Hans Engell om slettede SMS’er: Ingen klare regler for sms-korrespondance

Helt forståeligt at slettede sms’er vækker betydelig opsigt, mener politisk kommentator
Foto: Regeringen.dk
Barbara Bertelsen, departementschef i Statsministeriet
Politisk kommentator Hans Engell finder det fuldt forståeligt, at sagen om de slettede statsminister-sms’er vækker betydelig opsigt.

Onsdag har Minkkommissionen bekræftet over for Netavisen Pio og andre medier, at statsminister Mette Frederiksens mobiltelefon er indrettet således, at den sletter sms-korrespondance efter 30 dage.

Det har Minkkommissionen fået oplyst af Statsministeriet.

Også departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsens, særlig rådgiver Martin Justesens og departementsråd Pelle Papes mobiltelefoner er indstillet til automatisk at slette al sms-korrespondance efter 30 dage.

Af samme grund er hverken statsministeren eller hendes topembedsmænd i dag i besiddelse af sms-korrespondance fra november 2020, hvor regeringen besluttede at alle danske mink skulle aflives.

Ingen klare regler

Men netop vedrørende sms’er er der i dag ingen klare regler, fastslår Hans Engell over for Netavisen Pio.

“Det at man har slettet de ting her: Er det i strid med love og regler? Her er sagen, at vi er ude i et juridisk område, som ikke er super godt blotlagt. Der gælder nogle helt særlige pligter til at tage notater, der gælder regelsæt for mails og bevaring af dem. Men når vi kommer ud i sms-området, så er der ikke - som jeg har forstået det - noget fast regelsæt,” siger Hans Engell.

“Det er første gang hvor vi har en granskningsundersøgelse - som de facto er en dommerundersøgelse - hvor sms’er spiller den unikke rolle, som de gør. For derfor er vi ude i landskab, som i forhold til lovlighed - ikke lovlighed, som er en smule uskarpt.”

Søger om at få sms’er genskabt

Minkkommissionen har nu bedt om at få den slettede sms-korrespondance genskabt.

Hans Engell vurderer, at der skal en dommerkendelse til:

“En dommerkendelse kunne pålægge Statsministeriet at genskabe den slettede sms-korrespondance.”

Hvordan stiller det her hele top-holdet i Statsministeriet?

Hvorfor har man ikke sikret sig, at minkkorrespondancen blev gemt

“Det er lidt underligt, at man ikke selv har gemt det hele. Hvorfor har man ikke sikret sig, at minkkorrespondancen blev gemt og var tilgængelig for et kommende efterspil? Enhver kunne jo se, at der ville blive stillet krav om undersøgelser. Regeringen har også stillet i udsigt, at der skulle gennemføres en undersøgelse. Så der ligger jo en forpligtelse hos den øverste top for at sikre, at materialet er til stede.”

“Men det har man altså ikke gjort. Selvfølgelig vil det her vække betydelig politisk opmærksomhed. Og vække opmærksomhed i granskningskommisionen. For det helt centrale, store spørgsmål er: Hvor meget vidste Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen?”

Var ikke “in top of his mind”

Hans Engell minder om at departementschef i Miljøministeriet (Tidligere Fødevare- og Miljøministeriet, red.)  Henrik Studsgaard under afhøringen af ham i kommissionen torsdag i sidste uge forklarede, at det ikke var “in top of his mind” at forklare regeringen og forsamlingen af departementschefer, at der manglede lovgrundlag for at slå samtlige mink ned:

Det er for Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen og andre en fordel

“Det er totalt opsigtsvækkende, at han ikke benytter lejligheden til at nævne det i regeringens koordinationsudvalg. Det er for Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen og andre en fordel. For Studsgaard siger jo sådan set: Nå, ja, de fik ikke noget at vide, fordi jeg blandt andet ikke gjorde juraen til et tema.”

Og her kommer de slettede sms’er i den grad i spil, mener Hans Engell:

“Ja, for det er jo det centrale: Er det troværdigt, at Studsgaard ikke nævnte noget om det manglende lovgrundlag nu da han var indkaldt til at deltage i regeringens koordinationsudvalg? Det er præcis dét denne her sag står og falder med. I den sammenhæng er det selvfølgelig ikke uinteressant hvilken kommunikation, der har været. Ligger der sms’er eller andet, der bestyrker Studsgaards vidneudsagn? Eller ligger der tværtimod noget, der udfordrer den forklaring?”

