Handlingsplan mod antisemitisme: Obligatorisk undervisning i Holocaust

Regeringen fremlægger 15 initiativer, som skal sætte bredt ind mod antisemitisme.
Foto: Foto: Wikipedia, Jerry & Roy Klotz, MD
S-Regeringen har netop fremlagt en handlingsplan mod antisemitisme.

Der afsættes blandt andet midler til obligatorisk undervisning i Holocaust i skolen, formidling af dansk-jødisk kulturhistorie, styrket undervisning af politifolk i forebyggelse af radikalisering, mere målrettet forskning i antisemitisme og øget fokus på miljøer, hvor antisemitisme er særligt udbredt.

På baggrund af omfattende hærværk mod jødiske gravpladser flere steder i landet bekendtgjorde justitsminister Nick Hækkerup (S), at regeringen ville udarbejde en national handlingsplan til bekæmpelse af antisemitisme.

Handlingsplanen er nu færdig og indeholder i alt 15 initiativer. Planens formål er at forhindre, at antisemitismen slår rødder i Danmark.

Nick Hækkerup: Et stigende problem

Justitsminister Nick Hækkerup (S) understreger, at antisemitisme er et stigende problem i Danmark:

Antisemitisme er desværre blevet et større problem i Danmark over de seneste år

”Antisemitisme er desværre blevet et større problem i Danmark over de seneste år. Vi ved fra europæiske undersøgelser, at nogle danske jøder undgår at bære genstande, der kan identificere dem som jøder, og at nogle oplever at blive chikaneret i skolen og på arbejdet, alene fordi de er jøder. Det kan og vil vi ikke acceptere. Derfor lancerer regeringen nu en handlingsplan, der skal forhindre, at antisemitismen slår rødder i Danmark."

Hækkerup oplyser, at handlingsplanen blandt andet indebærer fortsatte sikkerhedsindsatser for at beskytte danske jøder, en styrkelse af uddannelsen af vores politibetjente, mere forskning i antisemitisme og fokus på vejledning i forbindelse med antisemitiske hændelser på skoler og arbejdspladser.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Theil (S) understreger, at skolen er et oplagt sted at sætte ind:

”Antisemitisme er helt uacceptabelt og hører ingen steder hjemme. Vi har i nyere tid for eksempel også oplevet, at der var hærværk mod en jødisk gravplads. Det er vigtigt, at alle generationer lærer af historien, så den ikke gentager sig. Skolen er naturligvis det oplagte sted at starte.”

Kendskab til dansk-jødisk kultur og historie afgørende

Kirkeminister og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) understreger, at kendskab til dansk-jødisk historie og kultur er afgørende:

Kulturlivet skaber fællesskaber, der bygger bro imellem os

“Kendskabet til dansk-jødisk historie og kultur er et afgørende redskab til at sikre, at antisemitismen ikke får lov til at gro og slå rødder iblandt os. Kulturlivet skaber fællesskaber, der bygger bro imellem os. Derfor kan det spille en vigtig rolle i at skabe større indsigt og forståelse for religiøse mindretal og vores fælles historie.”

Handlingsplanen lægger op til at styrke forskningen og monitoreringen på området for på et oplyst grundlag at kunne bekæmpe antisemitisme.

Der afsættes desuden midler til obligatorisk undervisning om Holocaust og andre folkedrab i folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser.

På kulturområdet afsættes blandt andet midler til, at Dansk Jødisk Museum i samarbejde med landets museer og biblioteker planlægger, opsætter og gennemfører udstillinger og debatarrangementer om dansk-jødisk kulturhistorie.

en række målrettede indsatser over for miljøer, hvor antisemitisme er særlig udbredt

Derudover indeholder planen en række målrettede indsatser over for miljøer, hvor antisemitisme er særlig udbredt samt initiativer rettet mod myndighedernes håndtering af antisemitiske hændelser, blandt andet bedre støtte til ofre.

Endelig indeholder handlingsplanen et initiativ om at sikre den fortsatte opretholdelse af de fornødne sikkerhedsindsatser til beskyttelse af jøder og jødiske institutioner samt et initiativ om et styrket udenrigspolitisk fokus på bekæmpelse af antisemitisme.

Handlingsplanen er udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Handlingsplanen er desuden blevet til på baggrund af drøftelser med Det Jødiske Samfund og Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), ligesom der er indhentet erfaringer fra en række lande, forskere og organisationer.

Læs hele handlingsplanen her.

Handlingsplanens 15 initiativer

  

Mere forskning om antisemitisme:

 1. Styrket monitorering af antisemitiske hændelser i Danmark, bl.a. på internettet
 2. Kortlægning af viden om og forskning i antisemitisme

Børn og unge skal kende til Holocaust og antisemitisme:

 1. Obligatorisk undervisning om Holocaust i folkeskolen og på gymnasiale uddannelser
 2. Undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrab skal fremmes
 3. Lærere skal klædes på til at undgå eksklusion i skolen
 4. Ung-til-ung dialog mellem trosretninger skal udbredes
 5. Mere oplysning om jødisk liv og kultur i Danmark

Forebyggelse af antisemitisme i særlige miljøer:

 1. Specialiserede rådgivningsforløb om antisemitisme og forebyggelse
 2. Styrket uddannelse til politiet i forebyggelse af radikalisering og antisemitisme

