Gode resultater for de politiske talentfabrikker

De politiske ungdomsorganisationer bliver ofte udråbt som partiernes talentfabrikker. Vi har set på hvordan det er gået for de tidligere formænd for partiernes ungdomsorganisationer.
28 tidligere landsformænd, 25 mænd og 3 kvinder, for de politiske ungdomsorganisationer var opstillet til folketingsvalget i torsdags. 19 af dem opnåede valg. Det betyder at knap 11 % af folketingets medlemmer nu har en fortid som formand for en politisk ungdomsorganisation.

Enhedslisten har som bekendt ingen ungdomsorganisation og Socialistisk Ungdomsfront, som er det tætteste på, har kollektiv ledelse. Hverken Alternativet eller Liberal Alliance stillede med nuværende eller tidligere ungdomsformænd.

Dansk Folkepartis Ungdoms nuværende formand Peter Kofod Poulsen, 25, er den eneste nuværende formand der blev valgt. Han er også den yngste. Den ældste er SFs Holger K. Nielsen, der er 65.

Årgang 2006 er den klart bedst repræsenterede på listen. Hele fem af de valgte var formænd det år.

(Formandsperiode i parentes)

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)

Tre tidligere formænd stillede op. Tre blev valgt. Medregnes de to SFUere udgør ungdomsformænd 10,5 % af den socialdemokratiske folketingsgruppe.

Valgt
Henrik Sass Larsen (1992-96)
: 7.201 personlige stemmer. 4. mandat i Sjællands Storkreds.
Morten Bødskov (1996-2000): 5.935 personlige stemmer. 4. mandat i Københavns Omegns Storkreds
Peter Hummelgaard (2008-2012): 5.086 stemmer. 2. mandat i Københavns Storkreds

Dansk Folkepartis Ungdom (DFU)

To formænd stillede op, en nu værende og en tidligere. Begge blev valgt. Medregnes Kristian Thulesen Dahl så udgør ungdomsformænd 8 % af DF-gruppen.

Valgt
Kenneth Kristensen Berth
(1999-2007): 1.348 personlige stemmer. 3. mandat i Københavns Omegn.
Peter Kofod Poulsen (2015-): 3.336 personlige stemmer. 2. mandat i Sydjyllands Storkreds.

Endelig var formanden for Fremskridtspartiets Ungdom fra 1990-1994, Kristian Thulesen Dahl, også opstillet til folketinget. Han blev som bekendt også valgt med et pænt personligt stemmetal, nemlig 57.371 stemmer.

Venstre Ungdom (VU)

Hele 9 tidligere landsformænd stillede op. 6 blev valgt. En bliver formentlig statsminister. Tidligere VU-formænd udgør 17 % af Venstres folketingsgruppe. Siden Lars Løkke Rasmussen var formand har VU haft 15 formænd (medregnet Løkke). 60 % af dem var opstillet til folketinget.

Valgt
Lars Løkke Rasmussen (1986-89)
: 33.393 personlige stemmer. 1.mandat i Sjællands Storkreds.
Carl Holst (1993-95): 12.135 personlige stemmer. 1. mandat i Sydjylland.
Kristian Jensen (1995-97): 14.028 personlige stemmer, 2. mandat i Vestjyllands Storkreds
Troels Lund Poulsen (1997-99): 5.031 stemmer. 4. mandat i Østjylland.
Torsten Schack Pedersen (2001-03): 6.706 stemmer, 4. mandat i Nordjylland.
Karsten Lauritzen (2005-07): 8.114 stemmer, 3. mandat i Nordjylland

Ikke valgt
Peter Christensen (1999-2001):
5.134 stemmer. 3. suppleant i Sydjyllands Storkreds.
Jacob Engel-Schmidt (2009-11)
: 2.296 stemmer. 1. suppleant i Københavns Omegn.
Morten Dahlin (2011-13): 2.986 stemmer. 1. suppleant i Sjællands Storkreds

Konservativ Ungdom (KU)

Tre tidligere formænd stillede op. En blev valgt. Tidligere ungdomsformænd udgør 17 % af den konservative folketingsgruppe.

Valgt
Brian Mikkelsen (1989-90):
4.398 stemmer. 1. mandat i Sjællands Storkreds.

Ikke valgt
Rune Kristensen (2007-10)
: 567 stemmer. 5. suppleant i Sjællands Storkreds.
Jens Salling (2011-12): 353 stemmer. 3. suppleant i Østjyllands Storkreds

SF’s Ungdom (SFU)

7 tidligere formænd stillede op. Tre stillede op for Socialdemokraterne.28 % af SFs gruppe udgøres af tidligere SFU-formænd. 4 % af Socialdemokraternes gruppe af samme. SF’s Ungdom har i perioder haft et formandskab som betyder, at op til tre mennesker kunne være formænd på samme tid. Det forklarer hvorfor Astrid Krag og Jesper Petersen har en overlappende periode.

Valgt
Holger K. Nielsen (1973-77):
1.578 personlige stemmer. 1. mandat for SF i Københavns Omegn.
Pia Olsen Dyhr (1996-98): 9.575 personlige stemmer. 1. mandat for SF i Københavns Storkreds.
Astrid Krag (2005-2007): 14.898 personlige stemmer. 2. mandat for Socialdemokraterne i Sjællands Storkreds.
Jesper Petersen (2004-2006)
:6.842 personlige stemmer. 3. mandat for Socialdemokraterne i Sydjyllands Storkreds.

Ikke valgt
Arly Eskildsen (1977-78):
308 personlige stemmer. 6. suppleant for SF i Københavns Omegn.
Lars Aslan Rasmussen (2002)
: 1.447 personlige stemmer. 1. suppleant for Socialdemokraterne i Københavns Storkreds.
Carl Valentin (2013-15): 628 personlige stemmer. 2. suppleant for SF i Fyns Storkreds.

Radikal Ungdom (RU94)

3 tidligere formænd stillede op. 2 for de radikale og en fra Liberal Alliance. Alle tre blev valgt. 25 % af den radikale gruppe udgøres af tidligere ungdomsformænd.

Valgt
Simon Emil Ammitzbøll (2000-03):
6.904 personlige stemmer. 1. mandat for Liberal Alliance i Københavns Storkreds.
Zenia Stampe
(2003-06). 4.564 personlige stemmer. 1. mandat i Sjællands Storkreds.
Andreas Steenberg (2006-08). 1.917 personlige stemmer. 1. mandat i Vestjyllands Storkreds.

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce