Grundlovsbrud er blevet det nye politiske modeord

"I realiteten er det måske svært at fortsætte, hvis man er minister og kommer i fængsel," lyder det fra juridisk ekspert. Men hvor alvorligt er et grundlovsbrud?
Foto: regeringen.dk
Innovationsminister Sophie Løhde (V)
Det var, da Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, fornylig lagde et billede op på sin Facebook-profil, at nogle syntes, grænsen var nået. Sophie Løhde stod nemlig på en af Christiansborgs gange med et hvidt papskilt mellem hænderne.

”INGEN ER HÆVET OVER GRUNDLOVEN,” stod der med store bogstaver på skiltet med henvisning til regeringens kontroversielle beslutning om at aflive de danske mink.

placeholder

At der burde have stået ”Inger er hævet over grundloven”, mente de med henvisning til Venstres næstformand, Inger Støjbergs, berømte/berygtede instruks om at adskille asylpar.  

Hvilket vittige hoveder da også hurtigt fandt ud af billedmanipulere ved at ændre et enkelt bogstav på Sophie Løhdes billede.

Den originale udgave, det venstre ungdom der har lavet den anden... pic.twitter.com/ynWgoUv4ds

— Per Feldvoss Olsen (@PerFeldvoss) November 13, 2020

Bruges til at brændemærke

Ordet grundlovsbrud er blevet det nye politiske modeord, uanset om man kan sammenligne de to sager eller ej: Et ord en politisk modstander kan brændemærkes med.

Men hvad dækker ordet egentlig over?

Og hvor alvorligt er et grundlovsbrud egentlig?

Er det mere alvorlig end at give Folketinget urigtige eller vildledende oplysninger? Eller for den sags skyld stjæle kaffepengene i ministeriet. I 1986 måtte den daværende trafikminister Arne Melchior (CD) således trække sig, efter Rigsrevisionen havde kritiseret ham for rod i bilagene i forbindelse med repræsentationsmiddage i hjemmet.

Ministerens ansvar

Ifølge juridiske eksperter er der faktisk ikke nogen forskel på alvoren af ”forbrydelserne”.

”Efter ministeransvarlighedsloven kan en minister blive tiltalt for at bryde de pligter, han/hun har efter Grundloven, lovgivningen eller ”stillingens beskaffenhed” - til sidstnævnte hører blandt andet at tale sandt over for Folketinget,” siger Jens Elo Rytter, professor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet (KU), til Netavisen Pio.

Den gode/onde tro!

”Så der er strengt taget ikke nogen rangdeling. Det afgørende ud over bruddet er jo også den gode/onde tro!”

Kristian Jensens næse

Ministre er da også tidligere sluppet med en såkaldt næse efter at have brudt grundloven.

Hvilket blandt andet var tilfældet i 2009, hvor daværende skatteminister Kristian Jensen (V) lod sit ministerium udskyde erhvervslivets frister for indbetaling af skat og moms, selvom loven herom endnu ikke var på plads.

Grundlovens paragraf 43 bestemmer ellers, at skat kun kan pålægges, forandres og ophæves ved en lov. Og paragraf 22 foreskriver, at et lovforslag først får lovkraft, når det er vedtaget, samt stadfæstet af kongen og kundgjort for borgerne.

Det groveste og mest eklatante brud på Grundloven

”Det er nok det groveste og mest eklatante brud på Grundloven, som jeg har set i alle de år, jeg har haft med politik at gøre,” lød det ved den lejlighed fra Socialdemokratiets gruppeformand, Carsten Hansen.

Hverken regeringspartierne, Venstre og De Konservative, eller Dansk Folkeparti var dog enige i den vurdering. Og så slap Kristian Jensen med, at Folketingets udvalg for forretningsordenen udtrykte "stærk kritik" af ham.

Faxskandale

Ifølge Frederik Waage, professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet (SDU), sker der faktisk jævnligt brud på grundloven.

For eksempel kan en udenrigsminister – relativt – let komme til at bryde grundloven ved at glemme at høre Folketingets Udenrigspolitisk Nævn. Ifølge grundlovens paragraf 19 har regeringen nemlig pligt til at rådføre sig med nævnet forud for enhver beslutning af ”større udenrigspolitisk rækkevidde.”

Men hvad er lige en større og mindre beslutning?

