Henrik Dahl: Folketinget blev orienteret om uenighed om nedlukning

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget for LA: Folketinget fik besked i svarbilagene til spørgsmål fra Venstre og under to lukkede samråd
Foto: Folketinget/Steen Brogaard
Henrik Dahl, medlem af Folketinget for Liberal Alliance
Sidste uge skrev Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen - på baggrund af læsning af udredningsrapporten om regeringens og myndighedernes håndtering af covid-19 i de første måneder -, at Folketinget både om nedlukning og i forløbet op til vedtagelsen af epidemiloven “blev spist af med halve sandheder fra statsministeren".

Ellemann uddybede: "For eksempel står det ret klart, at Folketinget ikke skulle havde hastebehandlet en ny epidemilov og vist regeringen den udstrakte tillid, som vi gjorde."

placeholder

 

Venstre har igen og igen fremført, at Folketinget ikke var orienteret om, at Sundhedsstyrelsen ikke - som S-regeringen - anbefalede en vidtgående nedlukning, der også omfattede nedlukning af daginstitutioner, grundskoler og uddannelsesinstitutioner.

31. januar lød det sådan her i et Venstre-tweet - med henvisning til uderedningsrapporten, der udkom to dage forinden:

"Statsministeren har brudt loven og vildledt befolkningen midt i en alvorlig krise for vores land. Det er uhørt magtfuldkommenhed og ødelæggende for den demokratiske tillid."

Samme melodi lyder fra den konservative top.

Den konservative leder, Søren Pape Poulsen, skriver i et Facebook-opslag lørdag den 30. januar - dagen efter at uderedningsrapporten er udkommet, at S-regeringen vildledte:

Det er kommet frem, at sundhedsmyndighederne ikke anbefalede nedlukningen

"Vi blev bedt om at tilgive fejl, men vildledning er over stregen! Det er kommet frem, at sundhedsmyndighederne ikke anbefalede nedlukningen. De faglige eksperter i NHST og AC-gruppen gjorde heller ikke."

placeholder

 

Den konservative gruppeformand, Mai Mercado, skrev 29. januar således på Twitter:

"Men hun talte usandt da hun lukkede Danmark ned med henvisning til at det var myndighedernes anbefaling. Det var Socialdemokraternes anbefaling - ikke myndighedernes."

placeholder

 

Mandag i P1 Debat og torsdag i DR Debatten gentog Mai Mercado, at hun ikke var orienteret om, at Sundhedsstyrelsen anbefalede en langt mildere nedlukning end S-regeringen.

Men medlem af Sundheds- og Ældre-udvalget, Henrik Dahl (LA), er ikke enig i de blå politikeres udlægning:

“Her er det ofte blevet sagt – og  Grønnegaard-udvalget gentager det  – at Folketinget ikke fik noget at vide. Eller rettere: Ikke fik nok at vide. Ud over at det var myndighedernes anbefaling, at Danmark skulle lukkes ned. Jeg har aldrig været hundrede procent enig i den påstand,” skriver Henrik Dahl i et indlæg i POV International og fortsætter:

“For det første havde Ellen Trane Nørby (der var tidligere sundhedsminister, og derfor tænkte hurtigt og præcist over problemerne) haft åndsnærværelse til at stille det efterhånden berømte spørgsmål 23 til L133.

svaret på spørgsmål 23 (Som tilgår Folketinget før afstemningen om Epidemiloven 12. marts) står der virkelig meget om, at Sundhedsstyrelsen ikke var enig i, at der var behov for et stort lock downeller en omfattende ændring af epidemiloven.”

Oplysningerne findes i bilagene til svar 23

I svaret til spørgsmål 23 (Om Epidemiloven L 133) er vedlagt flere bilag. I et af bilagene - COVID-19 -Risikovurdering, strategi og tiltag ved epidemi i Danmark” -opridser Sundhedsstyrelsen således sine konkrete forslag til nedbringelse af sociale kontakter.

Forslagene omfatter ikke nedlukning af daginstitutioner, grundskoler og uddannelsesinstitutioner. Og Sundhedsstyrelsen lægger generelt op til at mindske antallet af  sociale kontakter gennem en række opfordringer a la dem, man kender så godt fra Sverige, og ikke gennem egentlige påbud.

