligestillet velfærdssamfund, hvor begge forældre arbejder og fællesskabet til gengæld tager sig af omsorgen og dannelsen af børnene.

Men sidste år blev det åbenlyst for de fleste, at velfærdssamfundet ikke levede op til sin del. Der var ikke nok pædagoger i daginstitutionerne til at opretholde et minimum af pædagogisk kvalitet. Efter folketingsvalget bebudede den nye regering, at man nu ville indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Dårlige vilkår for forældre med syge børn

I dette forår skyllede coronaen som en lammende bølge ind over Danmark. Store dele af samfundet blev først sendt hjem på ”hjemmearbejde”, ”hjemmeskole” og ”hjemmepasning” for at afbryde smittekæder.

Vi bliver igen mindet om de dårlige normeringer

Men nu skal Danmark genåbnes igen og Regeringen har besluttet at sætte gang i genåbningen af daginstitutioner og skoler, som det første.

Udover at vi igen bliver mindet om de dårlige normeringer - og mange steder også mangel på plads i vores institutioner - i bestræbelserne på at kunne leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Så bliver det nu endnu tydeligere, at det også halter med forældrenes vilkår på arbejdsmarkedet ved eksempel børns sygdom.

Ifølge Sundhedsstyrelsen må børn nemlig ikke sendes i daginstitution eller skole, hvis der er det mindste tegn på sygdom. Og hvis børnene får covid-19 skal de holdes hjemme i 14 dage plus 48 symptomfrie timer

Det udfordrer vilkårene for forældrene på arbejdsmarkedet, for så slipper barnets 1. og 2. sygedag og de omsorgsdage, der er til rådighed, hurtigt op.

Normalt presser de dårlige vilkår ved børns sygdom forældrene til at sende selv helt små børn halv sløje eller meget snottede afsted i daginstitution. Nogle gange har børnene endda fået panodil inden de bliver afleveret. Og det bevirker smittespredning hos både børn og voksne i daginstitutionerne.

Nogle gange har børnene endda fået panodil inden de bliver afleveret

Sådan er det til hverdag. Men under corona-pandemien er det selvfølgelig blevet en helt uacceptabel adfærd. Og det tvangsudstiller arbejdsmarkedets dårlige forældrevilkår både under krisen, men så sandelig også til hverdag.   

Lad børn og pædagoger blive hjemme ved corona-smitte i hjemmet

Endnu tydeligere blev da sundhedsminister Magnus Heunicke (S) slog fast, at børn ikke skal tage i institution eller skole, hvis en i husstanden er smittet med covid-19.

Det er en god beslutning, men det paradoksale er, at man så synes, at pædagogerne skal tage på arbejde, på trods af, at de har corona-smittede derhjemme.

For at skabe mest mulig tryghed i genåbningsfasen, burde der gælde de samme retningslinjer for pædagogerne, som for børnene.

I den konkrete situation, haster det med at finde løsninger for de mange familier, der risikerer at komme i klemme pga. dårlige muligheder for passe deres børn ved sygdom.

Flere kommuner har da også valgt, at der skal gælde de samme regler for børn og ansatte.

Aarhus, Aalborg, København og Odense kommune har i deres retningslinjer sagt, at både medarbejdere og børn bør blive hjemme, hvis en person i husstanden er smittet med corona-virus. De skal blive hjemme, indtil husstanden har været symptomfri i 48 timer.

Det burde Regeringen gøre gældende i hele landet.

placeholder

Se til nabolande når familiepolitikken støves af efter krisen

I den offentlige debat og på de sociale medier har forskellige meningsdannere løbende taget danske forældres rettigheder ved børns sygdom op til debat. Det aftvinger hyppigt hånlige kommentarer fra modstandere, der slet ikke har fantasi til at forestille sig, at man ville kunne have bedre vilkår end i Danmark.

I Sverige har et forældrepar tilsammen ret til at blive hjemme ved deres syge barn 120 dage pr. barn pr. år

Men i virkeligheden skal vi ikke længere væk end til vores nabolande før forældre har langt bedre vilkår.

I Sverige har et forældrepar tilsammen ret til at blive hjemme ved deres syge barn 120 dage pr. barn pr. år, hvor de får refunderet 80 procent af deres løn. Ordningen finansieres gennem Försäkringskassan, som ansatte og arbejdsgivere betaler solidarisk til. En svensk forælder benytter dog i gennemsnit kun 7,8 dage pr. barn pr. år..

I Norge og Tyskland har forældre også en lovsikret ret til at holde børns sygedage. I begge lande er det cirka 20 dage pr. barn pr. år. - Altså også her langt bedre vilkår end i Danmark.

Debatten om forældres mulighed for at være hjemme ved deres syge børn er ikke ny. Den er blot tydeliggjort af Corona-pandemien. Men til hverdag er Danmark også bagud på point.

Langt bedre vilkår end i Danmark

Når pandemien er overstået, må det være tid til at støve den danske børne- og familiepolitik af og sideløbende med indførelsen af minimumsnormeringer, sikre en universel ret for forældre ved børns sygdom.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Pædagog og forretningsudvalgsmedlem i pædagogerne og klubfolkenes fagforening BUPL


Flere artikler om emnet

Annonce