Handlingsplan mod racisme

S-regeringen enige med SF, De Radikale, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om at lave en handlingsplan mod racisme omfattende undervisnings- og kulturlivet
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Black Lifes Matter-demonstration i København i protest mod politidrabet på George Floyd
Aftalepartierne bag finanslovsaftalen for 2022 er enige om, at der skal gøres mere for at bekæmpe racisme i Danmark. Der er således enighed om at anvende nogle af de midler, der er afsat på finansloven for 2022 til en styrket indsats mod hadforbrydelser, til en handlingsplan mod racisme.

Handlingsplanen skal omfatte alt fra arbejdsmarked og undervisning til kulturliv og hadforbrydelser. Men først og fremmest skal racismens omfang og karakter kortlægges.

S-regeringens tre støttepartier - De Radikale, SF og Enhedslisten - har længe presset på for at få en handlingsplan mod racisme på tegnebræddet. Handlingsplanen indgår også som en del af S-regeringens forståelsespapir med støttepartierne

Justitsminister Nick Hækkerup (S) understreger, at der skal være plads til den man er i Danmark:

”I Danmark skal der være plads til at være den, man er. Derfor vil regeringen sammen med aftalepartierne bag finansloven lave en handlingsplan, der bekæmper racisme i dens mange grimme afskygninger. På mit eget område skal vi bl.a. blive endnu bedre til at håndtere hadforbrydelser. Med en konkret handlingsplan er det mit håb, at vi kan bekæmpe racisme bredt i samfundet, og jeg ser frem til arbejdet sammen med de øvrige partier.”

Stor glæde hos støttepartierne

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF):

”Det har længe været et ønske fra SF, at vi får en handlingsplan mod racisme. Det ligger i fin forlængelse af, at vi netop har vedtaget en bedre strafferetlig beskyttelse af ofrene, samt at der arbejdes på en handlingsplan om antisemitisme. Det er afskyeligt, når mennesker udsættes for had og racisme på baggrund af den, de er, og vi skylder at forebygge, at det kommer så vidt. Det skal en handlingsplan være med til at sikre.”

Samira Nawa (De Radikale):

Radikale Venstre har i flere år kæmpet for at få en national handlingsplan mod racisme

”Det er ikke Danmark værdigt, at vi har borgere i landet, der oplever hadforbrydelser og afvisninger i nattelivet, på arbejdsmarkedet og på boligmarkedet alene på grund af deres etniske ophav. Ingen skal udsættes for racisme og diskrimination. En handlingsplan mod racisme skal bidrage til et mere sikkert og trygt samfund for alle borgere i Danmark. Radikale Venstre har i flere år kæmpet for at få en national handlingsplan mod racisme, og derfor er jeg selvsagt meget glad for, at det endelig lykkes.”  

Rosa Lund (Enhedslisten):

Racisme og hadforbrydelser har været et problem i Danmark i alt for mange år

”Racisme og hadforbrydelser har været et problem i Danmark i alt for mange år. Vi har allesammen set de forfærdelige videoer og hørt historierne om tilfældige mennesker, der bliver overfuset udelukkende på baggrund af deres hudfarve, og derfor er den her handleplan et vigtigt skridt for at sikre, at alle kan få lov til at være dem, de er. Viden om racismens omfang er essentielt, for at vi kan implementere de nødvendige tiltag og få sat en stopper for racisme. Det vigtigste er, at denne her handleplan ikke bare bliver et stykke papir, der samler støv i en skuffe – det skal blive til virkelighed, og det er det vi i dag forpligter os på.”

Partierne er enige om, at arbejdet med handlingsplanen påbegyndes med en afdækning af viden om racismens omfang og karakter, hvorefter de politiske drøftelser vil finde sted i anden halvdel af 2022.

På finansloven for 2022 er der afsat 8,2 mio. kr. i 2022 og 8,1 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025 til en styrket indsats mod hadforbrydelser. Aftalepartierne er enige om at anvende nogle af disse midler til en handlingsplan mod racisme.

MS jubler

Flere NGO'er - ikke mindst Mellemfolkeligt Samvirke - modtager handlingsplanen mod racisme med kyshånd.

Mellemfolkeligt Samvirkes generalsekretær, Tim Whyte, skriver blandt andet på Twitter:

"Vi jubler meget den her uge. Vi ved det. Det er virkelig vildt, at vi endelig får en handlingsplan mod racisme i Danmark."

placeholder

 

Opdateret

            

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Dejligt at der endelig kommer en handlingsplan imod den udbredte racisme imod indfødte danskere, der præger den ideologi, som de massetilvandrede bosættere har bragt med sig til Danmark. Et godt sted at starte i kampen mod racisme vil derfor være, at man stopper med at importere flere mohammedanske soldater fra mellemøsten og Afrika, der har pligt til - ikke ret, men pligt - til at sikre, at islam skal dominere over hele verden, som befalet af Allah til profeten.