I bilaget kunne medlemmerne af Sundheds- og Ældreudvalget således læse, hvordan Sundhedsstyrelsen konkret foreslår, at man nedbringer antallet af sociale kontakter:

“Nedbringe antallet af sociale kontakter:

  • Opfordring til at benytte alternative transportformer i stedet for tætpakket metro, bus-ser og S-tog fx cykel
  • Undgå offentlig transport i myldretid 
  • Henstillinger til at der i den offentlige færdsel sikres afstand eksempelvis i tog, bus 
  • Opfordrer til hjemmearbejde hvis muligt, særligt ved symptomer på luftvejsinfektion i alle brancher. Sårbare medarbejdere med kroniske sygdomme kan tilbyde hjemme-arbejde eller orlov under epidemiens toppunkt.
  • Forlænge ferie og weekender 
  • Opfordre til ændret mødekultur på arbejdspladser fx færre og afkortede møder med øget fysisk afstand mellem mødedeltagere, flere telefonmøder m.v.
  • Opfordre til undgå mange mennesker i supermarked eksempelvis gennem brug af nethande.”

To lukkede samråd

Ifølge Henrik Dahl blev medlemmerne af Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg også på anden måde informeret om, at Sundhedstyrelsen og S-regeringen ikke var enige om nedlukningen omfang:

"Under udvalgsbehandlingen den 12. marts blev der også holdt to lukkede samråd. Her gjorde Sundhedsministeren absolut ikke nogen hemmelighed ud af, at han var yderst lydhør over for ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) og navnlig det forum af europæiske sundhedsministre, der samledes under ECDC’s auspicier," skriver Henrik Dahl og fortsætter:

Ethvert medlem af sundhedsudvalget har således fra begyndelsen vidst, at der var stor uenighed mellem myndighederne og regeringen

"Ethvert medlem af sundhedsudvalget har således fra begyndelsen vidst, at der var stor uenighed mellem myndighederne og regeringen, og at regeringens idéer til, hvad der var påkrævet for at håndtere COVID-19, i høj grad kom fra ECDC og forummet af sundhedsministre," skriver Henrik Dahl i sit POV International-indlæg.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Regeringen tog fat og rullede forsigtighedsprincippet ud længere end dele af vore egne sundhedsmyndigheder mente var nødvendigt.
Det var godt og rigtigt - og som Henrik Dahl udtaler: Alle blev informeret om Sundhedsmyndighedernes holdning på daværende tidspunkt.
Derfor: Lad være med at kritisere, at regeringen trådte i karakter og gjorde mere end styrelsen mente var nødvendigt. Vore dødstal ligger blandt de laveste målt pr. indbygger i forhold til en række andre lande, som først trak i nedlukningsbremsen langt senere med katastrofale følger for de landes befolkninger.
Man kan - og skal - naturligvis kritisere enhver regering: Men helt objektivt set var der tale om, at regeringen udøvede rettidig ombud. Længere er den ikke, Venstre m.fl.

....jeg tror ikke at du finder ret mange der klandrer regeringen for deres politiske beslutning om at lukke landet ned.....det er blot ikke det, det handler om.....det handler om at regeringen rent faktisk har vildledt befolkningen og folketinget.....ovenstående artikel giver desværre ikke det korrekte billede.....dels blev de bilag, der omtales første fremsendt den 24. marts......altså 12 dage senere!....det første svar af den 12. marts indeholdte ikke de bilag, der omtales, hvilket Heunicke i øvrigt også beklager i svaret af den 24. marts 2020.....der er væsentlig forskel på at nedlukke et samfund med udgangspunkt i anbefalinger fra “myndighederne” (det er ikke kun Sundhedsstyrelsen der henvises til af regeringen) eller af politiske grunde.....jeg kan anbefale at du læser rapporten “håndteringen af covid-19 i foråret 2020”.....den er baseret på fakta og ikke spin, som denne artikel......i rapporten fremgår der endog meget tydeligt, hvornår og i hvilken rækkefølge folketinget modtog informationer.......faktisk er det ret bekymrende læsning.....

Lisbeth Hvad er din kommentar til oplysningen om de 2 lukkede udvalgsmøder?

Tak til Henrik Dahl. Og Jan Kjærgasrd. Og så et spørgsmål: er ministerierne, herunder statsministeriet, bag de politiske ministre ikke myndigheder?

Nej .....de er ikke myndigheder i den forstand.....i forhold til pandemien.....

jo Chresten Sloth, det er de, og herudover anbefalede WHO nedlukning og SSI også, kun Brostøm mente noget andet og det syntes jeg også skinnede igennem, men MF ville ikke udstilleuenigheden, det skal brostrøm da være glad for i dag.

Tak.

