Hård kritik af regeringens venteliste-tal

Sundhedsministeriet arbejder med alternative definitioner af ventetid og medtager kun en procentdel af operationerne, lyder kritikken fra Danske Regioner
Foto: Colourbox
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fremlagde mandag en opgørelse over forskellen på ventelisterne i landets regioner på en række udvalgte operationer.

Både sundhedsministeren og statsminister Lars Løkke Rasmussen fremhæver ventetids-tallene som endnu en sten til det bjerg af argumenter, som regeringen ser for at fjerne regionerne og regionsrådene.

“Det er derfor, at vi ikke kan have fem sundhedsvæsener. Patienterne har samme rettigheder, uanset hvor i landet de bor. (...),” lyder det fra Ellen Trane Nørby til Berlingske. Fra statsministeren lyder det i en video på Facebook: ”Det er heller ikke nogen nyhed for mig, men er for mig at se et ekstra argument for, at vi nu skal for gennemført regeringens sundhedsreform.”

Man har simpelthen ikke taget alle operationer med i beregningerne

Men Danske Regioner kan slet ikke genkende de tal, som ministeriet lægger frem:

“I første omgang kunne vi bare sige, at det passede ikke med det, vi selv kunne regne ud og med de tal, der ligger på mit sygehusvalg.dk. Men efter at have set tallene igennem, kan vi se, at ministeriet for det første har valgt en anden definition af, hvad ventetid er. For det andet har vi fundet ud af, at man ikke medregner alle operationerne - hvorfor har vi ikke har fået nogen forklaring på,“ siger Karin Friis Bach fra Radikale Venstre, der er formand i Danske Regioners Sundhedsudvalg og næstformand i Region Hovedstaden, til Netavisen Pio.
 

Vilkårlige tal

Fra Sundheds- og Ældreministeriet lød det i en mail til TV2 mandag, at ”regionerne går galt i byen” i deres kritik, da der er tale om to forskellige tal, der "ikke direkte kan sammenlignes”.

Karin Friis Bach forklarer, at Danske Regioner er kommet frem til, at ministeriet ikke har regnet på baggrund af det samlede antal gennemførte operationer i opgørelsen:

“Man har simpelthen ikke taget alle operationer med i beregningerne,” forklarer hun.

Som eksempel sammenligner Sundhed- og Ældreministeriet 441 “operationer på næseskillevæg” foretaget i Region Syddanmark med 104 tilsvarende operationer foretaget i Region Midtjylland. På baggrund af de tal kommer man frem til en forskel i ventetid mellem de to regioner på 114 dage.

Ministeriet tager altså 14 procent af næse-operationerne i Syddanmark og sammenligner med 62 procent af operationerne i Midtjylland

Men i virkeligheden er der foretaget 784 operationer i Region Syddanmark og 703 i Region Midtjylland. Det viser tal, som Danske Regioner har trukket fra Landspatientregisteret.

Ministeriet tager altså 14 procent af næse-operationerne i Syddanmark og sammenligner med 62 procent af operationerne i Midtjylland.

Hvorfor man ikke sammenligner alle operationer i de to regioner, eller alternativt tager den samme andel af operationerne, har den radikale regionspolitiker Karin Friis Bach ikke nogen forklaring på.
 

Alternativ definition af ventetid

Det er ikke kun ministeriets regnemetoder, der overrasker Danske Regioner - det gør definition af “ventetid” også.

Ministeriet har nemlig medregnet al den tid, der går fra patienten henvender sig til sundhedsvæsenet første gang. Danske Regioner har fået bekræftet af Berlingske, at Sundheds- og Ældreministeriet har anvendt en særlige definition af ventetid, som ikke er den gængse. Hvilket ikke fremgik ikke af Sundheds- og Ældreministeriets svar til Folketinget.

Ministeriets definition er ikke en definition, der tidligere har været brugt

Normalt starter den egentlige ventetid først efter, at patienten er blevet undersøgt, udredt og har givet samtykke til en operation. Men i ministeriets opgørelse regner man hele forløbet med i ventetiden, lyder det fra Karin Friis Bach.  

“Ministeriets definition er ikke en definition, der tidligere har været brugt, og derfor er det også svært at sammenligne tallene. Jeg synes ikke, det giver et reelt billede af ventetiden, for der er jo ingen, der forventer at bliver opereret den første dag, man træder ind over tærsklen til sundhedsvæsenet,” siger Karin Friis Bach.
 

Historisk lave ventetider

Danske Regioner er uenige med Sundheds- og Ældreministeriet om definitioner og regnemetoder. Men man mener også, at den helt grundlæggende konklusion er forkert. Ventetiderne på landets sygehuse er nemlig historisk lave:

“Ventelister er blevet nedbragt med 30 procent, hvis du ser helt overordnet på det, og det er jo det store billede, og det som er vigtigt. Vi er ikke fuldt i hus endnu, men helt overordnet så har vi fået nedbragt både ventetiden og forskellen mellem regionerne ganske betragteligt gennem de sidste 12 år,” påpeger Karin Friis Bach.

Det grænser næsten til at være manipulerende

I Socialdemokratiet mener man, at det nærmere sig manipulation, at regeringen fremhæver ventetiderne på mindre operationer, som et argument for at slette regionerne fra landkortet:

“Det give ikke et retvisende billede, når de går ind og kigger så snævert. Det grænser næsten til at være manipulerende. I stedet skal man se på det brede billede og de store patientgrupper. De fremhæver entydigt det, som kan fremme deres sundhedsreform,” siger sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) til Netavisen Pio.
 

Ministeren fastholder

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby fastholder efter kritikken, at tallene er relevante:  

“Det bestyrker mig i behovet for, at vi får udviklet ét sundhedsvæsen, og ikke har fem sundhedsvæsner, som er for dårlige til at hjælpe hinanden i de situationer, hvor man ikke kan hjælpe behandle inden for tiden,” siger hun til Ritzau.

Jeg lytter gerne til, hvis Danske Regioner har nogle andre tal

Til kritikken fra Danske Regioner lyder ministerens svar videre: 

“De her tal er trukket på baggrund af et spørgsmål, som blev stillet i Folketinget. Hvis vi kigger på de generelle ventetider, som vi har gjort i regeringen, så kan man se nogle meget store regionale forskelle.”

Samtidig åbnede hun op for at lytte til regionernes beregninger:

“Jeg lytter gerne til, hvis Danske Regioner har nogle andre tal, men mig bekendt har de også sagt, at der er for store regionale forskelle i dag.”

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det er enormt som der bliver manipuleret med os lige for tiden. Målet for regeringen er desværre for mig, at ødelægge regionerne med tal, der passer til formålet. Hvis Løhde har problemer med en region med bestemte tal, hvorfor løser hun så ikke dem???.
Mit forslag er: Nedlæg folketinget!!! Opret derefter en Landsbestyrelse, hvor alle partier sidder i bestyrelsen og får adgang til samme oplysninger og samme regnemaskiner. Flertallet kan for min skyld gerne udpege statsministeren. Så kunne der måske også spares nogle forespørgselsdebatter og samråd. Er der et forbillede for dette?? Ja, kik på kommuners og regioners opbygning!!

Undskyld Løhde, den her var jo til Ellen Trane Nørby

Hvor er det forfærdeligt at dem som kalder sig kloge og dygtige mennesker, bruger alt det grimmeste i politik. grov manipulation, usympatisk spin, usandheder(Løgn ) for ar få sin vilje.

Kan man sige - "og det har de heller ikke styr på"??

Annonce