Glemte Detektor efterlønsmilliarderne?

DR Detektor kommer frem til, at det offentlige underskud under Thorning er større end under Løkke. Tal fra Danmarks Statistik viser dog det modsatte (opdateret).
I valgudgaven af DR Detektor tirsdag 2. juni undersøges det, hvorvidt det gennemsnitlige, offentlige underskud var størst under Lars Løkke Rasmussen eller Helle Thorning-Schmidt. Detektor kommer frem til, at hvis der korrigeres for den fremrykkede pensionsbeskatning, så er underskuddet størst under Helle Thorning-Schmidt.

Detektor oplyser imidlertid ikke, hvordan programmet er nået frem til den konklusion, det vil sige hvilke tal der er lagt til grund for beløbet, eller hvilke perioder der henregnes til henholdsvis Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt.

Her på Netavisen Pio har vi derfor forsøgt med en hurtig efterprøvning af Detektors påstand. På baggrund af tal fra Danmarks Statistik og AE-Rådet har vi sammenlignet de to budgetår, som Lars Løkke Rasmussen havde ansvaret for (2010 og 2011) med de tre budgetår, som Helle Thorning-Schmidt har haft ansvaret for (2012, 2013, 2014).

Sådan gjorde vi
Lars Løkke blev statsminister i april 2009, og man kan med rette diskutere, om også budgetåret 2009 skal tilskrives ham – særligt set i lyset af, at han inden udnævnelsen til statsminister besad posten som finansminister. Det har vi dog valgt ikke at gøre (en medregning af 2009 i opgørelsen ville have betydet større gennemsnitligt underskud under Løkke).

Helle Thorning-Schmidt blev statsminister i oktober 2011. Nye udgiftskrævende forslag blev dog først vedtaget i forbindelse med finansloven for 2012, og de havde derfor ingen indflydelse på finansloven for 2011. Derfor giver det bedst mening at bogføre 2011 under Lars Løkke.

I 2010 og 2011 var underskuddet på henholdsvis 49,1 milliarder og 38 milliarder. Det giver et gennemsnitligt underskud under Lars Løkke Rasmussen på 43,5 milliarder. I 2012 og 2013 var der underskud på henholdsvis 68,4 og 20 milliarder. I 2014 var der, ifølge spritnye tal fra Danmark Statistik, for første gang siden 2008 et overskud, nemlig på 34,6 milliarder. Det giver et gennemsnitligt underskud under Thorning på 17,9 milliarder kroner.

Det offentlige underskud er mindre under Thorning
Her er det så, at DR Detektor korrigerer Thornings tal for 2014. For overskuddet skyldes en fremrykning af pensionsudbetalinger i forbindelse med omlægningen af kapitalpensionsordningen. Dermed har man reelt fremrykket en beskatning af nogle indtægter, der egentlig først skulle have været bogført som indbetalinger engang i fremtiden, og de bør derfor ikke medregnes, mener DR Detektor.

Denne fremrykning styrkede de offentlige finanser med 62 milliarder i 2014 og 33 milliarder i 2013. Dermed ryger de gennemsnitlige underskud under Thorning ned på 49,6 milliarder – altså mere end under Lars Løkke.

Men hvis man køber præmissen om, at milliarderne fra omlægningen af kapitalpensionsordningen i 2013 og 2014 skal fraregnes, så bør man også fraregne engangsudbetalingen af efterlønsbidrag på godt 28 milliarder i 2012. På samme måde som omlægningen af kapitalpensionsordningen kan karakteriseres som en fremrykning af fremtidige indtægter, må udbetalingen af efterlønsbidrag karakteriseres som en fremrykning af fremtidige udbetalinger. Det er i øvrigt en vurdering, som Danmark Statistik er enig i.

Modregnes de 28 milliarder i 2012-regnestykket, bliver det gennemsnitlige underskud under Thorning på 40,3 milliarder kroner – altså mindre end Løkke.

Det er ikke umiddelbart til at se, hvorfor den konklusion adskiller sig fra den, Detektor nåede frem til. Men det er oplagt at spørge, om Detektor har husket at modregne efterlønsmilliarderne i deres regnestykke.

Den offentlige saldo
Graf fra Danmarks Statistik

 

Opdateret 11. juni 2015

DR Detektor har på baggrund af ovenstående artikel sendt følgende udtalelse til Netavisen Pio:

”Det er korrekt at vi på Detektor glemte at korrigere for efterlønsmilliarderne i vores udregning omkring Socialdemokraternes annonce. Det var en fejl, som vi nu har rettet i aftenens program. Tak for at I gjorde opmærksomme på fejlen. Det rigtige resultat er stadig at der var underskud under både Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen. Underskuddet var dog lidt større under Løkke end under Thorning.”

DR Detektor korrigerede også tallene i udsendelsen onsdag 10. juni


Kommentarer fra Facebook