Venstre og Konservative pisker en død hest. Når jeg ser videoer fra andre dele af den vestlige verden, ser jeg uddøde byer med tomme gader, tomme busser, lukkede butikker. Alt sammen en konsekvens af drakoniske regeringsindgreb som skal forhindre yderligere spredning af virussen. Når jeg går en tur på gaden i København, møder jeg mennesker overalt, mange butikker er stadig åbne, og busserne kører mere eller mindre som sædvanligt, dog med langt færre passagerer. Den danske nedlukning af samfundet er på ingen måder så omfattende som i andre dele af verden, netop fordi den tidlige indsats havde en virkning, der gjorde, at vi nu et langt stykke hen ad vejen kan klare os med at udvise almindeligt hensyn til hinanden. Hvis Venstre havde haft magten, da Corona kom til landet, ville vi efter al sandsynlighed have haft titusinder af døde og et totalt lockdown af samfundet.

Så mangler jeg at PIO indhenter en kommentar fra V. og K. om hvorfor de lyver.

.....jeg vil så gerne vide hvorfor PIO skriver usandt......det er jo rent spin....læs rapporten om håndteringen i stedet for spin fra en rød avis

Det giver sig selv, hvorfor V og K lyver, stærkere end en hest kan rende. Deres eneste mål under Coronapandemien har kun været, at få væltet regeringen, koste hvad det ville. Jeg tør ikke tænke på , hvor Danmark havde været henne, rent helbredsmæssige, hvis de to uduelige partier skulle have styret os igennem denne krise, derfor STOR tak til Mette, til regeringen og til vores sundhedsmyndigheder.

Det giver sig selv, hvorfor V og K lyver, stærkere end en hest kan rende. Deres eneste mål under Coronapandemien har kun været, at få væltet regeringen, koste hvad det ville. Jeg tør ikke tænke på , hvor Danmark havde været henne, rent helbredsmæssige, hvis de to uduelige partier skulle have styret os igennem denne krise, derfor STOR tak til Mette, til regeringen og til vores sundhedsmyndigheder.

Der kan ikke komme noget sandt fra Venstre og konservetiv,de er så misundelig på Mette derfor skal hun sættes i et dårlig lys.Tak til Henrik Dahl som fortalte sandheden,kors hvis det var de blå partier som havde skulle stå med sådan en pandami,godt det var Mette som var Statsminister, nu råber blå blok at hun skal åbne op igen,ligesom de gjorde i foråret,men stå fast Mette og vent til epedimien er gået længre ned inden du begynder at åbne langsomt,så vi ikke skal lukke ned igen.Godt gået Mette og regeringen.

Når politikere udtaler sig har jeg vænnet mig til lige at se over skulderen for at lodde bagtanken.
At V, K og DF er ved at vælte hinanden ned af talerstolen for at pointere at Mette F har løjet og bedraget og svindlet og snydt og skal for en rigsret, ved at holde uenigheden bag kulisserne hemmelig for dem, er jo ikke så sært, når man ser på den skrumpende vælgertilslutning der i disse dage martrer blå blok. Og når Henrik Dahl så punkterer myten, kunne det jo være et forsøg på agere opsamlingsmagasin for nogle af de hjemløse vælgere.
Jeg foretrækker dog den positive udlægning, at han sætter benet ned, fordi også han er træt af at høre på den disharmonante skræppen i den politiske andegård, og tak for det.
Det er befriende og informativt for vi andre.

Jeh synes ikke det er pænt at stikke Henrik Dahl noget i skoene her. Manden har nosser til at sige fra og komme helt sikkert i modvind i blå blok. Jeg synes det er rigtig fint at en politiker har æresbegreberne på plads og tør gå i brechen. Tak for mandsmodet Henrik Dahl. Du fik nogle gode point i min bog.

Hvis man vil holde noget ude af et land, skal man huske at spørge hele vejen rundt om bordet og få alle til at nikke accepterende.
I modsat fald ender man i en rigsretssag. De borgerlige partier varmer allerede op til den næste sag. Om Liberal Alliance sidder ved afstemningstasterne, når de næste anklager skal afgøres i folketingssalen, er mere tvivlsomt.
Globaliseringen er over os! Den afgjorde de to seneste anklager i folketingssalen. Til fordel for globaliseringen!

Virusmutationernes globale overlevelseskraft bestemmer om Mette Frederiksen må tage den tunge tur. I rigsretten.
Jo længere mutationerne overlever, desto længere lever Mette Frederiksen i dansk politik.
En stringent, konsekvent, handlekraftig regeringsførelse bliver nødvendigt! Og det vil tage de blå 10 år at etablere et tilsvarende.
Dør viruspandemien hen i løbet af sommeren, står Mette Frederiksen måske til at tabe næste valg. Og rigsretten venter.

