Glæder 3F at mobning på arbejdspladsen meget sjældent skyldes fagforeningsvalg

"Vive-undersøgelsen viser, at fagforeningsvalg eller manglende fagforeningsvalg ikke er omdrejningspunktet for eller det centrale element bag mobning," siger radikal ordfører
Foto: Folketinget/Steen Brogaard
Samira Nawa, De Radikales rets- og ligestillingsordfører
Det glæder fagforbundet 3F, at omfanget - som det fremgår af en ny undersøgelse fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – af mobning på grund af valg af fagforening er yderst begrænset.

Det fremgår således af undersøgelsen, at blot 0,3 procent af 7.700 lønmodtagere svarer, at de har følt sig mobbet på grund af deres personlige valg af fagforening - eller manglende valg af fagforening.

Vi er glade for, at mobning på arbejdspladsen kun meget sjældent har noget med valg af fagforening at gøre

Vi er glade for, at mobning på arbejdspladsen kun meget sjældent har noget med valg af fagforening at gøre,” siger arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F, Ulla Sørensen, til Netavisen Pio.

Vive-undersøgelsen afdækker alle tænkelige former for mobberi, diskrimination, trusler og konflikter på arbejdsmarkedet.

Totalt set angiver 7,8 procent af de 7.700, der har svaret på VIVE’s spørgsmål, at være blevet mobbet på grund af etnicitet, køn, seksualitet, politisk overbevisning, religion, valg af fagforening eller andre årsager.

På den baggrund understreger 3F’s arbejdsmiljøpolitiske chef, at mobning skal tages alvorligt:

“Mobning og andre krænkelser hører ikke hjemme på det danske arbejdsmarked. Mobning skal tages alvorligt, og vi skal styrke forebyggelsen. Det er vigtigt, at vi sikrer god trivsel på arbejdspladsen – naturligvis uden mobning.”

I skærende kontrast til Krifa-tal

Vive-undersøgelsen afdækker ikke, om de 0,3 procent er blevet mobbede af en leder eller af kollegaer. For 3F giver det dog ikke meget mening, at dele det i forvejen meget lave tal yderligere op:

“Det samlede omfang af mobning på baggrund af valg af fagforening er så lille, at det formentlig ikke vil give et mere nuanceret billede at dele tallet mere op. Det centrale er her, at der sættes målrettet ind for at undgå mobning, fokus på god ledelse og på at udvikle et godt samarbejdsklima på arbejdspladsen,” understreger 3F arbejdsmiljøpolitiske chef, Ulla Sørensen.

Vive-undersøgelsens 0,3 procent står i øvrigt i skærende kontrast til hvad Kristelig Fagbevægelse, Krifa, er kommet frem til.

Ifølge Krifas seneste undersøgelse fra 2018  oplever hele 14 procent af alle lønmodtagere mobbet og presset på grund af deres valg af fagforening:

Oftest fra tillidsrepræsentanten. Det svarer til hver 7. lønmodtager

“Oftest fra tillidsrepræsentanten. Det svarer til hver 7. lønmodtager. Omfanget har været stabilt siden 2009,” fremhæver Krifa på sin hjemmeside.

Blå og De Radikale: Omfanget skal undersøges til bunds

I oktober 2019 bad et flertal bestående af Venstre, Liberal Alliance, Radikale Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) om at undersøge omfanget af fagforeningspres til bunds.

Flertallet fremkom med sit ønske på baggrund af en enkeltstående sag fra Københavns Lufthavn, hvor et medlem af ingeniørernes fagforening, IDA, følte sig presset af sine kollegaer til at melde sig ind i 3F.

Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, udtalte 30. oktober 2019 til  Berlingske, at “vi oplever hver dag, at der er mennesker på det danske arbejdsmarked, der bliver mobbet og truet. Vi synes, at der skal fakta på bordet for at få afklaret, hvilket omfang det har.” 

Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, ønskede også omfanget af trusler på de danske arbejdspladser undersøgt:

Hvis problemet er meget mindre, end vi borgerlige går rundt og tror, skal vi til gengæld finde noget bedre at bruge vores tid på

“Vi skal have fakta på bordet og finde ud af, hvor stort et problem der er i Danmark med fagforeningspres. Hvis det er et systematisk problem med 3Fere ude på danske arbejdspladser, skal vi gøre noget ved det. Hvis problemet er meget mindre, end vi borgerlige går rundt og tror, skal vi til gengæld finde noget bedre at bruge vores tid på,” udtalte Alex Vanopslagh til  Berlingske.

Tallene beroliger De Radikale

De Radikales beskæftigelsesordfører, Samira Nawa, var også bekymret tilbage i 2019:

“Vi har senest set i sagen fra lufthavnen, at der er tegn på, at fagforeningsfriheden åbenbart ikke har været gældende for alle. For mig som Radikal er det vigtigt, at fagforeningsfriheden gælder for alle, men når jeg ser de her sager, kan jeg godt blive bekymret.”

Men på baggrund af Vive-undersøgelsen er Samira Nawa og De Radikale nu langt mindre bekymrede:

Centralt står i stedet om man har en anden etnisk herkomst end dansk, hvad køn man har, og så også ens alder

"Vive-undersøgelsen viser, at fagforeningsvalg eller manglende fagforeningsvalg ikke er omdrejningspunktet for eller det centrale element bag mobning på arbejdspladserne. Centralt står i stedet om man har en anden etnisk herkomst end dansk, hvad køn man har, og så også ens alder. Det er de tre centrale elmenter mobningen på arbejdspladserne går på," sagde Samira Nawa til Netavisen Pio onsdag og fortsatte:

"Jeg er glad for, at vi fik undersøgt mobningen meget bredere, og det viser sig så, at de største problemer samler sig om etnicitet, køn og alder."

Netavisen Pio bad onsdag også Hans Andersen og Alex Vanopslagh kommentere på resultatet af Vive-undersøgelsen - at beskedne 0,3 procent af 7.700 adspurgte har følt sig mobbet på baggrund af deres valg af fagforening/manglende valg af fagforening - men ingen af de to er vendt tilbage.

Vive-undersøgelsen blev bestilt af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i efteråret 2019, men har været forsinket på grund af corona.

Vive-rapporten En undersøgelse af omfanget af krænkende handlinger og konflikter på det danske arbejdsmarked  bygger på en stor spørgeskemaundersøgelse, som i efteråret 2020 blev sendt via e-boks til i alt 15.963 lønmodtagere. Halvdelen har svaret på spørgeskemaet.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce