Her er Danmarks mest socialdemokratiske kommuner

Den københavnske vestegn ligger ikke overraskende i top når det gælder kommuner med størst opbakning til Socialdemokratiet.
Herlev er Danmarks mest socialdemokratiske kommune. Det viser en opgørelse som Netavisen Pio har lavet på baggrund af de tre kommunalvalg, der har været gennemført siden kommunalreformen i henholdsvis 2005, 2009 og 2013.

Ikke overraskende fylder den københavnske vestegn godt op, når det kommer til kommuner, hvor Socialdemokratiet får stor opbakning. Særligt tre kommuner skiller sig ud: Herlev, Ballerup og Ishøj: Her har Socialdemokratiet opnået absolut flertal ved samtlige tre valg siden 2005. Herlev topper, idet den gennemsnitlige opbakning ved de tre valg her ligger på hele 58,1 procent.

I Rødovre, Brøndby og Tårnby havde Socialdemokratiet også absolut flertal efter valget i 2005, men har siden mistet det i enten 2009 eller 2013. De tre kommuner ligger dog alle højt på listen over de socialdemokratiske kommuner med størst opbakning.

Over 40 procent stemmer S
Netavisen Pio har her lavet en top-10 over de ’mest socialdemokratiske kommuner’, der alle er kendetegnet ved, at de dels har haft socialdemokratisk styre gennem en årrække, dels har haft en konstant høj opbakning til Socialdemokratiet. Konkret lever de op til følgende tre kriterier:

  • S har besat borgmesterposten efter alle tre valg
  • Den gennemsnitlig opbakning ved de tre valg er over 40 procent
  • Opbakningen er ikke under 35 procent ved nogen af de tre valg

Som det ses, sidder omegnskommunerne på seks ud af de øverste ti pladser. Dertil kommer Tårnby, mens det øvrige Sjælland samt Jylland og Fyn hver er repræsenteret med én kommune.

Som den bedst placerede kommune blandt de store byer finder man Aarhus lige uden for top-10. Danmarks næststørste kommune lever faktisk op til både kriterium 1) og kriterium 3), men sniger sig lige præcis ikke over 40 procent i den gennemsnitlige opbakning.

Blandt øvrige kommuner uden for hovedstadsområdet, hvor Socialdemokratiet står stærkt, kan nævnes Frederikshavn, Aalborg og Odsherred, hvor Socialdemokratiet hver gang har fået får på den gode side af 30 procent og efter alle tre valg har besat borgmesterposten. I kommunerne Nyborg, Mariagerfjord og Aabenraa har Socialdemokratiet i gennemsnit fået over 40 procent af stemmerne, men har ikke formået at besætte borgmesterposten efter hvert af de tre valg.

Lang tradition har skabt tillid til Socialdemokratiet
Thomas Gyldal Petersen, der siden 2011 har været borgmester i Herlev, har tidligere overfor Netavisen Pio givet denne forklaring på den store opbakning Socialdemokratiet oplever i Herlev:

”Jeg plejer at sige, at der er tre vigtige ting for os i Herlev og mig som borgmester: For det første: Vi har en lang historik med socialdemokratisk ledelse af kommunen helt tilbage fra kommunalreformen i 1970. Der skaber tillid. For det andet: Jeg møder op, når foreninger og erhvervsliv beder mig om det. Det skaber troværdighed, involvering og giver mig input. Og for det tredje: Vi har visioner for byen og fremtiden. Vi har handlekraft.”

Også hans socialdemokratiske kollega i Rødovre kommune, Erik Nielsen, lagde ved den lejlighed vægt på den tætte koblingen til lokalsamfundet: “I dag har jeg for eksempel lige en time her til frokost, hvor jeg smutter over i Rødovre Centeret. Måske sætter jeg mig på en bænk og får mig en sludder. Eller jeg går lidt rundt og så kommer folk lige over og siger hej. Det gælder om at være i øjenhøjde, som det hedder. Også selv om man som jeg jeg er en 1,92 meter høj.”

Fremgang i jyske købstæder
Ser vi udelukkende å det seneste kommunalvalg i 2013, så er de fire øverste placeringer identiske med gennemsnittet. Til gengæld blander tre jyske kommuner sig nu i top-10, nemlig Holstebro, Fredericia og Favrskov. Her gik Socialdemokratiet markant frem ved seneste valg og sidder nu på over 40 procent af stemmerne.

I Fredericia var der tale om en ny borgmesterkandidat, Jacob Bjerregaard, som sikrede Socialdemokratiet fremgang og erobrede borgmesterposten, mens der i de to øvrige kommuner var tale om siddende socialdemokratiske borgmestre, der førte partiet til fremgang. Også Bornholm klemmer sig ind i top-10, mens der var tilbagegang for Socialdemokratiet i Tårnby og Albertslund, som derfor ryger ud af top-10.


placeholder

Annonce