Globaliseringen ødelagde først klimaet. Senere befolkningerne. Og prikken over i’et er Rigsretten.
Globaliseringens bølge rammer os alle. Selv de skønnest beliggende sommerhuse. Med dyrt betalt havudsigt fra alle værelser!
Det er blevet svært at være dansker. Selv de folkevalgte og ministrene og de øverste ledere må tage deres tab.

Med mindre vi selvfølgelig stod sammen. Hele vejen rundt om bordet. Og deltes om prisen!
Men vi lever jo i et demokrati!

Og her er plads til selv liberale.
Verdens mest liberale land USA har klaret coronaen dårligst af alle demokratier i verden.
En usynlig fjende kaldte Statsminister Mette Frederiksen vores covid 19.
I Danmark stod vi for en gangs skyld sammen!
I USA brugte de deres frie våbenlove. Og skød i alle retninger. Men coronaen hentede dem når våbnene ikke var ladte og de hyggede sig- Super Bowl osv.
Danmark. 5,8 mill. 2.216 døde 382 døde pr. million indbyggere
USA. 328,2 mill. 463.437 døde. 1413 døde pr. million indbyggere

Set ud fra antal døde har det danske demokrati og Mette Frederiksen klaret sig tre til fire gange bedre end det amerikanske to-parti-demokrati med verdens bedste universiteter og læreanstalter og verdens største hær og våbenarsenal bag sig. Til sammenligning døde ca. 300.000 amerikanske soldater i løbet af 2. verdenskrig.
Tankevækkende at et så stort demokrati ikke er bedre til at passe på sine egne. Og det på trods af den seneste præsidents valgslogan: "From this day forward, a new vision will govern... it's going to be only America first, America first", the US president told the crowd at his inauguration. Alligevel er der alene i den samme præsidents regeringstid afgået 463.437 amerikanere ved døden med corona - 150.000 flere end der døde under 2. verdenskrig, hvis tidslængde svarer til en præsidentperiode.

I Danmark afholder vi rigsretten blot få tilflyttere behandles forkert i en kortere periode.
Make America great again. Verdens dårligste samvittighed. 463.437 døde amerikanere!

Make Denmark small again! 5 barnebrude skilles uretmæssigt fra deres forsørgere. Resultat. En rigsretssag til 100 mill. kroner.

Proportionalitet! Den dårlige smag i munden! Hvor kunne vi have reddet mange amerikanere! De reddede os fra Hitler og Tyskland!
Send dog de 100 millioner kroner til USA som tak og omvendt Marshall-hjælp.
Frederiksen-help! Til alle de efterladte familier. 463.437 amerikanske familier!
Hvor var Venstre, Det konservative Folkeparti, ja, Socialdemokratiet.
Vi har så travlt med os selv og vores små problemer!
Hvor er udsynet fra de radikale og venstrefløjen. Der mener at internationale love skal overholdes.
I snorksov da Trump lod sin egen befolkning dø af covid 19. Hvor var alle menneskerettighedsforkæmpere i Enhedslisten, SF og Det radikale Venstre. Vi skal overholde internationale aftaler! Hvad med NATOs musketeraftale? Trump lod 463.437 dø af covid 19. Alt imens rasede I imod Inger Støjberg!
Proportionalitet? Menneskerettigheder!
En adskilt barnebrud er vigtigere end 100.000 døde amerikanere?

I Danmark holder vi afstand til hinanden. Og tager senere afstand fra hinanden. I rigsretten? Hvor er vi et sørgeligt lille land. Der aldrig får international udsyn.
I Sverige er der tre gange flere døde af covid 19 end i Danmark. Alligevel skal ingen for en rigsret i Sverige. Det drejer sig om 12.115 svenskere der er døde. Der kunne være mange som kunne stilles til ansvar. Sverige er et kongedømme med repræsentativt demokrati og stort internationalt udsyn. Alligevel 1.184 døde af corona for hver million svenskere. Det er mange. Næsten Trumpske tilstande!

Hvem forsvarede menneskerettighederne i vort naboland?
Her kan folk ligge og dø uden en radikal politiker blinker med øjnene. Men straks en afghaner banker på vores dør og beder om asyl, bredes hele bedetæppet ud!
Jylland. Danmark. Sverige. Norge. Norden. USA. Engang vores venner! Og naboer.
Nu lever vi alle vores små egoistiske liv på nettet. Omgivet af egne tro “imamer”, der tænker og tror som os selv.
Ingen ser verden mere. Vi ser kun hvad vi selv vil se! Og ikke hvad der sker lige uden for vores gadedør!

