HB-medlemmer: Partifæller skal levere løsningerne

Det er helt bevidst, at Socialdemokraternes nye debatoplæg ”Alle skal med” ikke indeholder konkrete løsninger. Partifællerne skal levere politikken.
”Det er ikke vores eget valg, hvem der er vores forældre, hvor vi vokser op, og hvor vi går i dagtilbud. Negativ social arv skyldes omstændigheder, som vi ikke selv har kontrol over. Netop derfor er den helt grundlæggende uretfærdig.”

Ordene tilhører handels- og udviklingsminister Mogens Jensen og kunne læses i Berlingske i forbindelse med, at Socialdemokraterne offentliggjorde deres debatoplæg ”Alle skal med”. De 33 sider er en del af det arbejdsprogram mod negativ social arv, som skal vedtages på kongressen til efteråret 2014.

Mogens Jensen har som næstformand i partiet været formand for kommissionen bag oplægget, der blandt andet har talt fagpersoner som Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og Benny Andersen, formand for Socialpædagogernes Landsforening. Men også hovedbestyrelsesmedlemmer har der været plads til:

”Det allervigtigste ved det her arbejde er jo, at der nu bliver debatteret politik i partiet. Oplægget er grundlag for den diskussion, der kommer ude i partiforeningerne, og jeg regner da med, at det munder ud i en god kongresvedtagelse,” siger Inge Kjær Andersen fra Region Nordjylland.

Mange vil være uenige
I debatoplægget har man valgt at fokusere på fire indsatsområder i kampen mod negativ social arv: Opkvalificering af voksne ufaglærte, indsatsen i udsatte boligområder, inddragelse i foreningslivet og førskoleindsatsen. Men ingen steder har kommissionen fremlagt konkrete løsninger, og det er helt bevidst:

Vi har ikke villet give en facitliste. Det er vores partifæller, som meget gerne skal komme med løsningsforslag og kommentarer,” siger Bjarne Kaspersen Hansen, hovedbestyrelsesmedlem og kredsformand i Rødovre/Herlev.

”Men, Bjarne, er det ikke svært at debattere og være uenige i noget, som ikke er konkret formuleret?”

”Nej, der tror jeg, du tager fejl. Mange vil være stærkt uenige i det her – især hele førskoleindsatesen, der vil flere mene, at det skal staten ikke blande sig i. Og hvis præmissen er, at velfærdsstaten også skal være der i fremtiden, så er der nok også nogle af Corydons regnedrenge, der er uenige,” siger Bjarne Kaspersen Hansen.

Balancegang mellem parti og regering
Netavisen Pio har i forbindelse med denne artikel været i kontakt med flere af de hovedbestyrelsesmedlemmer, som har siddet med i kommissionen, og flere gange er der givet udtryk for, at det har været en svær balancegang: hvor meget af debatoplægget skulle være regeringens politik? Og hvor meget skulle være partiets politik?

”Det er klart, at med den kontraktpolitik og det mediebillede vi har nu, så sætter det en stopper for noget af arbejdet. Men man bør også kunne lave politik, som ikke er regeringsrettet – og lave politiske oplæg uden, vi senere bliver skældt ud for, at det ikke blev til noget,” siger Inge Kjær Andersen.

En anden debat i kommissionen har også været, hvor meget debatoplægget mon rykker i sidste ende. Gør det overhovedet en forskel? Men det nytter ikke at tænke sådan, mener Inge Kjær Andersen:

”Der er altid nogen, som vil være usikre på, om det gør en forskel. Og måske vil vedtagelsen ikke gøre en 100 procent forskel, men vi er nødt til at vende den om og sige, hvad hvis vi, Socialdemokraterne, ikke tog debatten… Hvordan ville vores samfund så se ud?”


placeholder

Annonce