Hækkerup vil leje fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte udlændinge

Flerårig aftale for Kriminalforsorgen til fire milliarder kroner på plads: Giver i alt 1.000 nye fængselspladser
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Nick Hækkerup (S), tidligere justitsminister
Justitsminister Nick Hækkerup (S) landede onsdag en flerårsaftale om Kriminalforsorgens økonomi med Dansk Folkeparti, SF og De Konservative.

Ganske opsigtsvækkende betyder aftalen, at Danmark lejer 300 fængselspladser i Kosovo til kriminelle udlændinge, der har fået en udvisningsdom. Desuden udvides fængselskapaciteten i Danmark med andre 326 pladser.

Forholdene for fængselsbetjentene vil med aftalen blive forbedret, så det i højere grad bliver muligt at tiltrække og fastholde fængselsbetjente.

Samtidig skal de indsatte fremover mødes med en tilgang om ret og pligt, hvor dem, der ønsker et liv uden kriminalitet, får en hjælpende hånd. Mens hårde indsatte, der modarbejder systemet ved for eksempel at overfalde eller true fængselsbetjente, skal mødes med større konsekvens.

Aftalen baner også vejen for et nyt bandefængsel.

Elever vil fremover få fuld basisløn under hele uddannelsen

Elever vil fremover få fuld basisløn under hele uddannelsen til fængselsbetjent og transportbetjent. Og der etableres to nye afdelinger af skolen for fængselsbetjente.

Med aftalen tilføres Kriminalforsorgen i 2022 - 2025 i alt cirka fire milliarder kroner til nye initiativer.

“Historisk løft”

Justitsminister Nick Hækkerup (S) understreger, at man med aftalen tager fat på en helt nødvendig genopretning af Kriminalforsorgen:

”Regeringen har indgået en bred aftale, hvor aftalekredsen nu tager fat på en helt nødvendig genopretning af kriminalforsorgen. Vi stod til at mangle op mod 1.000 pladser i kriminalforsorgen i 2025, og jeg er stolt af at kunne sige, at vi med aftalen i fællesskab håndterer den bundne opgave.”

Hækkerup betegner de fire milliarder kroner for “et historisk løft”:

“Aftalen indebærer et historisk bevillingsløft, men vil ikke løse alle problemerne for kriminalforsorgen her og nu. Men med denne aftale har vi skabt forudsætninger for, at vi med et langt sejt træk kan forbedre forholdene og bringe kriminalforsorgen tilbage i balance.”

På Facebook skriver Hækkerup, at aftalen giver “hvad der svarer til 1000 nye fængselspladser”:

så sender den et klart signal til udvisningsdømte om, at de ikke har en fremtid i Danmark

"Vi lejer et fængsel i Kosovo med plads til 300 udvisningsdømte udlændinge. Det vil både skabe plads i vores fængsler og lette presset på vores fængselsbetjente. Og så sender den et klart signal til udvisningsdømte om, at de ikke har en fremtid i Danmark."

placeholder

 

Fængselsforbundet: Mange af vores ønsker med i aftalen

Fængselsforbundet tager rigtig godt imod aftalen.

“En lang række af Fængselsforbundets ønsker er med i aftalen,” hedder det i en pressemeddelelse fra forbundet, der fortsætter:

“Det gælder blandt andet: Flere fængselsbetjente. Stop for SU for elever. Styrkelse af fagligheden. Mere fokus på fastholdelse. Mere indflydelse for personalet. Mere efteruddannelse. Bedre arbejdsmiljø. Bedre sikkerhed. Og større konsekvens over for voldelige indsatte.”

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen, mener, at aftalen løfter arbejdsvilkårene for forbundets medlemmer væsentligt:

Det her er et rigtigt godt fundament for at bringe Kriminalforsorgen på fode igen

“Det her er et rigtigt godt fundament for at bringe Kriminalforsorgen på fode igen. Fængselsforbundet vil gerne kvittere til aftaleparterne. Det er positivt, at de med denne aftale tager ansvar for den situation, som Kriminalforsorgen står i,” siger han.

Markante DF-aftryk

Dansk Folkepartis gruppeformand, retsordfører Peter Skaarup, og partiets socialordfører, Karina Adsbøl, mener, at aftalen indeholder “markante DF-aftryk”:

Det er en aftale med markante DF-aftryk

”Vi er i Dansk Folkeparti glade for at være med i den nye flerårsaftale for kriminalforsorgen. Det er en aftale med markante DF-aftryk i form bl.a. af leje af fængselspladser i Kosovo til kriminelle udlændinge og et nyt, særligt bandefængsel med et skærpet regime for de hårdeste kriminelle. Aftalen har til formål at løse kriminalforsorgens problemer ved bl.a. at ansætte flere fængselsbetjente og tilbyde bedre løn- og arbejdsvilkår.”