Ingen lovbestemmelser overtrådt

Samlet forstår Hans Engell så udmærket, at sms-sagen vækker betydelig opsigt på Christiansborg.

Den viser, ifølge Engell også, at når minksagen er overstået, så er Christiansborg nødt til at se på embedsmænds og ministres forpligtigelse til at gemme hvad?

“Både når det gælder sms, mails og andet. Det er ligesom om man ikke har taget højde for, at vi er kommet ind i en teknologisk ny tidsalder. Ihvertfald for så vidt angår sms-korrespondance er der i dag ikke klare regler.”

Ingen lovbestemmelser er brudt

Af samme grund har hverken Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen, Martin Justesen eller Pelle Pape, ifølge Hans Engell, forbrudt sig mod love og regler:

“Nej, det har de ikke. Ingen lovbestemmelser er brudt.” 

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Så spørgetimen i folketinget. Der må gå en konservativ politiker rundt i København med en meget lang næse, den dygtige justitsminister fejede alle spørgsmål af bordet. Per Larsen tag og læs §30 skrevet af Jacob Ellemann Jensen. Ole Simonsen

Per Larsen kan desværre heller ikke læse...

Ingen regler er brudt eller overtrådt. Hvor mange af os sletter ikke selv automatisk sms, maile, og spam efter 30 dage, hvis ikke de er super vigtige. Så gemmer man.Jeg synes man pisker en hysterisk stemning op via medier og opposition. Man ved de antagelig kan gendannes, det kan det på film, og hvad motiv skulle de have for at gøre det bevidst. Folkesundheden var på spil, smitten voksede, det drejede sig om timer og dage, der var naturligt nok pres på og panik. Nu bruger oppositionen dette til hysterisk at komme på banen. Hvad ville de selv have gjort. Jeg tør ikke tænke på det.

De digter og digter, de ved ikke noget konkret, de kunne jo spørge direkte, når personerne afhøres, men uha nej kan vi piske et hysteri op måske fiske stemmer på det, så har de det godt. Små slag , hvis der er sket eller gjort noget ulovligt, med motiv for øje falder hammeren, men det bliver slet slet ikke tilfældet.

Besynderligt, al den stund at Søren Pind på Twitter har skrevet, at han slettede sine sms'er hver 14. dag

Svar til Helle:
Ja godt skrevet, det er utroligt hvad man læser i de 2 sladder blade.

Der er tale om et muligt lovbrud.

Det er en politiker fra (V) Preben Bang Henriksen. der er oppe i det røde feldt,
ang. at han mener at Nick Hækkerup skal blande politiet ind i (V) (K) (LA) (DF) og (NB`s) "minkskandale".
Hvor er det ynkeligt at læse om deres "HEKSEJAGT" igen og igen, hver eneste dag.
Der er ikke 1/4 sandhed i noget af blå bloks påstande.

Helle, du kan da ikke sammenligne hvad du gør med dine SMS og hvad der sker i det offentlige. Du har en naiv tilgang til tingene.
Men som ægte socialdemokrat forsvarer du dit parti uanset hvad. Og så hopper kæden af.

Hej Helle. Du spørger: Hvad ville de blå have gjort? Jeg tør godt give et svar. Ville de have gjort noget? Jeg tvivler. De havde helt sikker ikke gjort en bønne. Nej - lad os takke alle Universets guder for, at det ikke var dem der ledede landet da Corona krisen brændte hårrets på, for så havde vi oplevet det de gør i mange andre lande, hvor de bare lader stå til. Mange folk ville blive smittet og rigtig mange ville være dø af Corona. Så en stor tak til regeringen, som handlede i en svær tid. Der skulle handles og selvfølgelig som Statsministeren sagde3: Vi kommer til at lave fejl. Når man laver fejl vil der altid være nogle hunde der bjæffer op. Ha' en god dag. Christian

Jeg er fuldkommen enig Helle. Pressen og opposition går fejt efter personen i stedet for efter bolden. Sandsynligvis fordi de ikke har en politik og et valg er nært forestående. Det er usmageligt og rigtig grimt. Jeg græmmes.

