Genåbningsplan på plads: Her får du overblikket

Alle partier - med undtagelse af ét - er enige om en samlet rammeaftale for genåbningen af Danmark. Netavisen Pio samler her de centrale datoer og tiltag
Foto: Colourbox
Regeringen og Venstre, DF, SF, De Radikale, Enhedslisten, Konservative, LA og Alternativet er enige om en samlet rammeaftale for genåbningen af Danmark.

Genåbningen kommer til at ske i faser med fjorten dages mellemrum, frem til at alle sårbare grupper og borgere over 50 år har fået tilbudt corona-vaccinen. Der gælder en række vilkår og datoer for de forskellige områder.

Her får du overblikket:

 

Skoler og uddannelser

Fra den 6. april kan 5.-8. klasse komme tilbage i skole med 50 procent fysisk fremmøde, hvilket svarer til hver anden uge.

Det samme gælder for ungdoms- og voksenuddannelserne.

Også på de videregående uddannelser kan afgangsstuderende på uddannelser med mange praksiselementer komme tilbage med 50 procent fysisk fremmøde.

Mens alle øvrige studerende på de videregående uddannelser kan komme tilbage med 20 procent fysisk fremmøde, hvilket svarer til én dag om ugen.

Her bør uddannelsesinstitutionerne særligt prioritere de nye studerende, hedder det i aftalen.

Derudover skal der fortsat være adgang til fysisk fremmøde for forskere og Ph.d.-studerende, som har behov for adgang til for eksempel laboratorier som en del af deres forskning.

Desuden åbnes muligheden for, at studerende – med smittereducerende tiltag – kan møde fysisk i for eksempel studie- og læsegrupper på biblioteker på deres uddannelsesinstitutioner.

Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført, er det udgangspunktet, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud, lyder det i aftalen.

 

Coronapas åbner dørene

Et coronapas vil bidrage til epidemi-kontrollen, så store dele af erhvervene og kulturlivet kan genåbne tidligere end ellers.

Coronapasset skal vise, om borgeren er færdig-vaccineret, har overstået infektion eller er testet negativ indenfor 72 timer. Børn under 15 år er dog undtaget.

Det vil kræve coronapas at komme til frisør og senere gå på restaurant, på museum eller til koncert. Hvordan det praktisk skal foregå, drøftes med de forskellige sektorer.

Fra slut marts vil appen ”MinSundhed” fungere som et simpelt coronapas. I slut maj skal der komme en mere avanceret og brugervenlig app.

Færdig-vaccinerede borgere, der ikke anvender de digitale løsninger, skal have en let og ubureaukratisk adgang til at dokumentere deres vaccination.

Det kan for eksempel sikres ved, at coronapasset tilsendes med fysisk post efter gennemført vaccinationsforløb.

Borgere, der ikke anvender de digitale løsninger, skal også kunne anvende fysisk dokumentation for en negativ test.

I august, når alle borgere, der ønsker det, er færdig-vaccinerede, skal aftalepartierne mødes igen og beslutte, hvilken rolle coronapasset skal have.

Aftalepartierne er også enige om, at coronapasset skal udfases med tiden for andet end turisme og rejser.

 

Frisører og andre liberale erhverv

Fra den 6. april kan liberale serviceerhverv såsom frisører genåbne.

Kunder skal kunne fremvise coronapas og bruge mundbind eller visir og følge øvrige retningslinjer for smitteforebyggelse.

 

Storcentre

Almindelig handel i indkøbscentre, stormagasiner og butiksarkader med et areal på 15.000 m2 eller derunder kan genåbne fra den 13. april.

Genåbningen gælder ikke for biografer, restauranter og caféer, som ligger i indkøbscentret.

Der vil gælde arealkrav og krav om mundbind eller visir.

Indkøbscentre, stormagasiner og arkader i kommuner med særlig høj smitte er undtaget.

Alle andre storcentre åbnes som udgangspunkt den 21. april.

 

Caféer, restauranter og kulturliv

21. april åbnes  – med coronapas – for udendørsservering på restauranter og caféer, museer, kunsthaller samt biblioteker.

6. maj åbnes – med coronapas - for indendørs servering på restauranter og caféer, konferencer, spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter.

21. maj åbnes – med coronapas – for indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoo og legelande. Desuden åbnes daghøjskoler og aftenskoler.