SF glæder sig over tre nye udslusningsfængsler

SF’s retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, betegner aftalen som et opgør med den “politiske vanrøgt” som Kriminalforsorgen har været udsat for:

”Kriminalforsorgen har i årevis været udsat for politisk vanrøgt, hvor problemerne har fået lov at vokse sig alt for store. Med dagens aftale begynder en genopretning med markante SF-aftryk. Nu tager vi endelig ansvar for mange års strafskærpelser og sætter foden ned over for forringelser for både ansatte og indsatte.”

Hun er også tilfreds med at aftalen indebærer oprettelse af tre nye udslusningsfængsler:

får en ny model for straffesagsomkostninger

“Vi opretter tre nye udslusningsfængsler, får en ny model for straffesagsomkostninger, så de, der holder sig ude af kriminalitet, kan få eftergivet gæld. Vi sikrer mindre brug af strafcelle og sidst men ikke mindst, så hjælper vi indsattes børn, så de kan opleve bedre besøg og facetime med deres far eller mor i fængsel.”   

Britt Bager: Stort fremskridt med afsoning i Kosovo   

De Konservative retsordfører, Britt Britt Bager, ser aftalen om 300 fængselspladser i Kosovo som et stort fremskridt:

De fortjener større sikkerhed og bedre arbejdsvilkår

“De kriminelle skal sidde bag lås og slå og ikke gå frit rundt på gader og stræder, derfor er det en bunden opgave at skaffe 1000 fængselspladser. Det har vi gjort med aftalen her. Desuden ser vi det som et stort fremskridt, at vi får mulighed for at placere 300 kriminelle udlændinge til afsoning i Kosovo. Vi sikrer bedre vilkår for vores fængselsbetjente, som har været presset i lang tid. De fortjener større sikkerhed og bedre arbejdsvilkår, og det får vi med aftalen her.” 

Nyt topsikret fængsel

Fakta om flerårsaftalen for Kriminalforsorgen:

Aftalen indeholder blandt andet et initiativ om leje af 300 fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte udlændinge.

Kapaciteten i kriminalforsorgen udvides med 326 pladser i aftaleperioden.

Fængselskapaciteten sikres også på længere sigt med forberedelse af et nyt og topsikret fængsel og en udvidelse af den allerede planlagte områdearrest.

Derudover indeholder aftalen en række initiativer, som skal forbedre fængselsbetjentenes arbejdsforhold, herunder skærpet sikkerhed, øget mulighed for efteruddannelse, mere frihed i opgaveløsningen og etableringen af et internt psykologkorps.

Elever vil fremover få fuld basisløn under hele uddannelsen til hhv. fængselsbetjent og transportbetjent, ligesom der etableres to nye afdelinger af skolen for fængselsbetjente.

Aftalen sætter fokus på et princip om ret og pligt i kriminalforsorgen. De hårdeste indsatte, som ikke overholder spillereglerne og f.eks. overfalder personalet, skal mødes af mere konsekvens, mens partierne med aftalen vil styrke den kriminalitetsforebyggende indsats, bl.a. med et øget fokus på uddannelse, og en bedre overgang tilbage til samfundet for de indsatte, der viser, at de vil et liv uden kriminalitet.

Der afsættes fire milliarder kroner til initiativerne i perioden 2022 - 2025.

Få overblikket over aftalens hovedpunkterher.

 

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Spændende og en supergod ide. Der er penge nok at tage af. Ifølge en svensk professor koster et enkelt bandemedlem mindst 25 mio SKR over en femtenårig periode.

Det bliver underkendt i EMD. Det ved regeringen også godt. Uden et socialdemokratisk opgør med konventionerne, er dette rent utopi.

Tomme ord, der bliver underkendt i EMD. Det ved regeringen også godt.

Lad os få lidt facts på bordet:
* Hvis den udvisningsdømte har familie i Danmark, hvad de fleste har, så har han ret til at afsone tæt på sin familie (i Danmark), jf. EMRK art. 8.
* Hvis den udvisningsdømte alligevel ikke kan tvangsudvises til hjemlandet efter endt afsoning, hvad de færreste kan, skal han tilbage til Danmark igen. Mig bekendt tvangsudviser Danmark hverken til Syrien, Afghanistan, Irak eller Somalia.
* Kosovo har begrænset anerkendelse i verden og er ikke medlem af Europarådet. Hvis der er udsigt til "nedværdigende behandling" i Kosovo, vil Danmark straks blive dømt i EMD, jf. EMRK art. 4.
* Europa-Kommissionen fastslog i 2013, at korruption er den største udfordring ved at handle i Kosovo.

Det er en dødssejler for regeringen, der har udløst nogle flotte rubrikker, der aldrig bliver til noget. Den eneste løsning er et socialdemokratisk opgør med de vanvittige konventioner, der kun beskytter kriminelle udlændinge. Alt andet er tomme ord.

Jeg frygter naturligvis at du har ret, men på den anden side kan der være lyspunkter på vej. Storbritanien ser ud til at vil løsne deres tætte afhængighed af menneskerettighederne og EMD.
Hvis dette initiativ bliver en dødssejler, så ryger SD på røven ved næste valg, og en blå regering mere er ikke rart at tænke på.

