Hårdere straf for brud på asbestregler

Ny aftale gør det nemmere at rejse sager mod arbejdsgivere, der overtræder regler for håndtering af asbest.
Foto: Colourbox
Indånding af asbeststøv er stadig et problem i byggebranchen.
Samtlige partier i Folketinget bakker op om en ny aftale, der blandt andet giver Arbejdstilsynet bedre mulighed for at retsforfølge arbejdsgivere, der bryder asbestreglerne.

Samtidig får arbejdsgivere pligt til at føre protokol over udsættelse for asbest og sende protokollerne til de berørte.

Det vil gøre det nemmere for ansatte, der senere i livet rammes af asbestrelateret kræft, at dokumentere forløbet i en arbejdsskadesag.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

der gælder skrappe regler for fjernelse af asbest

Det har i mere end 35 år været forbudt at anvende asbest i Danmark, og der gælder skrappe regler for fjernelse af asbest, fordi indånding af asbeststøv øger risikoen for at udvikle en række kræftformer. Eksempelsvis i forbindelse med nedrivninger og ombygning udgør asbest fortsat en fare for de ansattes helbred.

Som en del af aftalen udvides den nuværende asbest-vejledning i tilstandsrapporten i forbindelse med boligkøb. Dermed bliver husejere i endnu højere grad gjort opmærksom på de sundhedsfarer, der er forbundet med at indånde støv fra eventuel asbest i byggematerialer. Samtidig bliver det særlige oplysningsskema om sælgers kendskab til asbest i boligen udvidet.

Årelangt pres

Den nye asbestaftale vækker glæde i Blik- og Rørarbejderforbundet, der er fagforening for omkring 8.000 VVS’ere, blikkenslagere og skorstensfejere.

Forbundet har i årevis presset på for at få strammet reglerne på området.

”Aftalen indeholder flere gode initiativer og er et vigtigt skridt i den rigtige retning mod at sikre et asbestfrit Danmark. Det glæder mig meget, at politikerne har taget det her problem alvorligt og har fundet frem til en række tiltag på tværs af rød og blå blok,” siger forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet Henrik W. Petersen i en pressemeddelelse.

kampen er ikke slut endnu

Han vil dog fortsat arbejde for at forstærke indsatsen mod asbest.

”Med denne aftale har vi vundet et vigtigt slag, men kampen er ikke slut endnu. Der er stadig et arbejde forude, når det kommer til at opnå et forbud mod indkapsling og en autorisationsordning for virksomheder, der arbejder med asbest. Derfor skal vi holde politikerne til ilden og stå fast på, at der fortsat er mere at gøre på det her område,” lyder det fra forbundsformanden.

Hummelgaard lover bedre beskyttelse

Arbejdsmiljøet sorterer under Beskæftigelsesministeriet, hvor Peter Hummelgaard (S) er minister.

Han kommer Blik- og Rørarbejderforbundet i møde i en kommentar:

”Selvom asbest har været forbudt siden 1980’erne, og der er skrappe regler på området, er asbest desværre ikke et overstået kapitel i dansk arbejdsmiljøpolitik. Det er derfor ekstremt vigtigt, at alle ved, hvordan man beskytter sig selv og hinanden mod det kræftfremkaldende asbeststøv,” siger Peter Hummelgaard, som til efteråret vil indkalde Folketingets partier til forhandlinger om en ny arbejdsmiljøaftale.

”Her er det vigtigt for regeringen, at vi sikrer et fortsat højt indsatsniveau for arbejdsmiljø. Indsatsen mod de skadelige virkninger af asbest kommer derfor til at indgå i forhandlingerne,” siger han.

De 12 initiativer i asbestaftalen

 • Bedre vejledning om asbest i tilstandsrapporten
 • Udvidelse af sælgeroplysningsskemaet
 • Asbestprotokol skal sendes til den ansatte
 • Styrket indsats over for asbestovertrædelser
 • Indførsel af kompetencepåbud på asbestområdet
 • Luftmålinger af asbeststøv
 • Undersøgelse af behov for autorisationsordning mv.
 • Afdækning af uddannelsesbehov
 • Undersøgelse af mulighed for registrering af asbestforekomster i BBR
 • Undersøgelse af brug af oplysninger fra byggeaffald til tilsynsindsatser
 • Erfaringsopsamling for særlig tilsyns- og kommunikationsindsats
 • Opfølgning på teknisk udredning om indkapsling vs. sanering

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

 

Henrik Rasch er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Ja ja. Tiderne ændre sig. Før i tiden stod håndværkere under åben himmel og skar asbestholdige eternit plader med en vinkelsliber i en stor asbest støvsky til stor fornøjelse for deres lunger og hele nabolagets lunger. Uden maske, den slags luksus brugte man ikke den gang, så næseborener var godt sorte til fyraften. Det var også dengang der blev røget 40 smøger og drukket 25 bajere dagen lang på en byggeplads.

Ikke så sært et parti som Liberal Alliance mener det må være op til folk selv at tage vare på sin sundhed. LA ser gerne håndværkere og ufaglærte ryger og drikker dagen lang. For så kan staten spare mange penge på pensioner, sygehusudgifter og plejehjem, når de her mennesker dør akurat lige lidt før reparations- og pensionsaleren - Så er der nemlig plads til topskattelettelser.

Godt gået Jeppe to kommentarer på seks minutter hvad skal det dog ikke ende med
.

Annonce