Nu vil jeg læse lidt op fra den bog, Koranen, som de +1.000.000 tilvandrede muslimer og alle deres mange efterkommere bekender sig til:

35.7 De vantro har en hård straf i vente.

8.39 Bekæmp dem,… indtil al religion tilhører Allah.

40.70-72 De, der kalder Koranen og det, vi har sendt vore udsendinge ud med, for løgn, de skal få at se: når de i lænker og med kæder om halsen bliver slæbt af sted, dyppet i kogende vand og derpå brugt som brændsel i ilden!

41.26-27 De, der er vantro siger: ”Hør ikke på denne Koran! Snak løs imens! Måske kan I undertrykke den!” Vi vil lade dem, der er vantro smage en streng straf og gengælde dem…

34.33 Inderst inde fortryder de, når de ser straffen og vi lægger lænkerne om halsen på dem, der var vantro. Får de gengæld for andet end det, som de gjorde?

3.151 Vi vil vække rædsel i hjertet på dem, der er vantro…

76.4 Til de vantro har vi beredt lænker og kæder og flammende
ild.
9.123 I, som tror (på Allah)! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer1 Lad dem finder jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige (muslimer).

5.51 I som tror (på Allah), !Tag ikke jøder og kristne til venner! De er hinandens venner. Den af jer, som slutter venskab med dem bliver en af dem.

3.28 De troende (muslimer) skal ikke tage sig de vantro til venner. Den der gør det hører slet ikke Allah til...

3.61 …Lad os nedkalde Guds (dvs. Allahs) forbandelse over dem…

33.1 og 33.48 Adlyd ikke de vantro og hyklerne.

9.3 Forkynd dem, der er vantro en pinefuld straf.

22.19-22 …Til dem, der er vantro, vil der blive skåret klæder af ild. Kogende skoldhedt vand skal gydes over deres hoveder, så deres indvolde og hud smelter. Krumstave af jern (jernkøller) venter dem.

36.8 Vi lægger lænker om deres hals, helt op til hagen, så de må holde hovedet højt.

69.30-32 Grib ham! Bind ham! Lad ham så brænde i helvedesilden. Læg ham så i en lænke halvfjerds alen lang!

4.89 De (vantro) ville ønske, at I var vantro, lige som de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Allahs sag! Hvis de vender sig bort, skal I gribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem. Tag ingen af dem til ven eller hjælper!

4.102 De, der er vantro, ønsker intet hellere, end at I er glemsomme med jeres våben!

47.5 Når I møder dem, der er vantro, så hug dem (med sværdet) over halsen! Når I så har slået dem ned, stram da lænkerne…med henblik enten på benådning eller løskøbelse bagefter.

47.8 Men de, der er vantro, død over dem!

33.64 Allah har forbandet de vantro og beredt dem en flammende ild.

33.68 Herre! Giv dem den dobbelte straf, og læg en stor forbandelse over dem.

47.36 Bed ikke om fred når I har overtaget, Allah er med jer.

9.29 Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Allah og hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået skriften , skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion (islam), indtil de et kuet og betalt skat (til muslimerne). De kristne siger ”Messias er Guds søn!” Det er de ord de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe dem” Hvor kan de være så forløjede?

4.104 Vær utrættelige i at forfølge de vantro folk, selv hvis de måtte være ubehageligt for jer(efter Rudi Parets videnskabelige oversættelse)

47.15 …de skal blive i ilden til evig tid og får skoldende vand at drikke, der flår deres indvolde i stykker.

9.73 Bekæmp de vantro. Vær skånselsløs mod dem! Deres herberg bliver helvede. Hvilket ondt endeligt!

9.5 Når de fredhellige måneder er omme skal I dræbe dem., der sætter andre ved Gud side, hvor som helst i finder dem! I skal gribe dem, belejre dem, ligge på lur efter dem i hvert baghold! Men hvis de omvender sig (bliver muslimer), holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå.

9.29 Og blandt de, der har fået skriften (jøder og kristne), skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion (islam), indtil de er kuet og rede til at betale tribut (til muslimerne).

4.109 Når I drager på togt i landet (de vantros land), begår I ingen overtrædelse ved at forkorte bønnen, hvis I frygter at de, der er vantro vil udsætte jer for prøvelser. De vantro er en åbenlys fjende.

88.5-7 De (vantro) skal brændes i flammende ild, drikke kogende vand og de skal æde torne og tidsler.

