Grøn omstilling kræver ny erhvervspolitik

Alle parter i samfundet bør samarbejder om at udvikle nye, bæredygtige energiløsninger. Det vil også gavne eksporten og skabe vækst og job.
Grøn omstilling kræver politiske initiativer, men politik alene gør det ikke. Virksomhederne må medvirke, men markedet skaber ikke de nødvendige løsninger inden for interessant tid. Og den nye viden, der er brug for, er ikke umiddelbart tilgængelig.

Der er derfor brug for et nyt greb, som kan forene politiske intentioner med virksomhedernes innovative kraft og universiteternes viden, så den bliver brugt i samfundets tjeneste. Det kræver en ny erhvervspolitik at få det til at ske.

Regeringen må opstille mål for en grøn omstilling. Det er ved at ske. I klimaplan og ressourcestrategi er der mål og overvejelser, men der er ikke konkrete forslag til, hvordan det skal ske, fordi regeringen ikke har den viden og de redskaber, der skal til.

På energiområdet er det helt afgørende at få bygget et intelligent energisystem.

Efter oliekriserne i 1970’erne blev det besluttet, at Danmark skulle være uafhængig af importeret olie. Det var et ambitiøst mål, men det var muligt at få det til at ske, bl.a. gennem et fjernvarmenet, der udnyttede naturgas og afbrænding af affald. Det var komplicerede løsninger, men det lykkedes, fordi det trods alt var løsninger, vi kunne forestille os.

I dag kender vi ikke de løsninger, der skal til. Det meste af den viden, der skal til, findes sikkert, men løsningerne har vi svært ved at forestille os, så vi ved ikke, hvad de koster, og hvem der kan skabe dem. For at få det til at ske, må der opstå et innovativt samarbejde, hvor alle parter i samfundet er med. Men hvem kan tage initiativet til det samarbejde?

Det er næppe regering og centraladministration. De er for langt væk fra de konkrete problemer. Og selv de største kommuner er for små til at være omdrejningspunkt for nye radikale løsninger. Regionerne har størrelsen og de er tæt nok på problemerne til at komme i dialog med borgerne, men de må løfte opgaven i tæt samarbejde med kommunerne, der ejer de forsyningsselskaber mv., der må være kernen i en grøn omstilling.

Afgørende at opbygge et intelligent energisystem
På energiområdet er det helt afgørende at få bygget et intelligent energisystem, der kan sikre en stabil forsyning med vedvarende energi. Det kan ikke være en hensigtsmæssig løsning at holde fossile kraftværker i reserve, hvis vind og sol svigter. Men hvordan skal et intelligent energisystem designes?

Innovative offentlige udbud skal tilrettelægges, så innovations-aktører, iværksættere, små virksomheder og forsknings-institutioner kommer med.

Regionerne kan lave offentlige udbud, hvor konsortier af virksomheder konkurrerer om at lave intelligente energiløsninger.  At opstille de rigtige udbudsbetingelser er imidlertid ingen nem sag. Det intelligente energisystem kan ikke bygges på en gang, det må gøres skridt for skridt, men hvad skal være det første skridt? Det offentlige har ikke viden til at afgøre det spørgsmål. Det har virksomhederne og universiteterne heller ikke, men tilsammen er der en viden, som kan gøre det muligt at tage et fornuftigt første skridt.

Det nye og det svære er derfor, at organisere en proces, der kan få det til at ske, og i den proces opsamle den viden, der er nødvendig for at regeringen kan ændre de politikske rammer, så nye løsninger kan gennemføres.

At skabe nye intelligente løsninger handler ikke kun om at få de de store virksomheder med. De er nødvendige, da de har ressourcerne til at gennemføre nye løsninger, men de har ikke nødvendigvis den viden og kreative kraft, der skal til. Innovative offentlige udbud skal derfor tilrettelægges, så innovationsaktører, iværksættere, små virksomheder og forskningsinstitutioner kommer med.

Kommuner har sat gang i innovative udbud
Når de bedste løsninger er fundet, og der skal laves kontrakt med det eller de vindende konsortier, må det være de offentlige eller halvoffentlige instanser, der skal betale for de nye løsninger, der træffer beslutningen. Og hvis løsningsforslagene er for dårlige eller for dyre, må der være mulighed for at sige nej, men bruge den indhøstede viden til at lave et nye innovative udbud.

Alle må forlade deres komfortzone, og være klar til at prøve noget nyt, men det er som bekendt lettere sagt end gjort.

De første skridt i denne retning er allerede taget. F.eks. har Københavns Kommune og Region Hovedstaden formidlet et innovativt udbud om 'Big data' - en digital infrastruktur, som skal være platform for intelligente energi-, forsynings- og trafikløsninger. Aarhus Kommune har formidlet et innovativt udbud om næste generation vandrensningsanlæg.

Innovative udbud og reguleringer kan blive nye stærke erhvervspolitiaske instrumenter, der kan bruges til store samfundseksperimenter og forandringer på næsten alle områder. Det gælder grøn omstilling indenfor energi, genbrug af affald, bedre udnyttelse af vand, anvendelse af biomasse til højværdiprodukter, nye transportformer og klimasikring, men det kan også bruges til at skabe bedre og billigere velfærdsløsninger.

Den helt store udfordring for at anvende innovative udbud og regulering er, at det kræver en ny form for samarbejde mellem alle parter i samfundet. Alle må forlade deres komfortzone, og være klar til at prøve noget nyt, men det er som bekendt lettere sagt end gjort. Men lykkes det, kan der skabes nye løsninger, som bidrager til et bæredygtigt samfund med mange job, både produktionsjob og vidensjob. Og hvis danske regioner kan vise verden nye grønne løsninger, er der et stort eksportpotentiale.

 

Jørgen Rosted (f.1945) er tidligere departementschef i Erhvervsministeriet (1993-2001). Han uddannet cand.polit og har ligeledes arbejdet i Det Økonomiske Råd, Finansministeriet og været udviklingsdirektør i forsknings- og analyseenheden FORA under Erhvervs- og Byggestyrelsen.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

placeholder

Annonce