I 2000 måtte daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) af samme årsag inkassere en næse, fordi han ikke havde rådført sig med Udenrigspolitisk Nævn, før han på Danmarks vegne sagde ja til at gå med i EU’s sanktioner mod Østrigs daværende højre-nationalistiske regering. I Statsministeriet havde man ikke sørget for at få tømt kurven med de indgående telefaxer, og pludselig truede statsministerens ”svipser”, som han kaldte det, med at tage livet af både ham og regeringen.

”Det har ingen konsekvenser for ministre, medmindre Folketingets flertal - eller regeringen - vælger at rejse en rigsretssag, hvor man eventuelt kan strafforfølges for embedsforsømmelser efter straffeloven,” siger Frederik Waage til Netavisen Pio.

Der skal i praksis et mistillidsvotum til

”Brud på grundloven lyder dramatisk, men det er ikke strafferetligt set mere dadelværdigt end at bryde straffeloven. Og ofte vil det blot sanktioneres med en næse. I modsætning til USA skal man ikke gå af, hvis man bliver dømt i Rigsretten. I realiteten er det måske svært at fortsætte, hvis man er minister og kommer i fængsel. Men der skal i praksis et mistillidsvotum til at vælte en minister.”

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hvordan vil Pio og Kim Kristensen forklarer at Mette Frederiksen fortsatte den ulovlige instruks efter hun blev klar over det var ulovligt?

Sjovt som Pio Pio forsøger at feje problemerne ind under gulvtæppet!

Og sjovt som JPN kan blive ved med at postulere ting og sager, der ikke er belæg for. Der er ikke begået grundlovsbrud, men en klodset fejl fordi man ikke informerede om manglende lovhjemmel til anden lov. Man kan ikke forholde sig til noget, man ikke ved mangler. Det er en så rodet sag, hvor den ene tror den anden handler, men de der skal og må får ikke beskeden.

Helle de har jo stadigvæk ikke lovgrundlaget på plads!

Den slags skal behandles tre gange i folketinget!

Hvorfor stoppede statsministeren ikke den ulovlige instruks?

Hvad er det for en instruks du henviser til,
den eneste instruks der er almindelig kendt,
er den som Inger Støjberg har sendt til sin styrelse.
Statsministeren har under ingen omstændigheder udsendt
en ulovlig instruks.
Der er et flertal for den manglende lovgivning,
og det var tilstrækkelig for det flertal som var i
folketinget, da Kristian Jensen brød grundloven i 2009.(V-K-O)
Lars Løkke var tilfreds med Kristian Jensen, derfor blev
Kristian Jensen KUN udstyret med en lang næse.

Det kan man jo ikke bruge som argument, det er det samme som hvis en civil borger køre over for rødt men aldrig har læst eller fået af vide at det må man ikke. Politker som arbjeder med love må og SKAL vide disse ting da det er deres job at sørge for. istedet prøver de at leje dikator for at se hvor langt de kan komme uden at blivet staffet

Sjovt som JPN fordrejer kendsgerningerne.

Ingen er hævet over grundloven, siger Løhde let undskabsfuld. Det er ganske korrekt. Men ingen er heller ikke hævet over styraffeloven. Straffelovens § 14 omhandler nødret. Det var det der i sin enkelthed skete, da vor statsminister Mette Frederiksen beordrede dele af minkbesætningen slået ned. Altså de få mink som ikke var smittede. De smittede var der lovgiver om.
Det er i denne sammenhæng vigtigt at notere sig årsagen til den vigtige nu og her beslutning, nemlig en særlig mutation i coronavirus, cluster 5, som spredte sig i efteråret 2020 til mennesker fra mink i Nordjylland.
Sundhedsmyndighederne frygtede, at det kunne forringe effekten af de vacciner, som der arbejdes på at udvikle i kampen mod coronavirus.

Derfor besluttede regeringen, at samtlige 17 millioner danske mink skulle aflives. En beslutning, der i første omgang blev truffet uden hjemmel i loven. I denne situation skulle der ikke afventes en lovgivning.Heldig vis kunne § 14 om nødret anvendes. Straffrit, godt nok skulle der så en dommer ind over, men jeg gad godt se en dommer sætte mink før folkesundhed. Selvfølgelig ikke. Mette F gjorde det helt rigtige. Blå blok syntes helt uansvarlige i denne corona situation. Godt de ikke skulle bestemme. Så kom økonomi før folkesundhed.