Kære Gunnar Johansen

Storbritannien har ikke inkorporeret EMRK. Dette gjorde Folketinget desværre i 1992 - med socialdemokratisk støtte. Inkorporeringsloven betyder, at EMRK og dermed EMD's afgørelser er en del af dansk ret, hvorimod dette for Storbritannien er ren rådgivning og vejledning. Finland, som vi ofte sammenligner os selv med, ignorerer flittigt afgørelser fra EMD. Det kan vi ikke i Danmark, førend inkorporeringsloven er ophævet. Den socialdemokratiske regering kan allerede i morgen fremsætte et lovforslag herom, hvilket ville presse Venstre og De Konservative - og givetvis ende blive vedtaget. Samtidig ville det gøre Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti nærmest overflødige på udlændingeområdet.

Tak for oplysningerne.

Hvo intet prøver, intet vinder.
Det værste man kan gøre er da, at sætte sig tilbage i stolen, og lade apatien tage over.
Så frisk mod, Peter, og vær optimist. En hel del af disse forbrydere har ingen familie i DK, og hvad der sker efter afsoning ved vi ikke. Måske de får et godt tilbud fra en bande i et andet land.

Kære Hans Jensen
"Hvor intet prøver, intet vinder", skriver du.

Du har helt ret. Derfor skal Socialdemokratiet straks fremsætte et lovforslag, der ophæver inkorporeringsloven, hvorefter EMD's afgørelser fremover blot vil være vejledende.

DR P1 morgen: Samira Nawa "jeg er bekymret for om et fængsel i Kosovo kan leve op til danske vilkår.....jeg er bekymret for vi kan overholde internationale konventioner ".
Forholdene i Kosovo skal være det mindst acceptable, hverken mere eller mindre. Hvorfor skulle det det? Livet i et fængsel kan og skal ikke være det samme som udenfor. Vi skylder ikke de mennesker det mindste.

Jamen DET er jeg slet ikke bekymret for. Faktisk håber jeg at de ikke gør.

Vrøvl folk der sidder inde skal behandles. Som mennesker ! Og det forslag er en skandale ! Troede ikke at danmark ville synke å dybt

Bliver de ikke behandlet som mennesker når de får en seng at sove i og flere måltider om dagen, evt. suppleret med en gårdtur?
Jan det må da aldrig blive attraktivt at komme i fængsel. De er kriminelle og er udvist af DK.
Kan du ikke lige argumentere for at forslaget er en skandale.

Jeg tror det er værre,at være ansat end indsat, Hilsen fra den fængslende by , Horsens.

Så må vi da håbe at deres ofre, der måske sidder i kørestol eller er økonomisk ruinerede er tilfredse med den gode behandling forbryderne får.
HVOR er ofrenes menneskerettigheder ???

Lige mine ord!

Det lyder jo helt og aldeles fornuftigt. Så mangler vi bare et udrejsecenter beliggende langt fra Danmark, så der ingen reel udsigt er til at kunne blive her som udvist, uanset om man gør sig nok så besværlig, og nok så hårdnakket nægter at samarbejde om udrejsen.

Det hedder outsourcing - en rigtig god ide justitsministeren der har fået...
Ja, og få endelig et udrejsecenter banket på benene også...

Enig.
Lad os lære af Norges 'fejltagelser' og gøre dette til en succes. For Danmark og danskerne.

Nu er det jo helt frivilligt om man vil ende i et fængsel i Kosovo, det sker kun hvis man begår kriminalitet og det er man ikke tvunget til, tværtimod.
I Danmark bruger man milliarder på at beskytte befolkningen mod de kriminelle, de penge kunne bruges bedre til en øget velfærd for de mest udsatte i samfundet.
Min bekymring gælder mere ofrene for den grove kriminalitet, dem er der ikke meget hjælp til, de må selv klare at komme videre med deres liv.

Bent, jeg kan ikke være mere enig.

Bent giver dig helt ret. Man skal som dømt også vide, at der er forskel på at sidde inde for noget virkeligt kriminelt og være ude, for at opføre sig ordentligt! Forstår IKKE at de ikke også får lavet et udrejsecenter udenlands, så de IKKE drysser rundt og til stadighed laver kriminalitet - det bliver jo næsten mere normalt at se, end at de forbliver hvor de burde være... indenfor hegnet. Selvfølgelig skal de IKKE være i Danmark, ikke kun pga pladsmangel.... men også pga opførsel. Familie og vennesammenføring er jo grotesk at tænke på, da de i deres kriminelle øjeblik IKKE har tænkt på de ofre de har gjort ondt! UD og det kan ikke gå for langsomt.

Du men vel at det kun kan gå for langsomt?

Brandgod ide. Flere af dem.Så der også bliver plads til danskere der har udøvet GROV og BRUTAL vold og kriminalitet mod andre. Afsted med dem gerne til en øde ø fjernt herfra.

Annonce