Her er en økonomisk plan, der er skæv og spild af penge

Cepos’ økonomiske plan er at give de velstillede flere penge og underminere beskæftigelsesindsatsen midt i en historisk krise med tusindvis af ledige.
Det borgerlige Danmark er i opbrud.

Ifølge tænketanken Cepos er der derfor brug for en økonomisk plan, der kan samle de borgerlige partier. Den plan er pakket og klar og offentliggjort af den borgerlige tænketank i Berlingske den anden november.

Planen indeholder skattelettelser for i alt 13,5 milliarder kroner frem mod 2025. Det er en rigtig Cepos Classic med skattelettelser til de mest velstillede i vores samfund. Lavere aktieskat, afskaffelse af arveafgiften, lavere registreringsafgift og lavere selskabsskat.

Og som sædvanligt skal planen blandt andet finansieres af lavere ydelser til modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse og besparelser på beskæftigelsesindsatsen.

Vækker begejstring hos sponsorer

Planen vækker uden tvivl begejstring blandt Cepos’ sponsorer. Men derudover er planen spild af penge. Den løser ikke de problemer, vi står over for.

For det første står vi midt i en historisk krise. Der er allerede blevet 8.000 flere langtidsledige, og det kan på sigt udvikle sig til et varigt mén for dansk økonomi. Langtidsledige har svært ved at komme i arbejde.

I den nuværende situation er svaret ikke at spare på den aktive beskæftigelsesindsats for at finansiere skattelettelser. Den aktive beskæftigelsesindsats skal tværtimod styrkes, så vi kan forebygge langtidsledighed.

Lande, der prioriterer en aktiv beskæftigelsesindsats højt, får typisk også flere arbejdsløse i job. Derfor er det den helt forkerte vej at gå, når CEPOS vil skære på den aktive beskæftigelsesindsats med hele tre milliarder kroner.

For det andet er skattelettelser og afgiftslettelser ikke et effektivt middel til at kickstarte økonomien. På kort sigt får man cirka 3½ gange så mange job, hvis man anvender én milliard kroner på offentlige investeringer frem for at anvende samme pose penge på lavere skatter eller afgifter.

For det tredje kommer vi til at mangle pengene til andre formål, når vi først har givet dem væk via skatte-og afgiftslettelser.

Brug pengene på opkvalificering og grøn omstilling

I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, vil vi hellere bruge penge på at sikre ordentlige uddannelser og forbedre lønmodtagernes muligheder for at blive opkvalificeret, så virksomhederne får adgang til mere kvalificeret arbejdskraft. Det vinder samfundet mere på end at give skattelettelser til de mest velstillede.

Tilsvarende vil vi også hellere hjælpe den grønne omstilling godt på vej.

Den grønne omstilling kommer uanset hvad til at kræve offentlige investeringer i blandt andet energirenovering, forskning og udvikling, og hvis vi forhøjer klima-afgifterne, som især rammer lavindkomstgrupperne, skal der også være penge til at sikre en social balance.

Regningen kan blive større

For det fjerde kan regningen for Cepos’ skattelettelser blive dyrere, end man tror. I Cepos’ beregninger er der regnet med dynamiske effekter, som betyder, at arbejdsudbuddet vokser, når for eksempel skatten på arbejde sænkes.

Størrelsesorden af de dynamiske effekter er dog behæftet med stor usikkerhed.

Dertil kommer, at det tager tid før de dynamiske effekter indtræffer. Hvis de dynamiske effekter er overvurderede eller det tager længere tid end ventet, bliver regningen også større, og det kan medføre, at politikerne bliver tvunget til yderligere besparelser på de offentlige budgetter og vores velfærd.

Cepos vil samle det borgerlige Danmark. Fair nok. Men deres plan er spild af penge og indebærer flere penge i lommerne på især de rigeste.

Erik Bjørsted er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og beskæftiger sig primært med makroøkonomiske analyser af dansk og international økonomi. Han er uddannet cand.scient.oecon. fra Københavns Universitet.


placeholder

Kommentarer

Der er vel ingen normale mennesker udover de meget blå, der regner Cepos for at være seriøs. De varetager kun de borgerliges interesser og er dermed kun et partsindlæg i debatten.

Cepos, markedsfundamentalisternes trossamfund
Det er som at befinde sig i en mørk middelalder når det danske samfund styres af økonomiske præster fra den neoliberale trosretning for hvem himlen er lig markedet. Deres vedholdende prædiken om at forsage fælleskabets økonomiske udviklingspotentiale og værdi for kun at dyrke den eneste sande gud markedet burde regnes for formørket snak i et oplyst sekulariseret samfund.

Annonce