Det er en generel forvaltningsretlig forpligtelse for enhver offentlig myndighed - herunder statsministeriet - at sikre dokumentation i enhver sag uanset størrelse. At netop Statsministeren og hendes nærmeste rådgiver vælger at kommunikere via sms (som de to udmærket ved forsvinder efter 30 dage) i lige netop minksagen er helt uhørt. Hvis ikke denne "glemsomhed" giver anledning til både tjenestemandssager og politiske sager, så lever vi i Danmark i en bananrepublik.

Nu er dokumentation vel de ting, der er journaliseringspligt på.

Hvordan vil du ellers afgrænse, hvad der skal "opbevares" og i hvor lang tid?

Kommentar:

Der er egentligt ret trist at se Folkevalgte politikere udtale sig om den såkaldte "Minksag" hvor der ikke var Lovhjellem til at aflive Mink uden for Aflivningssonerne...

Granskningskommissionen er ikke engang færdigt og ej heller fremlagt sin rapport at hele forløbet, alligevel fremkommer borgerlige med diverse antydninge, det er uanstædigt, og burde ikke høre hjemme i et demokrati...

Lad mig samtidigt slå fast er der ikke er nogen såkaldt "Minkkommission" i Danmark, men ene og alene en Granskningskommission...

Men det bliver da ret interessant at se, hvad Granskningskommissionen senere fremlægger, og så kan den saglige debat sættes i gang...

God Eftermiddag,
Erling Drews..

Vi kender det jo efterhånden - Farverige overskrifter på den ny populistiske borgerlige avis Berlingske Tidende.

Berlingske Tidende: Vi siger, hvad andre ikke tør - Også selv om det er manipulation af virkeligheden, eller læner sig op af en løgn. Her hos os er ALT tilladt. Når bare det tjener vores sag. Sådan er vi.

På daværende tidspunkt var der ikke tale om noget andet end det skulle gå hurtigt for at få smitten under kontrol, tror du virkeligt Bendt Brandt, at de havde tid til at gøre andet end handle, hurtigt og effektivt. Og vi har ikke i nyere tid oplevet en sådan situation

Der er ingen, der mener, der ikke skulle tages hånd om sagen endog meget hurtigt, men hvorfor i alverden sletter statsministeriets top al sms-korrespondance, som de har udvirket, det kan selv en gammel socialdemokrat undre sig over, eller måske ikke undre sig over. Det lugter.
Den tænksomme.

Og en ting mere hr. Brandt, hvad ved du om, hvem der har kommunikeret med hvem, ingen har jo anet på det tidspunkt at der kom en Gransknings kommission. Ikke anet deres sms skulle granskes, man handlede fordi det var nødvendigt.

Hej Helle. Journaliseringskravet er affødt af Loven om offentlighed i forvaltningen og kan derfor ikke gradbøjes selv i en hastesag. Og slet ikke af topembedskvinder, der har en hærskare til rådighed til at skrive notatet.

Nu er det vel ikke alle telefonsamtaler mellem ministre og embedsmænd der bliver taget notat af og det samme må vel gælde for en SMS-besked, som jo for det meste foretages i stedet for en telefonsamtale.

Det er da vist op til den enkelte brugers vurdering om hvad der skal gemmes og journaliseres.🤔

Det interessante er at den moderne teknologi går så hurtig, at hvis ministeren og spindoktor er hurtige nok, kan de nedlægge hvad som helst i det her land uden at folketinget kan nå at modsætte sig.

Thi lovgivningen havde endnu ikke fulgt med den teknologiske udvikling.

Tænk hvad en demokratisk valgt diktator kunne nå at komme afsted med!

Blot fordi lovgivningen var lidt bagud i forhold til teknologien.

Vi bliver nødt til at ansætte moralske dommere = lig med vælgere.

Juridiske dommere kan jo kun følge de love der allerede er forældede og bagud.

Hvad nu hvis et flertal af befolkningen (lig den kommende lovgivning), synes at det er så langt ude, hvad ministeren og spindoktoren har fundet på!

Ja, ja, vi har rigsretten.

Men teoretisk kan en “demokratisk valgt diktator” gøre “uhyrligheder”.

Med det som vi hører at den Politisk kommentator Hans Engell fortæller, står Danmark i en værre situation end den vi så ved valget i USA.