47.13 Hvor mangen en by har vi ikke tilintetgjort, der var mere magtfuld end din by…!

Rosa Lund er blevet enøjet: Personligt har jeg set to videoer hvor nogle muslimer er blevet overfuset, og det var ikke på grund af deres hudfarve, det var på grund af deres såkaldte religion som ikke bør høre hjemme i Danmark. Til gengæld har jeg både set videoer og læst om talrige dominansrøverier og -overfald begået af muslimer mod danskere, især usikre unge danskere.
Det bekymrer formentlig ikke Rosa Lund. I Sverige er udviklingen nu kommet så vidt, at racisme altid kommer fra svenskerne, racisme kan per definition ikke komme fra mindretallet mod flertallet.
Jeg ville ønske Rosa Lund også kunne åbne det andet øje, men det sker næppe.

Rosa Lund arbejder kun for at destabilisere Danmark i håbet om at hendes nye venner kan tage over.
Den dag det sker (må Gud forbyde det) får hun en rolle som ikke kan forestille sig, og som hun ikke vil synes om.

Godt skrevet !!!!!!!!!!!!!!!

”I Danmark skal der være plads til at være den, man er.“

Spørgsmålet er blot hvilke parametre der er mest interessante?

I Danmark har vi mælkeproducenter. Skal der være plads til dem i fremtiden?
I Danmark har vi bilister der har investeret i nye benzinbiler. Skal der være plads til dem i fremtiden?
I Danmark er der 400.000 der sidder i huse der opvarmes med gas. Skal der være plads til dem i fremtiden?
I Danmark forbruger langt de fleste mælkeprodukter til deres småbørn. Skal der være plads til dem i fremtiden?

”I Danmark skal der være plads til at være den, man er.“

Nej, i Danmark er der en evig demokratisk kamp om at lave hinanden om til det man selv synes er mest legitimt, klimavenligt, bæredygtigt, eller hvilket modeord, som de bærende demokratiske kræfter finder opportunt for nærværende.

Gadens parlament forsøger på bedste beskub at følge trop.

Og betaler den ultimative pris, som soldaten der sendes til Afghanistan, Irak, eller Mali.

”I Danmark skal der være plads til at være den, man er.“

Om nogen!

Og alligevel er et hav af mandlige politikere ej mere på Christiansborg eller på Københavns rådhus….

”I Danmark skal der være plads til at være den, man er.“

Nej, i Danmark sættes der grænser for en Per Christensen, en Frank Jensen, en Jeppe Kofod, osv.

I Danmark er der ikke plads til at være den man er!

Land følg eller land fly! Det er den gamle parole! Det er blot ikke gået op for socialdemokrater! Og radikale!

De tror de skal følge alt det nye der kommer udefra!

En Greta Thunberg fra Sverige, en indvandrer fra Somalia, en barnebrudefader fra Palæstina, osv., osv.

Ingen danskere ved mere hvem de er!

Se blot i Venstre, i DF, i Nye Grønne, hos de radikale, osv., osv.

1. I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,
dér har jeg rod, derfra min verden går;
du danske sprog, du er min moders stemme,
så sødt velsignet du mit hjerte når.
Du danske, friske strand,
hvor oldtids kæmpegrave
står mellem æblegård og humlehave.
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!

Danskere har nu mange fædrelande.

Somalia, Syrien, Irak, Afghanistan, Sverige, USA, Fur, Mors, Amager, Nørre Sundby, Møgeltønder, Frankrig.

”I Danmark skal der være plads til at være den, man er.“

Værsgo at skylle!

- jeg har nu fjernet alle dine visdomstænder, fortænder, kindtænder og rovtænder.

Fremover kan du betegnes en tandløs fremmedgjort og hjemløs oldtidsuhyre uden ord og gerning - en enhedslisteborger!

Programmeret i enhedslistesproget afkodet af Rosa Lund og Peter Hvelplund.

I Enhedslisten er jeg født her har jeg hjemme!

Danmark, mit fædreland!

Racisme og fremmedfjendsk er ikke det sammen. Din race kan man ikke ændre på. Men lad sig assimilere ind in samfundet kan man. Det er helt på sin plads at beskytte sit land og folk ved at diskriminere mennesker der prøver at overtage vores område delvis. Grupper der holder sig adskilt og ikke ønsker at tilhøre folket skal finde sig et anden sted at bo. Du kan være dansk uanset race, hvis din kultur, sprog, normer og loyalitet er dansk.

GODT SKREVET !!!!!!
Man behøver jo ikke være racist - men RACEBEVIDST. HUSK DET !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Og det er jo ikke ulovligt at være RACEBEVIDST . !!!!!!!!!!!!!!!!!

Annonce