Her er 25 af Dansk Folkepartis velfærdsløfter

Forud for de kommende finanslovsforhandlinger bringer Netavisen Pio 25 af de vigtigste valgløfter fra Dansk Folkeparti til en samlet pris på 60 milliarder kroner.
Højere ældrecheck. Mere i løn til personale i sundhedssektoren. Ret til et bad om dagen for de ældre. Afskaffelse af SU-loftet. Gratis kollektiv transport for pensionister. Fradrag til forældre for udgifter til børn. Højere førtidspension for alle. Tilskud til alternativ behandling. Flere penge til handicappede.

Det er ikke småting, Dansk Folkeparti har lovet danskerne op til valget. Snart skal det vise sig, hvor mange af løfterne der bliver til virkelighed.

Dansk Folkeparti valgte som bekendt at pege på Lars Løkke Rasmussen som statsminister samtidig med, at partiet selv valgte at stå uden for regeringen. Logikken fra partiformand Kristian Thulesen Dahl var, ved at stå uden for kan Dansk Folkeparti presse regeringen på velfærdsområdet, og dermed få maksimal indflydelse på den politik, der føres i Danmark.

Om kort tid starter finanslovsforhandlingerne, og her skal det så vise sig, om Thulesen Dahls løfter holder stik. Her skal han for første gang over for vælgerne stå til ansvar og vise, hvor mange af sine valgløfter han kan få igennem over for Lars Løkke. Derfor bliver den kommende finanslov også en vigtig test af, om Kristian Thulesen Dahl virkelig er i stand til at presse Løkke til centrale indrømmelser og få sine valgløfter igennem.

Under valgkampen fremlagde Kristian Thulesen Dahl et oplæg, der lovede 63,9 milliarder kroner til velfærd over de næste fem år. Heraf skulle alene sundheds- og ældreområdet have 25 milliarder kroner. Dansk Folkeparti har dog også givet langt mere specifikke løfter, som bestemt ikke er gratis.

Netavisen Pio bringer her et udsnit med 25 af de vigtigste valgløfter inden for velfærdsområdet, til en samlet pris på lige knap 60 milliarder kroner.

Oplistningen sker på baggrund af hjemmesiden hvorerpengene.dk, der har gennemgået udspil, brochurer, debatindlæg og pressemeddelelser fra Dansk Folkeparti og indeholder kildehenvisninger på samtlige forslag. Tallene stammer fra Finansministeriet, der har regnet på prisen for forslagene.

På ældreområdet har Dansk Folkeparti blandt andet lovet
1. Oprettelse af alderdomshjem, 10.000 millioner kroner
2. Ret til et dagligt bad og ugentlig støvsugning og vask, 6.500 millioner kroner
3. Ingen modregning af pensionsopsparing i folkepensionen, 6.500 millioner kroner
4. To ugentlige gåture for ældre i selskab med hjemmehjælper, 4.300 millioner kroner
5. Alle nye ældreboliger skal være designet til demente, 4.400 millioner kroner
6. Al offentlig transport for folkepensionister skal være gratis, 1.100 millioner kroner
7. Ældre skal kunne arbejde uden at blive trukket i folkepension, 900 millioner kroner
8. Højere ældrecheck til de dårligst stillede ældre, 300 millioner kroner
9. Alle demente skal have monteret en GPS, 176 millioner kroner

På sundhedsområdet har Dansk Folkeparti blandt andet lovet
10. Mere i løn til personale i sundhedssektoren, 2.000 millioner kroner
11. Flere penge til supersygehuse, 1.000 millioner kroner
12. Tilskud til alternativ behandling, 200 millioner kroner
13. Flere uddannelsespladser til læger og sygeplejersker, 114 millioner kroner
14. Flere psykiatriske behandlerteams i hele landet, 73 millioner kroner

På socialområdet har Dansk Folkeparti blandt andet lovet
15. Væsentligt mere i løn til plejepersonale, 4.000 millioner kroner
16. Fuld kompensation af handicappedes merudgifter, 2.700 millioner kroner
17. Højere førtidspension for alle, 1.400 millioner kroner
18. Tilbagerulning af besparelse på fleksjobordning, 1.400 millioner kroner
19. Botilbud til unge med handicap, 1.202 millioner kroner
20. Højere tilskud til høreapparater, 112 millioner kroner

På børne- og ungeområdet har Dansk Folkeparti blandt andet lovet
21. Fradrag til forældre for udgifter til børn, 9.600 millioner kroner.
22. Afskaffelse af loft over indtjening ved siden af SU’en, 967 millioner kroner.
23. Fradrag for faglitteratur for studerende, 250 millioner kroner.
24. Flere uddannelsesvejledere, 200 millioner kroner.
25. Fast kontaktperson til unge på forsorgshjem, 151 millioner kroner.

Udover de mange løfter på velfærdsområdet har Dansk Folkeparti også foreslået at udrulle fibernet i hele Danmark, lavere licens, flere tiltag for at få unge til at bosætte sig i provinsen, omfattende sanering af kloaknettet, stigning i forsvarsudgifterne på halvtreds procent samt en hel række af forslag om hårdere straffe. Her er ligeledes tale om forslag, der løber op i mange, mange milliarder kroner.

Det bliver interessant at se, hvor mange af de 25 velfærdsløfter der kan sættes kryds ud for, den dag Kristian Thulesen Dahl indgår finanslov med Lars Løkke.


Kommentarer fra Facebook