Grænsekontrol til Sverige hæmmer væksten

Lad os starte med at få lempet grænsekontrollen yderligere og den medførende chikane af pendlere, turister og væksten i Danmark.
'Grænsekontrol til Sverige hæmmer væksten i Danmark'.

Det er et velkendt udsagn, men glemmes ofte i den politiske debat i Danmark om, hvordan vi skaber nye arbejdspladser og vækst. Sjælland og Skåne er vigtige vækstlokomotiver for både Danmark og for Sverige. I 2012 stod de to danske regioner – Hovedstaden og Sjælland for ca. 48 procent af Danmarks samlede BNP, mens Region Skåne stod for ca. 11 procent af Sveriges BNP.

Det er derfor vigtigt, at vi får Danmark og Sverige til at hænge bedre sammen. Siden Øresundsbroen åbnede og frem til i dag har den skabt gevinster for mere end 60 mia. danske kroner alene gennem pendling og mindre rejseomkostninger.

Greater Copenhagen er blevet mindre Great
Grænsekontrollen til Sverige, der nu har eksisteret i et år kan synes harmløs eller ligegyldig, men pointen er at det sætter integrationen på tværs af sundet mange år tilbage. Når transporttiden øges bliver det mindre attraktivt for mennesker og virksomheder at handle og arbejde med hinanden. Greater Copenhagen metropolen med knap 4 mio. borgere på Sjælland og i Skåne bliver på den måde mindre, og dermed også ambitionerne om en sammenhængende og konkurrencedygtig metropol.

Mennesker i metropolen skal kunne komme på arbejde, hente børn, komme til træning eller gå i byen.

Mennesker i metropolen skal kunne komme på arbejde, hente børn, komme til træning eller gå i byen. Virksomheder skal nemt kunne få varerne rundt, så de vælger at lægge produktion og hovedsæde her frem for andre steder i verden. Turister skal have mulighed for at kombinere metropolens forskellige tilbud – alt sammen uden at spilde tiden i et transportsystem, der ikke hænger sammen.

De 3 regioner og 79 kommuner i Greater Copenhagen-samarbejdet er ambitiøse. Men hvor er regeringen henne? Kan de overhovedet løfte hovedet fra deres københavner-bashing og udflytning af statslige arbejdspladser til at se, at en hovedstad uden – eller med kun lille vækst – er ødelæggende for resten af Danmark? At der f.eks. kan stilles spørgsmålstegn ved accepten af et svensk krav om transportøransvar til DSB på øresundstogene og Scandlines i Helsingør-Helsingborg, der gør grænsekontrollen på dansk side mere omstændig at håndhæve end godt er. Mens den S-ledede regering fik udarbejdet en Hovedstadsstrategi inden valget i 2015, så har først V-regeringen og nu VLAK-regeringen godt og grundigt gemt strategien væk i en dyb skrivebordsskuffe.

Hård storby konkurrence
Den internationale storbykonkurrence er hård, og en af forudsætningerne for at kunne klare sig er netop en effektiv og moderne infrastruktur. Så hvis Greater Copenhagen i 2020 skal være et internationalt knudepunkt for investeringer og viden, og samarbejdet øge den økonomiske vækst og beskæftigelse, så vi som minimum er på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa, så skal der fokus og samspil nu i både erhvervsindsatsen, i investeringen i infrastruktur og fjernelse af grænsehindringer. Skal vores fælles vision for Greater Copenhagen realiseres, skal vi have gode trafikforbindelser både internt i regionen, til resten af Danmark og Sverige og til udlandet. Hovedstadsminister søges til grænsekontrollen, tak!

Hovedstadsminister søges til grænsekontrollen, tak!

Som knudepunktet mellem Skandinavien og resten af Europa står vi stærkt i Nordeuropa. Men ikke uden Københavns Lufthavn i Kastrup. Lufthavnen betyder utroligt meget for metropolens internationale konkurrenceevne og den nye investeringsplan fra lufthavnens side har som mål at hæve antallet af rejsende om året fra 26 millioner passagerer til 40 millioner i de kommende 10 år.

Hvis lufthavnen skal leve op til sin egen vækstplan og ambitionen om, at 60 procent af flypassagerne skal bruge kollektiv trafik på vej til og fra lufthavnen, er der behov for at vi fortsat udbygger kapaciteten og adgangen til lufthavnen  – fra både Greater Copenhagen geografien og fra det store optageområde som geografisk også omfatter Sydsverige, resten af Danmark og Nordtyskland.

Dialog frem for hovedet under armen
I stedet for ”hovedet under armen”-udtalelser fra Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen om ikke i fremtiden at ville investere i skinnebårne trafikløsninger, så burde han straks opfordre sin statsminister Lars Løkke Rasmussen til at rejse til Tyskland og Sverige og lave klare aftaler om håndtering af flygtninge så grænsekontrollen kan fjernes helt. Han kunne få sat skub i byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen, og en ny forbindelse mellem Helsingør-Helsingborg. Han kunne også bare starte med at se på, hvordan vi skaber et sammenhængende kollektivt trafiksystem over Øresund, som er til gavn for både pendlere, erhvervsrejsende, studerende, fritidsrejsende og turister. F.eks. gennem fælles billetsystemer, takstzoner og fælles kundevendt information.

Jeg tror, vi alle ser frem til den dag, hvor det igen bliver normale tilstande

Pointen er, at grænsekontrollen lige nu ikke blot er en alvorlig bremse for udviklingen af et fælles arbejdsmarked i Greater Copenhagen, den skader også vital international infrastruktur for Danmark i f.eks. Københavns Lufthavn. Jeg er sammen med de øvrige parter i Greater Copenhagen & Skåne Commitee i dialog med de to stater for at få kontrollen til at blive så smidig som muligt, så den ikke generer pendlerne og de andre rejsende mere end højst nødvendigt. Jeg tror, vi alle ser frem til den dag, hvor det igen bliver normale tilstande med hurtig og effektiv transport over Øresund.

'Lad os få lempet grænsekontrollen'
Den faste forbindelse over Femern Bælt er den største trafikinvestering, vi i Danmark har gang i. Når forbindelsen står færdig om 12-15 år vil den for alvor binde vores metropolregion sammen med det europæiske kontinent. Vi har som et mål, at det maksimalt må tage 2½ time at komme med hurtige tog fra København til Hamborg. Det er et mål, som er inden for rækkevidde med den tyske beslutning om en ny, hurtig jernbane fra Femern til netop Hamborg. Og med arbejdet i Sverige med nye højhastighedsbaner – som forhåbentlig kommer forbi Københavns Lufthavn – vil vores metropolregion for alvor blive knyttet sammen med naboregionerne. Det er til gavn for både erhvervsliv og os, der bor her.

Make Greater Copenhagen Great Again kunne måske være vores nye motto?

Så der er nok at tage fat på både kommuner, regioner – og ikke mindst regeringen - for alle vores ønsker bliver ikke indfriet af sig selv. Vi skal styrke koordineringen af den overordnede infrastruktur og vi skal styrke dialogen med regeringer og myndigheder. Lad os starte med at få lempet grænsekontrollen yderligere og den medførende chikane af pendlere, turister og væksten i Danmark.

Make Greater Copenhagen Great Again kunne måske være vores nye motto?

 

Sophie Hæstorp Andersen er regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

placeholder

Annonce