Grelle eksempler på sexisme og sexchikane i handelsbranchen

Hver tredje HK Handels arbejdsmiljørepræsentanter har oplevet uønsket seksuel adfærd eller har oplevet en kollega være udsat for det
Bemærkninger af grænseoverskridende seksuel karakter. Befamlinger på brysterne. Og kolleger, der har taget billede af en anden kollega i omklædningsrummet.

Det er blot nogle af de oplevelser med uønsket seksuel adfærd, HK Handels arbejdsmiljørepræsentanter har set eller oplevet på egen krop på deres arbejdspladser i butikker, på lagre og kontorer i løbet af det seneste år.

“Det skal vi til livs”

“Det her er en problematik, som vi skal tage meget alvorligt. Der er ingen, der skal udsættes for grænseoverskridende adfærd, når man blot vil passe sit arbejde. Vi hører om både fysiske og verbale krænkelser, og det skal vi til livs. Derfor vil vi sikre, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har redskaber til at hjælpe krænkede kolleger,” fastslår Per Tønnesen, formand for HK Handel.

Der er ingen, der skal udsættes for grænseoverskridende adfærd, når man blot vil passe sit arbejde

På en netop overstået konference for arbejdsmiljørepræsentanter tog HK Handel temperaturen på udbredelsen af sexisme og sexchikane inden for handelsbranchen.

Resultatet af rundspørgen viser, at 3 ud af 32 arbejdsmiljørepræsentanter selv har oplevet uønsket seksuel adfærd, mens 8 har oplevet en eller flere kolleger være udsat for sexisme/sexchikane.

Undersøgelsen understreger en helt særlig udfordring for handelsbranchen, når det gælder uønsket seksuel adfærd. Den viser nemlig, at det i en del tilfælde er kunder, der står bag krænkelserne.

Rammes af krænkelser fra kunder

Derfor må arbejdsgiverne på banen. Både i forhold til at sikre et arbejdsmiljø uden krænkelser internt og for at sikre, at der er en særlig plan og instruks for, hvor de butiksansatte kan gå hen, når en kunde er gået over stregen, mener Per Tønnesen.

“Vi står med en særlig udfordring på butiksområdet, fordi det i nogle tilfælde er kunder, der står bag den grænseoverskridende adfærd. Det kan være svært at håndtere i et miljø, hvor mantraet ofte er, at kunden altid har ret,” siger han og fortsætter:

“Vi skal ikke ud i, at den muntre tone i butikken forsvinder mellem kollegerne eller mellem kunder og medarbejdere. Der skal selvfølgelig være en respektfuld og ordentlig tone. Derfor er det vigtigt, at de enkelte butikker laver handlingsplaner for, hvordan medarbejderne skal håndtere sexisme og chikane fra kunder, og det vil vi nu rejse over for arbejdsgiverne,” siger Per Tønnesen.

Sexisme udbredt på hospitalerne

Undersøgelsen fra HK Handel kommer samtidig med, at 900 medicinstuderende og læger har skrevet under på en indsamling mod sexisme.

Formanden for Lægeforeningen, Camilla Rathcke, understreger over for Politiken, at “sexisme hverken kan eller skal tolereres":

“Vi har en udfordring med, at mange rammes af skyld og skam, når de bliver udsat for sexisme, og det kan være en barriere for at komme til en fagforening. Vi har en opgave med at formidle, at vi meget gerne vil høre om de her sager,” siger hun til Politiken.

Hos Danske Regioner ved mangodt, at der er et problem rundt omkring på hospitalerne:   

Alligevel må man sige, at omfanget er større, end mange af os havde indset, og der er noget, der tyder på, at vi simpelthen ikke gør nok

“Alligevel må man sige, at omfanget er større, end mange af os havde indset, og der er noget, der tyder på, at vi simpelthen ikke gør nok," siger Anders Kühnau (S), formand for regionernes Løn- og Praksisudvalg til Politiken.

I fagforeningerne Dansk Sygeplejeråd og FOA, der repræsenterer portører og sosu-assistenter, konstaterer man, at man ikke har været gode nok til at håndtere sager om sexisme. Det samme gælder for Danmarks Lægesekretærer:

Opdateret 12.01.2022 som led i undersøgelse af citatpraksis

 

Fakta om HK Handels undersøgelse

  • En gruppe af HK Handels arbejdsmiljørepræsentanter deltog i uge 40 i en konference om arbejdsmiljø.
  • Foranlediget af den verserende debat om sexisme og sexchikane undersøgte HK Handel via en anonym spørgeskemaundersøgelse omfanget af uønsket seksuel adfærd på de deltagernes arbejdspladser.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce