Her er 25 valgløfter Venstre ikke har opfyldt

Asylansøgere, børnepenge, kriminel lavalder, lærepladser og færgepenge til landdistrikter. Netavisen Pio bringer her en oversigt over 25 af Venstre valgløfter, som ikke er opfyldt.
Kort efter valget i 2011 fik Venstres Ellen Trane Nørby stor medieopmærksomhed ved at udgive en liste på en lang række punkter, hvor regeringen efter Trane Nørbys mening havde begået løftebrud. Listen blev mere eller mindre ukritisk videreformidlet af medierne.

Trane Nørby-metoden gik ud på at gennemgå politiske oplæg og udtalelser op til valget fra SF, Socialdemokraterne og Radikale Venstre, og alle forslag, der så ikke var indfriet efter 100 dage, blev stemplet som ”løftebrud”.

Det på trods af, at en række af de forslag, Venstre dengang kaldte løftebrud, endte faktisk med at blive gennemført, eksempelvis straksafskrivning for virksomheder, højere beskæftigelsesfradrag, højere fradrag for fagforeningskontingent, oprettelse af helhedsskoler, flere penge til pædagoger i daginstitutioner og bedre rammevilkår for erhvervslivet.

Det eksempelvis fremgik af regeringsgrundlaget, at der skulle gennemføres en skattereform, der sænkede skatte på arbejde. Alligevel kaldte Trane Nørby det altså for et ”løftebrud”, at dette ikke var sket allerede efter 100 dage!

Vi har derfor efter Trane Nørby-metoden samlet en række af Venstres løfter forud og under valgkampen, som Venstre efterfølgende enten ikke har villet gennemføre eller også helt har glemt. Listen ser således du:

1. Der skal komme færre asylansøgere til Danmark
Lars Løkke sagde under valgkampen, at ”Der er ingen tvivl om, at de her stramninger af opholdsvilkårene vil medføre, at der kommer færre asylansøgere”. Efterfølgende blev stramningerne gennemført. Alligevel forventer regeringen nu, at der kommer 10.000 flere asylansøgere end sidste år.

2. Der skal indføres optjeningsregler for børnepenge til EU-borgere
Kørt valget afviste Inger Støjberg, at det skulle være uforenligt med EU-regler at lade EU-borgere være omfattet af reglen om, at man skal bo to år i Danmark for at få ret til det fulde beløb for børnepenge. I forbindelse med fremsættelsen af lovforslag om integrationsydelse måtte regeringen dog erkende, at det faktisk er i strid med EU-reglerne.

3. Uddannelse er ”kernevelfærd”
Før valget slog Venstre fast, at uddannelse er ”kernevelfærd”, som derfor skulle friholdes for besparelser i forbindelse med nulvækst. Efter valget har Venstre imidlertid valgt også at lade uddannelser være omfattet af grønthøsterbesparelserne, så der nu skal spares 8,7 milliarder frem mod 2020.

4. Der skal udnævnes en europaminister i regeringen
”Hvis jeg bliver statsminister igen efter valget, vil jeg udnævne en europaminister”, udtalte Lars Løkke Rasmussen kort før valget. Men da regeringen blev præsenteret, var der som bekendt ingen europaminister eller for den sags skyld bare en minister, med ansvar for Europa.

5. Storebæltsbroen skal ikke betale regningerne
Venstre lovede før valget, at der ikke ville blive taget flere penge fra Sund & Bælt, så tilbagebetalingstiden af Storebæltsforbindelsen blev forlænget. Men nu har Venstre alligevel fundet finansiering ved at forlænge tilbagebetalingstiden af Storebæltsforbindelsen.

6. 5.000 nye arbejdspladser ved at genindføre boligjobordningen
Venstre gentog gang på gang, at partiet kunne skaffe 5.000 private arbejdspladser ved at genfindføre boligjobordningen. Efter Venstre kom til magten og genindførte ordningen, måtte regeringen dog erkende, at den reelle beskæftigelseseffekt er langt, langt lavere.

7. Der skal ikke gennemføres minusvækst i kommunerne
Til gengæld lovede Venstre ikke at gennemføre minusvækst i kommunerne. Det løfte holdt som bekendt ikke. Med omprioriteringsbidraget fjernes der de kommende år adskillige milliarder kroner fra kommunerne.

8. Der skal ikke ske nedskæringer på kontanthjælpen
Lars Løkke lovede før valget, at der ikke ville blive skåret i kontanthjælpen. Men i forbindelse med indførelsen af kontanthjælpsloftet forsøgte Venstre alligevel at sænke kontanthjælpen for unge med en kompetencegivende uddannelse med helt op til 1.900 kroner om måneden.

9. Flere penge til færgeruter til danske øer
Venstre lovede før valget, at sikre flere penge til færger til de danske øer, så det såkaldte ”landevejsprincip” kunne blive opfyldt. Efter valget har Venstre imidlertid afvist at finde pengene.