 

Idræt og fitness

Fra den 21. april åbnes der - uden coronapas - for indendørs idræt i sportsklubber og andet organiseret regi for børn og unge under 18 år.

Hvilke konkrete sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

Fra den 6. maj åbnes der – med coronapas – for indendørs idræt for voksne over 18 år, herunder fitnesscentre.

Hvilke konkrete sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

21. maj åbnes – med coronapas – for de resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser.

 

Hjemmearbejde

Fra den 6. maj skal sundhedsmyndighederne overveje, om anbefalingerne vedrørende hjemmearbejde kan lempes, hedder det i aftalen.

 

Barer og natteliv

Når de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er vaccinerede med første stik, skal Epidemikommissionen efter oplæg fra myndighederne vurdere, om nattelivet eller dele heraf kan genåbne.

Herunder skal det også vurderes, om der skal lempes på de begrænsede åbningstider for serveringssteder samt forbuddet mod salg af alkohol mellem klokken 22:00 og 05:00.

 

Festivaler, fodbold og forsamlinger

Aftalepartierne har et fælles ønske om, at de arrangementer, der samler os – kulturen, idrætten med videre – fremover vil kunne gennemføres, i takt med at flere er vaccinerede, herunder med brug af coronapas.

Regeringen nedsætter en hurtigt-arbejdende ekspertgruppe, der inden midten af april skal komme med forslag til, hvordan de større forsamlinger og arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt.

Ekspertgruppen skal også komme med anbefalinger vedrørende anvendelsen af ”Superligaordningen” samt afholdelse af messeaktiviteter.

Regeringen indkalder til forhandlinger med aftalepartierne om ekspertgruppens anbefalinger, så de tænkes ind i den gradvise genåbning.

 

Forsamlingsforbud

Regeringen skal – på baggrund af faglig rådgivning fra Epidemikommissionen – fremlægge en plan for udfasning af forsamlingsforbuddet i midten af april.

Regeringen indkalder til forhandlinger sådan, at udfasningen af forsamlingsforbuddet tænkes ind løbende i den gradvise genåbning.

 

Hjælpepakker forlænges

Hjælpepakkerne forlænges til og med den 30. juni. Regeringen indkalder til nærmere forhandlinger med aftalepartierne og arbejdsmarkedets parter.

Virksomheder, der tidligere har været lukket på grund af et forbud, vil kunne vælge fortsat at holde lukket og vil efter den gældende ordning modtage op til 90 procent i kompensation for de faste udgifter, og op til 90 procent efter kompensationsordningen for selvstændige.

Hjælpepakkerne skal udfases, i takt med at samfundet genåbnes.

Den økonomiske ekspertgruppe bedes om at komme med anbefalinger til, hvordan sammensætningen og udfasningen af hjælpepakkerne skal designes fra den 1. juli og frem, herunder beskrive scenarier for forventningerne til dansk økonomi.

Ekspertgruppen skal blandt andet komme med sit bud på, hvordan man kan holde hånden under virksomheder i særligt udsatte brancher og særligt med sigte på underleverandørerne.

Regeringen igangsætter arbejdet i ekspertgruppen allerede nu og vil indkalde aftalepartierne til forhandlinger, når ekspertgruppens anbefalinger ligger klar.

Aftalepartierne er også enige om at forhandle en sommerpakke målrettet kulturen og oplevelsesøkonomien på baggrund af et oplæg fra regeringen.

Tim Tørnqvist Jensen er journaliststuderende på Roskilde Universitet og tidligere student på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Jeg kommer så alligevel ikke til frisøren foreløbig. Forestiller politikerne sig virkelig at alle danskere går rundt med en moderne mobiltelefon der kan afvikle "apps"?
Det gør ikke alle danskere.
Mette gjorde det godt sidste år, men i år synes jeg hun skal skifte heste.
Vaccinationerne er o.k. til ældre eller sårbare mennesker. Unge, raske mennesker risikere at en vaccination forstyrrer dele af deres immunforsvar, som er det væsentligste våben, Mette burde satse på.
Raske mennesker skal sørge for at holde deres immunforsvar i tiptop stand. Bliver folk syge, så skal de have en effektiv behandling.

Der er taget højde for det:

"Borgere, der ikke anvender de digitale løsninger, skal også kunne anvende fysisk dokumentation for en negativ test"

Og hvordan får man en aktuel fysisk dokumentation når postvæsnet er en uge om at ekspedere et brev?

Annonce