Beskyttelse af danske jøder og jødiske institutioner:

 1. Opretholdelse af fornødne sikkerhedsindsatser til beskyttelse af jøder og jødiske institutioner

Styrket fokus på bedre vejledning i forbindelse med antisemitiske hændelser på skoler og arbejdspladser:

 1. Udpegning af national koordinator til bekæmpelse af antisemitisme
 2. Oprustning af tilsynsførende i Arbejdstilsynet om antisemitisme og krænkende handlinger over for andre religiøse minoriteter på arbejdspladsen

Udenrigspolitisk fokus på bekæmpelse af antisemitisme:

 1. Øget fokus på antisemitisme gennem i dialog med andre lande
 2. Øget dansk engagement i IHRA-samarbejdet
 3. International markering af 80-året for redning af de danske jøder

Relevante links:

Rigspolitiets rapport om hadforbrydelser 2020

Experiences and perceptions of antisemitism/Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det er fint at ville modgå antisemitisme, men hvorfor netop nu?og hvordan obligatorisk?

Masseimporten af muslimer har igen gjort det vanskeligt at være jøde i Europa, herunder i Danimakistan. Der er formentlig over 1.000.000 tilvandrede og efterkommere i Danmark i dag, der mener at jøder er "urene". Tallet vokser fortsat hver dag, fordi vi stadig ikke har stoppet massetilvandringen igennem alverdens forældede konventioner, hvor man blot skal fremstamme sætningen "eoow wallah koran mig asyl" for opholdstilladelse, familiesammenføring, boliganvisning, boligstøtte og passiv forsørgelse. Det store spørgsmål er; hvornår får Socialdemokratiets vælgere nok af Europarådets konventioner?

Det er en menneske ret at bestemme over egen krop. F.eks. abort. Denne menneskerettighed omfatter også mænd. At forhindre en lov der forbyder omskæring af drenge er moralsk forkert. Forbudt mod omskæring har endda opbakning af 90% af alle danske borgere. At statsministeren lod sig intimider af den amerikanske jødiske lobby og Israel til at brude menneskerettighederne giver kun næring til antiparti mod jøder. Antallet af jøder i Danmark der ikke er assimileret er så få at dette forslag behandler et micro problem. Det kan dog være vigtig at kende betingelsen for holecaust. Det at holde sig adskilt ved at være et anden folk i samme område end majoriteten, skaber modsætninger. Et anden semitisk folk araberne er ved at begå samme fejl og oplever endda dismkrimation og forskelsbehandling fra folketingsmedlemer. Men muslimerne er 350.000, så det er et real problem. Muslimerne som jeg kender måtte flygte fra Palæstina da jøderne lavet etnisk udrensningning og folkedræb. Jeg synes at folketinget skal bruge tiden på rigtige akuelle problem ikke på værdipolitik der vedrører perioder fra 70 år siden.

Bliver undervisningen gennemført på arabisk ? Det er vist der det største problem ligger.

Man skal passe meget på hvad man skriver og siger om jøder,for
de sider på små og stor poster over alt i verden,og
de er stort set enig når det gælder deres ret til at omskære,og
alt andet der handler om jøder, og hvis man kommer med udtalser om dem
eller forsøger at finde løsninger på Palæstina-Isral konflikten der går imod deres tro/holdning
er de parat til at begå drab overalt i verden ( mosad/bernadotte )og
nu står de uden for min dør.
Men Men Men,tro det eller ej, det gælder også den muslimske tro,og
nu står de også uden for min dør,men til mit held,
er de nu begyndt at slås uden for min dør.
Og mine naboer har lige sendt mig en e-mail og beder mig om ikke
at skrive mere, da de frygter at hele bebolsen kommer til at ligge i ruiner
Så hermed Undskyld , jeg stopper nu

Og så lige en ting til.
Hvad med at folketinget invitere alverdens lande til en debat/helhedsplan/fredsplan-
for Isral-Palæstina-konflikten, da det er der humlen ligger begravet,Og
det kunne forgå over nettet (skyb) og med inddragelse af tv-medierne og over en lang
periode ( flere år ) verdens ældste konflikt løses ikke på få dage,og
Handlingsplan 15, løseser ikke problemet uden en løsning på Isral/Palæstina-konflikten

Eller vil mit forslag udløse 3, verdenskrig
fordi vi som mennesker her på Moder Jord
ikke kan finde ud af det,???

En stor del af alle disse kommentarer viser med al mulig tydelighed, at denne handlingsplan er en nødvendighed. Utroligt at så mange antisemitister stiller sig frem til offentlig skue.
Det er også tydeligt, at flere af disse antisemitister lider af historieløshed.

Jeg forstår ikke, hvad betyder antisemitister ???
Jeg kan kun se en der skriver forkert om holecaust.
Så hvorfor skrives der som om alle er antisemitister

Og det er vel et verdens-problem at der forsat er en
Isral-palæstina-konflikt,og
verden burde finde en løsning på denne konflikt ,og
især når denne konflikt spræder sig til ander lande
som gør at folketinget nu vil lave en handlingsplan 15

Som ikke løser noget som helst, for Isral-palæstina konflikten er der stadigvæk

Annonce