God grund til at være socialdemokratisk EU-kritiker

For Socialdemokraterne er der god grund til at være kritisk for et EU, der fører en grundlæggende borgerlig økonomisk politik, mener socialdemokraterne Pernille Rosenkrantz-Theil og Camilla Schwalbe, der lancerer ti teser for et mere solidarisk Europa.
Valgplakat fra 1986, hvor Socialdemokratiet anbefalede et nej til folkeafstemningen om EF-Pakken.  

Vi oplever, at den fri bevægelighed bliver fortolket så fundamentalistisk, at velfærdssamfundenes sociale ydelser skal spændes ud over hele det europæiske kontinent.

EU er grundlæggende gået forkert. Centralbanken fører en traktatfastsat borgerlig økonomisk politik, uanset hvad flertallet i Europa måtte ønske sig. Det er en udemokratisk måde at indrette et fællesskab på, og derfor må vi som socialdemokrater sige fra, når borgerlig økonomisk politik bliver påtvunget gennem traktater - og kræve at arbejdsløshedsprocenten bliver ligestillet med inflationen.

Samtidig oplever vi, at det europæiske fællesskab ikke er garanten for, at vi trækker hinanden op, men at vi trykker hinanden ned i en fundamentalistisk fortolkning af den fri bevægelighed. EU er ikke blevet garanten for, at lønmodtagerne står sammen på tværs af grænser. Det er blevet en blåstempling af dem, der ønsker at trykke vores løn.

Vi oplever også en EU-domstol, der ud fra en ekstremistisk fortolkning af traktaterne konsekvent underkender både den danske og den europæiske fagbevægelses kamp for at sikre bedre arbejdsforhold både i de enkelte lande og på tværs af grænser.

Vi oplever, at man har indført fri bevægelighed for kapital og arbejdskraft, før man har sikret lønmodtagerrettigheder i hele EU. Det bliver et ræs mod bunden med lønmodtagerne som den uundgåelige taber.

Vi oplever, at den fri bevægelighed bliver fortolket så fundamentalistisk, at velfærdssamfundenes sociale ydelser skal spændes ud over hele det europæiske kontinent. Det efterlader de solidariske samfund i Europa med en uforholdsmæssig stor byrde.

Samtidig oplever vi, at dem, der ser kritisk på EU har sat sig over i et hjørne med armene over kors. Vi oplever, at deres kritik ene og alene går på at rulle samfundet tilbage til den måde, det så ud på engang. Vi oplever, at de forsøger at stoppe den globaliserede verden, og at de alene går nationalismens vej.

Vores ønske er ikke nationalisme. Vores ønske er ikke at stoppe globaliseringen, der er en realitet på linje med tyngdekraften. Vores mål er at gøre Europa demokratisk og et bedre sted at være. Vores mål er at lade det europæiske fællesskab være det fællesskab, hvor lønmodtagere står sammen over grænser, og hvor vi sammen sikrer vores lønmodtagerrettigheder. Hvor vi bruger den styrke, der ligger i at stå sammen over grænser til at bygge et mere solidarisk Europa.

10 Teser for et solidarisk Europa

1: EU's opgave og berettigelse er at lovgive om de ting, enkeltlande ikke meningsfuldt kan lovgive om i forvejen. Ikke at moralisere eller tage magten fra folkevalgte. Nærhedsprincippet må være afgørende – også i Bruxelles.

2: I dag er Centralbankens formål at holde inflationen nede. Vi ønsker en Centralbank, hvor kampen for at holde inflationen og arbejdsløsheden nede er ligestillet. Det vil sikre reallønnen, styrke beskæftigelsen og give mulighed for progressiv, økonomisk politik.

3: Arbejdskraftens fri bevægelighed kræver en stærkere lønmodtagerbeskyttelse i dag. For eksempel skal udstationeringsdirektivet ændres, så overenskomster og lov ligestilles, og vi skal sikre, at udenlandske arbejdstagere i Danmark får den løn og det arbejdsmiljø, de har krav på. Præcis som danske arbejdere.

4: Der skal oprettes en europæisk arbejdsret, så arbejdsgivere og lønmodtagere i fællesskab kan dømme i sager, der vedrører arbejdsmarkedet hen over grænser. Det sikrer, at EU-domstolen ikke underkender det, der giver mening på det europæiske arbejdsmarked.

5: I fagbevægelsen skal vi koordinere vores krav til overenskomster på tværs af grænser i de virksomheder, der har ansatte i flere lande. På den måde kan vi løfte hinanden op på tværs af grænser. Samtidig skal vi indføre kædeansvar på alle EU-udbud, så arbejdet bliver udført under ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

6: Ret og pligt må følges ad i EU. Man skal ikke kunne modtage sociale ydelser i et land, hvor man ikke også bliver beskattet. Man skal ikke kunne modtage danske dagpenge, hvis man er arbejdsløs i Spanien eller børnebidrag, hvis man har børn i Polen.

7: Vi ønsker et EU, der regulerer den løsslupne finanssektor i stedet for at interessere sig for agurkers krumning eller forbyde varmelegemer i kaffemaskiner.

8: Til gengæld skal vi styrke vores fælles EU-samarbejde, når det handler om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og sikre fred i verden. Det kræver et opgør med det danske retsforbehold og en mere samlet udenrigspolitik i Europa. Det er helt nødvendigt i den nye verdensorden.

9: EU skal sikre arbejdspladser og grøn omstilling. Vi kan i fællesskab lave et indre marked for grøn energi, så vi kan gøre os uafhængige af russisk gas og forbedre vores miljø. Og med et fælles patent kan vi gøre livet lettere for de virksomheder, der får gode ideer.

10: Den moderne EU-kritik skal ikke handle om, at spole tiden tilbage og sætte nationalistiske hegnspæle op. Den moderne EU-kritik skal handle om at nedbryde de dele af EU-systemet, der blokerer for et solidarisk og retfærdigt Europa.

Pernille Rosenkrantz-Theil (f. 1977) er folketingsmedlem for Socialdemokraterne og Camilla Schwalbe (f. 1986) kommunalbestyrelsesmedlem i Tårnby Kommune og tidligere formand for DSU.


Kommentarer fra Facebook