Grådighed æder sindet

Samfundet har beskyttet bankerne imod banktyverier, men vi mangler i den grad en beskyttelse imod de banker, der laver tyverier fra samfundets kasse.
"Grådigheden æder sindet!"

Det var svaret på det store spørgsmål: ”Hvorfor?”, i DR’s dokumentar "Mændene der plyndrede Europa" om det gigantiske bedrageri og tyveri af mindst 410 milliarder. Et kontant og rammende svar fra en af de jurister, der selv har arbejdet i grådighedens maskinrum.

Hvorfor?

De kriminelle aktører i finansverdenen vidste, at de stjal staternes penge, der skulle bruges til at udvikle vores samfund med uddannelser, velfærd, infrastruktur og så videre. Det vidste de godt.

De kriminelle aktører, var ikke 5 mand i et hjørne i en mørk kælder, men tusinder af dygtige advokater, finansfolk, direktører og bestyrelsesmedlemmer, der med åbne øjne, valgte at stjæle vores penge.

Kræftsvulster med gigantiske overskud

Samfundet har beskyttet bankerne imod banktyverier, men vi mangler i den grad en beskyttelse imod de banker, der laver tyverier fra samfundets kasse. Som kræftsvulster, har de globale finanshuse hjemtaget gigantiske overskud ved ren tyveri. Respekt for lovgivning og almindelig menneskelig moral er mindre end 0.

Staten var Fjenden, og Staten var Guldkalven, man var berettiget til at malke. Hæmningsløst.

Staten var Fjenden, og Staten var Guldkalven

Den udvikling vi har set i finanssektoren i de seneste år, er det ultimative billede af, at sektoren ikke kan tøjle sig selv. Ej heller regulere sig selv indenfor lovens meget tydelige rammer.

Og aktionærerne har klappet i hænderne - i stilhed. Aktiernes værdi er steget, proportionalt med tyveriet i de enkelte lande.

Vi bliver nødt til at beskytte vores samfund, mod disse virksomheder og de kriminelle medarbejdere. Det har staterne forsøgt, men hver gang er en ny form for kriminalitet dukket op.

For aktionærerne og ledelserne og bestyrelserne i disse virksomheder har de nuværende strafferammer ikke afholdt dem fra deres kriminelle adfærd.

Derfor skal der efter min opfattelse andre midler i brug.

Finansielle virksomheder, der har stjålet fra staten, skal tvangsopløses

Et par bud på en strammere regelsæt kunne lyde som følgende.

Medarbejdere der har beskæftiget sig med den form for kriminel adfærd bør straffes med fængsel i mere end 5 år. For medarbejdere i de forskellige ledelsesniveauer, udvides strafferammen gradvis, op til livstid. Samtlige personlige indestående og værdier beslaglægges og overføres til statskassen.

For alle involverede, bliver det resten af livet strafbart, efterfølgende at beskæftige sig i den finansielle sektor. Da disse personer har vist de ikke kan kunne håndtere det medfølgende ansvar og derfor ikke skal have adgang til at eje/drive virksomheder fremover.

Store finansimperier kan efter at have stjålet vore penge, fortsætte med at handle på verdens børser

Det er jo fuldstændig syret og uden nogen for normalitet, at de store finansimperier, efter at have stjålet vore penge, kan fortsætte med at handle på verdens børser. Derfor skal disse virksomheder omgående have deres licenser til at drive bankvirksomhed inddraget, midlerne indefryses og direktionerne bortvises.

Finansielle virksomheder, der har stjålet staternes midler, skal tvangsopløses. Værdierne udbydes til salg og pengene går i statskasserne. Enhver medarbejde i en finansiel virksomhed, der afslører og dokumenterer kriminel adfærd, får straffenedsættelse.

Ekstreme oplevelser kræver også ekstreme initiativer

Disse forslag kommer til at koste for aktionærerne, men dem vi skal vi jo ikke beskytte. Har de ikke kunnet sikre, at virksomhederne har holdt sig indenfor lovgivningens rammer, er det jo deres eget ansvar.

Disse strafferammer skal naturligvis indføres med tilbagevirkende kraft, for kriminalitet, der er bedrevet mod eksisterende lovgivning.

Disse strafferammer skal naturligvis indføres med tilbagevirkende kraft

Jeg er bevidst om, at mange vil opfatte mie forslag som ekstreme, men ekstreme oplevelser kræver også ekstreme initiativer. Jeg ved også at mange initiativer skal gøres i fællesskab i EU for at få den øsnklede virkning. Men jeg mener samtidig, at vi her i landet selv skal sikre tilstrækkelige mængder af kvalificerede medarbejdere hos de tilsynsførende myndighederne for at have et nationalt værn.

Vi bliver nødt til at få startet en debat om, hvordan vi hæver strafferammerne og sanktionerne overfor virksomheder og aktionærer, så konsekvenserne af deres kriminelle adfærd, får så store omkostninger som muligt.

Vi skal beskytte vores samfund og borgere imod liberalismens grådighed og bankernes kriminelle adfærd.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Tidligere forbundsformand for 3F og medlem af kommunalbestyrelsen i Frederikssund Kommune for Socialdemokratiet. 


placeholder

Annonce