Her er Folketingets næse til Kristian Jensen

Folketingets udenrigsudvalg har besluttet at tildele udenrigsminister Kristian Jensen en næse, fordi regeringen før jul nægtede at rette sig efter flertallet i Folketinget.
Et flertal i Folketinget udtrykte i dag kritik – populært kaldet ”en næste” – af Udenrigsminister Kristian Jensen.  Ifølge en udtalelse, som Folketingets Udenrigsudvalg i dag vedtog, var det ”særdeles kritisabelt” og ”helt uacceptabelt”, at regeringen før jul afviste at rette sig efter et flertal i Folketinget i spørgsmålet om udbetaling af ulandsbistandsmidler.

Som beskrevet her på Netavisen Pio, så vedtog et flertal i Folketinget, bestående af Socialdemokraterne, SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet, kort før jul at pålægge regeringen at udbetale 1,4 milliarder kroner i udviklingsbistand. Pengene var oprindeligt afsat til formålet, men var aldrig blevet udbetalt til de planlagte projekter.

De Konservative valgte ved den lejlighed at undlade at stemme, og dermed havde oppositionen flertal. Umiddelbart efter afstemningen meddelte Kristian Jensen dog, at regeringen ikke havde tænkt sig at følge beslutningsforslaget.

Det førte til voldsomt kritik af regeringen for ikke at rette sig efter de almindelige, parlamentariske spilleregler i Folketinget. Regeringen har forsvaret sig med, at der findes en række fortilfælde for, at en regering har siddet en folketingsflertal overhørig.

Det har dog ikke formidlet partierne bag det oprindelige beslutningsforslag. Og med støtte fra De Konservative vedtog de fire oppositionspartier derfor i dag en skarp kritik af regeringen:

”Udenrigsudvalget finder det særdeles kritisabelt, at regeringen ikke agter at følge folketingsflertallet. Det er en grundsten i det danske demokrati, at regeringens handlinger skal være i overensstemmelse med folketingsflertallet – også selvom den måtte være uenig. I modsat fald eroderer det parlamentariske demokrati, og det bliver umuligt at skabe et tillidsfuldt samarbejde mellem regeringen og Folketinget”, hedder det i den udtalelse, der netop er blevet vedtaget.

I udtalelsen fremhæver partierne også de konkrete konsekvenser af, at regeringen ikke udbetalte de 1,4 milliarder kroner, som Folketinget ønskede. Det har blandt andet skadet Danmarks troværdighed, hedder det:

”Regeringens afvisning af at rette sig efter folketingsflertallet betyder i det konkrete tilfælde, at en række bistandsprojekter har måttet aflyses og dermed efterlader mennesker uden den hjælp, de har behov for samtidig med, at Danmarks ry som en troværdig samarbejdspartner i forhold til udviklingslandene kan lide et knæk”, lyder det fra partierne bag kritikken.

En ”næse” får ikke nogen direkte konsekvenser, da ingen af partierne bag kritikken har fremsat et mistillidsvotum til Kristian Jensen. Partierne lægger dog ikke skjul på, at de forventer, at regeringen ændrer kurs fremover:

”Dette finder Udenrigsudvalget helt uacceptabelt, og udvalget finder det vigtigt, at regeringen fremover accepterer de parlamentariske spilleregler og lever op til de beslutninger, der vedtages i Folketinget”, hedder det i udtalelsen.

Ifølge DR Nyheder er det en anden tidligere Venstre-udenrigsminister, nemlig Uffe Ellemann-Jensen, der har rekorden for flest næser. Også i Uffe Ellemann-Jensens tilfælde blev næserne givet for ikke at rette sig efter flertallet i Folketinget.


placeholder

Annonce