10. Flere nationale test i folkeskolen i dansk og matematik
Venstre lovede flere nationale test i dansk og matematik, så eleverne testes i dansk hvert år fra 2. klasse og i matematik i 3., 5. og 7. klasse. Det er ikke blevet til noget.

11. Testresultater i folkeskolen skal offentliggøres
Venstre lovede før valget, at resultaterne af test i folkeskolen skulle offentliggøres, så forældre får bedre mulighed for at sammenligne folkeskoler. Det løfte er ikke indfriet.

12. Den kriminelle lavalder skal sænkes til 12 år
Sammen med de øvrige blå partier lovede Venstre under valgkampen at sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 12 år. Det skulle forhindre ungdomskriminalitet. Efter valget har Venstre tilsyneladende opgivet kampen mod ungdomskriminalitet. I hvert fald er løftet droppet.

13. Ungdomsdomstol skal tage sig af kriminalitet begået af 12-17-årige
Venstre lovede også at indføre en ungdomsdomstol til at tage sig af de unge lovovertrædere. Også dette løfte er imidlertid forsvundet siden valget.

14. Loftet over faglige kontingenter skal genindføres
Venstre kaldte SR-regeringens udvidelse af det faglige kontingent fra 3.000 til 6.000 kroner for ”blodpenge” til fagbevægelsen og lovede igen at sænke fradraget. Det gentog Claus Hjort Frederiksen også under valgkampen. Det løfte er tilsyneladende glemt nu.

15. 100 millioner til flere lærepladser
Venstre lovede før valget 100 millioner kroner til at oprette flere lærepladser. Efter valget er det løfte tilsyneladende blevet glemt. Nu går partiet i stedet ind for store besparelser på erhvervsskoleområdet.

16. Omkostningsvurderinger af udflytningsrelevante statslige institutioner
Venstre lovede før valget, at der ville blive foretaget en omkostningsvurdering, inden der blev truffet beslutning om at udflytte statslige arbejdspladser. Det skete som bekendt ikke – i stedet valgte regeringen at udflytte 3.900 statslige arbejdspladser. Til det afsatte regeringen sølle 400 millioner kroner.

17. Én milliard til integrationsindsats i kommunerne
Venstre ville før valget give én milliard kroner til de kommuner, der skaber de bedste integrationsresultater, og får flere indvandrere ind på arbejdsmarkedet. Det skulle ifølge Venstre motivere kommunerne til at skabe bedre integration. De penge har kommunerne ikke set noget til.

18. Bedre muligheder for at oprette internationale skoler
Venstre lovede før valget at skabe bedre rammer for etablering af internationale skoler. Kommunerne skulle derfor have bedre muligheder for at etablere engelsksprogede spor på flere folkeskoler. Det har Venstre tilsyneladende glemt.

19. 24-årsreglen skal moderniseres
Venstre ville før valget op til at ”modernisere” 24-årsreglen, så det bliver muligt at få opnå familiesammenføring, selvom begge personer endnu ikke er fyldt 24 år. Det har der været meget stille om efter valget.

20. Hastighedsgrænse på landeveje hæves til 90 km/t
Venstre lovede inden valget at hæve hastighedsgrænsen på landeveje til 90 km/t. Forslaget er imidlertid ikke en del af regeringens lovprogram.

21. National bredbåndsfond på 300 millioner
Venstre lovede inden valget at oprette en national bredbåndsfond på 300 millioner kroner, for at støtte udrulningen af bredbånd til danske husstande, som ikke kunne blive dækkede på markedsvilkår. Den pulje kan husstandene imidlertid se langt efter.

22. Udlændingenævnet skal nedlægges
Venstre lovede inden valget at nedlægge Udlændingenævnet, der fungerer som klageinstans i en række sager på udlændingeområdet. Udlændingenævnet lever dog i bedste velgående, eneste ændring er, at det er flyttet fra Justitsministeriet til Integrationsministeriet.

23. Det økologiske areal skal fordobles
Venstre stod før valget ved løftet om, at antallet af økologisk areal i Danmark ska fordobles frem mod 2020. Efter valget har Venstre imidlertid skrottet den ambition og ”finder det uhensigtsmæssigt at være bundet af en kvantitativ målsætning”.

24. Højere befordringsfradrag til landkommuner
Venstre lovede før valget, at udvide kredsen af landdistriktskommuner, hvor beboerne er berettiget til et forhøjet befordringsfradrag. Det løfte til landdistrikterne har Venstre dog tilsyneladende glemt.

25. Nye forslag må ikke sænke strukturel beskæftigelse
Venstre lovede før valget, at hvis et forslag sænker den strukturelle beskæftigelse, skal det kun gennemføres i helt særlige tilfælde, ”eksempelvis af sundhedshensyn eller implementering af EU-lovgivning”. Efter valget har Venstre imidlertid støttet en dagpengereform, som sænker den strukturelle beskæftigelse med 840 personer.


placeholder

Annonce