12.115 svenskere er døde af covid 19. Send dog de 100 millioner gode danske kroner, som en rigsretssag mod Inger Støjberg kommer til at koste, over sundet. Til trøst og opmuntring for de efterladte i vort broderland. Se det ville være international udsyn! En fremtidig investering, så svenskerne måske giver os en hjælpende hånd, når en kommende dansk regeringsleder måske tager alvorligt fejl. “ Fruktansvärd tragedie” som den svenske konge udtrykte det i året fra kongehuset.
Men han er jo også bare konge. Og må ikke have nogen mening. Men nok fortælle hvad han ser. Som drengen i kejserens nye klær! Bare konstatere! “ En forfærdelig tragedie!”

Danmarks-indsamlingen til fordel for alverdens børn her under coronaen gav 120 millioner. Stort internationalt udsyn af danskerne!
Tænk hvis folketinget havde givet Inger en fastelavnsnæse og sendt andre 100 millioner med oveni. Resultatet ville have været det samme.
For Danmark. For folket. Men ikke for børnene ude i den store verden, hvor man ikke har statsledere, der er i stand til at styre coronaen.
“Lov er lov og lov skal holdes” siger Folketingets velbjærgede medlemmer, alt imens verdens befolkninger og børn dør.

Jo, vi har internationalt udsyn i Danmark.“ Denmark first” Inger ned med nakken! Så kan vi hjælpe verden bagefter.
Tænk hvis man på amerikansk tv fortalte om Støjbergsagen.
Og tænk hvis man sluttede af med at fortælle at en gruppe af danskere hellere så, at de 100 millioner som sagen koster, skulle sendes til USAs efterladte til afdøde af covid 19.
Et beskedent beløb på 200 kr til de efterladte.
Valgte man at sende pengene til Sverige, ville det give små 8.000 kr til de efterladte.
Men man kunne selvfølgelig få den kætterske tanke, at pengene skulle bruges nationalt til de efterladte i Danmark. Det kunne give op til 50.000 per familie, der havde mistet et familiemedlem her under pandemien.

Men politik er politik. Og i stedet for at Inger Støjberg fik en lang næse, fik alle danskerne en lang næse! Eller svenskerne! Eller amerikanerne! Verden er i sandhed blevet global!

Du taler bl.a. om Natos musketeraftale. Hvorfor blander du den (og så meget andet ind i begreberne). Er dit forslag at vi skulle have invaderet USA og sat Trump fra magten og så have sat en eller anden Covid-19 plan i værk ?
Inger Støjberg og Venstre kunne selv have forhindret at det kom til en rigsret. Inger kunne blot dengang have sagt "ja, det var noget skidt og jeg lod mig rive med". Så ville der være kommet en næse ud af det. Men Inger var for stædig og når kommissionen først kom med deres rapport var det jo ikke muligt blot at smide den væk og sige skidt-pyt.

Du taler bl.a. om Natos musketeraftale. Hvorfor blander du den (og så meget andet ind i begreberne). Er dit forslag at vi skulle have invaderet USA og sat Trump fra magten og så have sat en eller anden Covid-19 plan i værk ?
Inger Støjberg og Venstre kunne selv have forhindret at det kom til en rigsret. Inger kunne blot dengang have sagt "ja, det var noget skidt og jeg lod mig rive med". Så ville der være kommet en næse ud af det. Men Inger var for stædig og når kommissionen først kom med deres rapport var det jo ikke muligt blot at smide den væk og sige skidt-pyt.

Du taler bl.a. om Natos musketeraftale. Hvorfor blander du den (og så meget andet ind i begreberne). Er dit forslag at vi skulle have invaderet USA og sat Trump fra magten og så have sat en eller anden Covid-19 plan i værk ?
Inger Støjberg og Venstre kunne selv have forhindret at det kom til en rigsret. Inger kunne blot dengang have sagt "ja, det var noget skidt og jeg lod mig rive med". Så ville der være kommet en næse ud af det. Men Inger var for stædig og når kommissionen først kom med deres rapport var det jo ikke muligt blot at smide den væk og sige skidt-pyt.

Dejligt at sandheden er komet frem og det viser jo at blå blok er ligeglade med hvad der er op og ned ! De vil bare forsøge at sætte Mette F i dårligt lys ! De burde skamme sig og komme med en undskyldning til Mette F og heldigvis kan det meste af Danmark godt se at regeringen har gjort det der var rigtigt

TAK

Annonce