Ingen er hævet over grundloven, siger Løhde let undskabsfuld. Det er ganske korrekt. Men ingen er heller ikke hævet over styraffeloven. Straffelovens § 14 omhandler nødret. Det var det der i sin enkelthed skete, da vor statsminister Mette Frederiksen beordrede dele af minkbesætningen slået ned. Altså de få mink som ikke var smittede. De smittede var der lovgiver om.
Det er i denne sammenhæng vigtigt at notere sig årsagen til den vigtige nu og her beslutning, nemlig en særlig mutation i coronavirus, cluster 5, som spredte sig i efteråret 2020 til mennesker fra mink i Nordjylland.
Sundhedsmyndighederne frygtede, at det kunne forringe effekten af de vacciner, som der arbejdes på at udvikle i kampen mod coronavirus.

Derfor besluttede regeringen, at samtlige 17 millioner danske mink skulle aflives. En beslutning, der i første omgang blev truffet uden hjemmel i loven. I denne situation skulle der ikke afventes en lovgivning.Heldig vis kunne § 14 om nødret anvendes. Straffrit, godt nok skulle der så en dommer ind over, men jeg gad godt se en dommer sætte mink før folkesundhed. Selvfølgelig ikke. Mette F gjorde det helt rigtige. Blå blok syntes helt uansvarlige i denne corona situation. Godt de ikke skulle bestemme. Så kom økonomi før folkesundhed.

Der ligger "blå massemanipulering" i ordet "Grundlovsbrud". Måske ville det danske Coronasmittetal se meget bedre ud såfremt alle landets mink havde været AFLIVET for længe siden. Fint fint at alle mink nu er væk. Tak til enhver der kunne se at det var på høje tid den form for smittespredning blev standset. TAK til dem der greb ind.

Ika du mener som Mette Frederiksen at grundloven er ligegyldig?

Hvorfor blander du grundloven ind i denne debat.
Det står i det notits, som er udsendt fra Justitsministeriet,
den 18 november: Udtalelser på pressemøder og politiske
udmeldinger i øvrigt udgør hverken administrative retsforskrifter
eller konkrete forvaltningsakter, der skaber RETTIGHEDER eller
PLIGTER for borgerne.
Det er altså den juridiske afgørelse fra landets højeste juridiske
eksperter ansat i Justitsministeriet, og denne vurdering læste
vores Justitsminister op fra folketingets talerstol onsdag.

Skal vi ikke lige få slået fast at der ikke er tale om grundlovsbrud. Men hvad med at se på at landmænd og fiskere bruger deres erhvervsbefordringsmidler til at skabe kaos i byerne. Skattemæssigt er det sådan at når man bruger erhvervsbiler til privat befordring skal man tilbagebetale moms samt beskattes med 25% og bilens pris . Noget tilsvarende er vel gældende for andre erhvervskøretøjer eller både, så der er nok flere landmænd samt fiskere der vil gå fallit. Men jeg oplever det som om at det er de borgerlige partier der står bag, mon de vil betale en evt. beskatning.

En rigtig god finte du har der Villy Lindhard.

Jo og ja, jeg har forespurgt hos SKAT og den er god nok, en indregistreret traktor må bruges til kørsel uden begrænsninger, sådan er det. Den må dog ikke bruges til persontransport, dvs, kun 1 pers. i traktoren.Men ellers er der frit slag.Verd. kørsel på motorvej er der mulighed for at få dispensation.
Nu mangler vi så at se en der møder op i en af de store Liebherr dumpere.

Hvad fanden stilladsarbejderdene blev heller ikke straffet for at vælte stilladser og underbetalte arbejdernes luksusbil!

jo, efterfølgende blev sigtede politiet stilladsarbejdere for bl.a hærværk. Så nogen blev altså retsforfulgt.

853 døde i Italien det sidste døgn
og ialt døde pga corona-virus i Italien 51.853 DØDE

6.500 døde i sverige

Og tal i Danmark fra 24-11-2020
1.367 nysmittet
255 indlagt på corona-afdelinger 6 minder end dagen før
40 på intensiv-afdelinger
23 i respirator

Og i folketinget et ukendt antal hjerne-døde

Jens du glemmer tallene for Finland og Norge!

Men det er måske ikke så morsomt for en Metteist?

Jeg ved ikke hvor tumpet man kan blive men det må være meget meget TUMPET

Og ja så var der Finland,Norge,belgien,spanien,USA.sydarmerika.
japan,kina,frankrig,polen,vitnam,Indien, Og CA 180 flere lande med corona-virus

Annonce