Muligheden for at kontrollere statsministeren og ministre befinder sig i en gråzone, der forøges hver gang teknologien tager et tigerspring.

Det værste er at vores - din og min - gode statsminister - er parat til at udnytte det.

Og se uskyldig ud som et barn, der tog tre stykker mere af fredagsslikken end aftalt!

Går det! Så går det!

Børnenes statsminister! Det gode forbillede!

En Kasper Hjulmand!

Lånte fjer! En hønemor i fjertab!

Samtidig hermed er departementschefen tilsyneladende helt skruk!

Hvor blev demokratiet af?

En diktator sænkede minken! Teknologien gjorde det muligt i et hæsblæsende kommunikationssystem lig stormen på kongressen.

Spørgsmålet er om danske politikere fatter alvoren.

Spindoktorerne har overtaget magten i Danmark. Det lykkedes næsten for Trump og hans spindoktorer i USA!

Barbara er dygtig. Meget dygtig!

Men som de spurgte i Besserwisser?

Er det Mette eller Barbara der styrer landet? De mente Mette….

Men Engell virker mere tøvende…..

Men måske er de tvillinger?

Javel, fru minister!!! Siger de begge til hverandre. Når mobiltelefonerne er lagt i vandbad….

Svar til Aksel J.
Hvor er du dog klog???? Hvor har du alt det klogskab fra?????
Er Kongeriget Danmark gået rabundus fordi minkavl (dyrlageri) er afskaffet.????? NEJ.
Det handlede om sundheden i landet, p.g.a. en dødelig virus, men der er en stor del
af befolkningen der ikke rigtig har fattet det.
Jakob Ellemann har åbenbart heller ikke forstået det, han sagde på TV 2
i april og maj 2021 at der skulle åbnes flere butikker, det var ansvarligt nok,
og hvad ser man så, i okt 2021, 1200-1300 bliver syge næsten hver dag.
Man tænker ligesom Trump, det er bare en influenza, den forsvinder snart af sig selv.

Klogeåge igen!

Den sidste lille smule tillid til Slette-Mette Frederiksen er nu pist væk.
Hun undergraver tilliden til folkestyret og regeringen.
Er MF blevet så afhængig af Barbara Bertelsen at hun ikke tør fyre hende?
I min optik er Barbara Bertelsen et magtsygt (og manipulerende?) menneske det er farligt at indlade sig med.
SÅ FYR HENDE DOG FOR H......!

BREAKING NEWS : Mette F. og Co sletter deres SMSer efter 30 dage ligesom
alle fornuftige topledere ( Der er grænser for hukommelsen selv i den dyreste iphone ) !

BREAKING BREAKING NEWS - data kan rekvireres hos teleselskabet - det kan det
også, hvis jeres teen har sendt dødstrusler eller sex videoer !!

BREAKING BREAKING BREAKING NEWS - PET har helt sikker SMS'er OG telefon-
aflytning af de omtalte personer i Statsministeriet og iøvrigt alle toppolitikerne.
Ellers passer de ikke deres arbejde !!! ( Altså PET !!!! )

BH IT/Tele Civilingeniøren

Læs beskeden 17.41 fra statsministeriet, alt hvad der kan gendannes bliver det, og det er storm i et glas vand, der piskes op, mange blå vil få røde ører over deres udsagn. LA lederen er latterlig i sin retorik, og jeg må sige, at jeg troede der var mere format over Mette Abildgård(C) end der er, hun skuffer fælt. Helplund fra Ø har også voldsomt travlt, jeg ville stikke piben lidt ind, hvis jeg var ham.

Helle, "beskeden 17.41 fra statsministeriet".
Husk nu at statsministeriet er part i sagen og derfor ikke kan betragtes som neutral.

Ja den lille svindler Løkke den hellige udtalte sig til bt at det aldrig var sket mens han var statsmand,der var aldrig slettet et komma i hans mail,med Pind siger derimod at han slettede sine mail efter 14 dage og Løkke have slet ingen mail fra Pind et helt år det kan da ikke passe.Hvordan kunne dokumenter mangl da Hjorten var minister for beskæftigelse og intigration da manglede der pudsigt altid nogle billag som var væk,så de små blå har ikke noget at lade andre høre dem som lavede om på Danmark så vi både mangler politi og pleje personale med deres 2prosents besparelse.Skat fik også en hak nedad så landet har mistet en masse milliarder,hvordan går det med den Skattekommision som blev nedsat er den væk ligesom Irak kommisionen.Godt det var Mette som var statsminister da vi blev infiseret med en ukendt virus,også godt at Minkene blev aflivet da det var rent dyreplageri at have dem i så små bure.

Svar til Ulla S.
Ja Anders Fogh-Rasmussen eller Lars Løkke skulle have stoppet det for over 10 år siden,
men de var jo Venstre ministre, så det turde de ikke????
utroligt at man kan få lov til at tjene penge på dyrplageri i et demokratisk samfund,
og det var ikke minkavl der holdt hjulene i gang i kongeriget Danmark.
Nu har Frederiksen heldigvis fået stoppet det dyrplageri, tak for det.

Som Hans Engel sobert redegør for, er der ingen klare regler for sms-korrespondance.

Det vil utvivlsomt også blive meget vanskeligt at lave nogle fornuftige og praktiserbare bestemmelser om journalisering af sms’er, da den helt overvejende del af sms’erne består af ultrakorte beskeder eller ytringer, som vil være helt uegnede til journalisering og til at indgå i en konkret sagsbehandling.
Jeg er overbevist om, at hverken den nuværende regering eller de tidligere regeringer systematisk har journaliseret sms’er - hvilket jeg selvfølgelig har fuld forståelse for.

Derfor virker det også helt hovedløst og desperat, at oppositionen nu forsøger at piske en stemning op og gøre det til en stor sag, at man i Statsministeriet har haft automatisk sletning af sms’er efter 30 dage.

For blå blok handler det her sig ikke om der er en sag eller ej. Det handler udelukkende om at råbe og skrige mest muligt i korte slagordsaktige paroler, som hænger i øret på borgerne - Hurtige bombastiske overskrifter uden indhold for at aflede opmærksomheden fra den enlige politik. Formålet er dels at få borgers opmærksomhed, dels at optage regeringen med larm, så de ikke kan agere politisk.

Præcis samme teknik anvendt af en som Donald Trump. Lav en masse larm for af få opmærksomheden. Politikken eller indholdet er i den forbindelse ligegyldig. Det gælder om at stresse sin modstander til tavshed.

Konsekvensen af denne form for agitation i politik vil være, at der til sidst kun vil være mere eller mindre empatiløse sociopatiske personligheder tilbage i dansk politik. Lidt som det ses i USA.

- Alle gode, velmenede og velfungerende mennesker skræmmes ud af politik.

I modsætning til stort set alle steder i det danske samfund, så er der ingen regler for ordenlig opførelse i folketinget - En katastrofe for folkestyret.

Mette eller kaos.

Længere er den ikke.

I øjeblikket er det da mere
METTE OG KAOS

De manglende SMS er fundet. Igen forsøger de blå gøre en myg til en elefant. Den sædvanlige latterlige blå mentalitet.

- Mette eller kaos.

Det blå hold er splintret til atomer - 14 blå partier med mere eller mindre egomant indhold er på vej til stemmesedlerne. Virkelig morsomt at se de her løver vælte rundt i hinanden.

METTE OG KAOS

Ja og Kurt sidst i en spurt, kan du ikke finde på andet????

I følgende lande er opdræt af mink i dag ulovlig: Storbritannien, Østrig, Norge, Holland, Belgien, Luxembourg, Tyskland, Frankrig, Spanien, Slovakiet, Tjekkiet, Polen, Serbien, Kroatien, Makedonien, Schweiz, Slovenien og Bosnien-Hercegovina.

Alene af hensyn til dyrevelfærd har det ikke været et sekund for tidligt at forbyde denne modbydelige og bestialske aktivitet i Danmark - Det må kræve en meget speciel mentalitet, at være i stand til at udføre sådan et gudsforladt hverv.

Heldigvis er det slut nu i Danmark.

Jeppe,
"forbyde denne modbydelige og bestialske aktivitet i Danmark" ved lov og ikke efter forgodtbefindende!!!

"Heldigvis er det slut nu i Danmark." ja, men kun midlertidigt.

Ja Kurt, sidst i en spurt.
Du er også sidst når det handler om klogskab,
det kan du ikke udtale dig om, du er ikke politiker,
og kan ikke være med til at genindføre minkavl i Danmark, vel???

For det første, og det aller vigtigste: Der er ikke foregået noget ulovligt. Der findes ingen regler for håndtering af SMS beskeder. Det kan man så kalde en fejl. Men ikke andet.

For det andet: Alt digitalt som der er journaliseringspligt på, skal der være en backup funktion på. Eller er det uduelig fordi f.eks. en SMS eller en stribe af SMS'er sagtens kan slettes ved en fejl. Eller telefon kan ende en tur i vaskemaskinen eller andet destruktivt. Og hvor mange i folketinget har så lige en backupfunktion på deres arbejdstelefon's SMS'er? Det tænker jeg ikke der er nogen som har. Dernæst, hvor mange folketingsmedlemmer har en "privat" telefon uden for folketingets kontrol, hvor der føres samtaler og skrives SMS'er uden for referat? Hvis nogen har det, må det pr. definition være ulovligt, da korrespondancen mellem folkevalgte er underlagt journaliseringspligt. Uanset fra hvilken telefon, PC eller andet den foregår på.

Så det her sikker langt dybere end bare en statsministers telefon. Det berører ALLE folkevalgte politikere. Også regionen og kommunerne.

Den blå svindel og løgn fortsætter.

Så, hvis der skal foretages en politi undersøgelse må den gælde ALLE folkevalgte politikeres arbejdstelefoner for at undersøge om der er foretaget sletning af SMS beskeder.

Alle er lige for loven i dette land - Undtaget kongehuset. Hvilket der bør laves om på i et demokrati.

DR Debatten idag d. 28. okt.
Efter en ynkelig optræden af Christian Rabjerg Madsen, som Clement klædte helt af, må vi jo nu konstatere at DR tilhører blå blok/ den blå presse.

DR TVA er det nye Fox News. Efter at have set DR TVA dagligt i en meneskeralder ser jeg det ikke mere. DR er ikke længere TV for mig og den brede befolkning efter den seneste nedskæringsrunde. Nu ser jeg ARD Tageschau, ZDF Heute Journal og BBC News for at orientere mig - Det er såvel bedre som bredere i deres dækning.

Det var ikke kun vejret der var bedre før. De var DR også.

Og TV2 Nyhder? Ha ha ha - Nej

For alle i offentlig administration gælder arkivloven, forvaltningsloven og er man i tvi l, så skal man læse Folketingets ombudsmands vejledninger. Indtil for ca 20 år siden var der meget dygtige sekretærer og journaldamer (det blev de kaldt) i samtlige ministerier og styrelser, der havde styr på dette. I dag er de væk og det er en del af den gode forvaltningskultur også. En mail, sms eller telefonsamtale er underlagt journaliseringspligt, hvis det har noget med sagen at gøre. Det gør ombudsmanden fuldstændigt klart. Der hersker ikke den usikkerhed, som Engell tror. Men mange politikere og embedsmænd tror, at de ikke behøver journaliserer. https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/jou...

Ingen klare regler for sms-korrespondance?

Sms-korrespondance skal journaliseres på lige fod med anden form for skriftlig korrespondance, såfremt dette vil være relevant for belysning af en sag jf. professor Frederik Waage.

Hvorfor i det hele taget anvende sms til intern korrespondance, når det drejer sig om beslutninger, som ikke skal tilgå offentligheden?

Problemet med sms-korrespondance er netop, at en sådan korrespondance ikke er krypteret!!!

Konservtive har en politik for at SMS SKAL slettes efter 30 dage. Dobbeltmoral, når det er mest tåbelig.
https://konservative.dk/gdpr/instruks/opbevaringsperiode-og-sletterutine...

Tåbeligt med en sådan generel formulering i forbindelse med sletning af SMS - citat:

"SMS - Opbevares indtil den er læst - Slettes efter 30 dage"

Med rette skal det nævnes, at sletning af SMS`er primært har relation til personoplysninger.

I øvrigt. Hvis de respektive telefoner er tilknyttet en iCloud eller Google konto (og det er stort set ALLE telefoner for at kunne fungere), så ligger der en kopi af blandt andet alle beskeder her.

Annonce