Her er frihedens værste klassefjender

Hvis vi skal skabe rigtig frihed for de nye generationer, så skal vi tage et opgør med de smarte nyrige, skolesnobberne og religiøse undertrykkere.
Kampen for frihed er den vigtigste i mit politiske arbejde. Som aktiv DSU’er er jeg en del af den største og stærkeste frihedsbevægelse verden nogensinde har set. Gennem mere end 100 år har vi kæmpet for at give så mange mennesker som muligt større magt over deres egen tilværelse, og vi er heldigvis kommet længere end noget andet sted på kloden.

Kampen for frihed er langt fra slut

Velfærdsstaten har givet muligheder til langt de fleste, folk er i arbejde og vi er et stykke af vejen lykkedes med at få de velbjærgede til at udvise solidaritet med resten af befolkningen.

Men kampen for frihed er langt fra slut, og det må altid være vores bevægelses opgave, at identificere og afsløre vor tids største fjender af friheden for de mange. Min generation står over for nogen andre friheds-tyve, end mine forældres og bedsteforældres generation. I 2018 mener jeg at frihedens fjender kan koges ned til følgende tre overklasser:

Overklasse 1: De smarte nyrige

Alt imens vi er lykkedes med at tøjle en stor del af det traditionelle erhvervsliv, og tvinge dem til at bidrage til fællesskabet, så ser det helt anderledes ud med et af globaliseringens efterladenskaber: De smarte nyrige.

I blind jagt på profit smadrer de smarte nyrige løs på arbejdsmarkedet og velfærdsstaten

Hos tech-giganterne, i de internationale finanshuse og i nogle af bankerne herhjemme sidder de smarte nyrige, og gør alt hvad de kan for at tage friheden fra os andre. De flytter deres formuer hen i afkroge af verden hvor de ikke behøver betale skat, de udnytter fællesskabets svagheder til at suge skattekroner op af kassen og de forsøger at smadre fagbevægelsen og de strukturer der skal sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

I blind jagt på profit smadrer de smarte nyrige løs på arbejdsmarkedet og velfærdsstaten, og tager dermed friheden fra alle dem, der ikke kan købe sig til pension, uddannelse og ordentlige lønninger. Vores frihed forsvinder i mødet med deres vulgære opførsel.

Overklasse 2: Skolesnobberne.

I de sidste par årtier har vi fået et historisk skævt uddannelsessystem. Andelen af unge der tager en erhvervsuddannelse er styrtdykket, og samtidig er andelen af unge der efter folkeskolen vælger et alment gymnasium og derefter en universitetsuddannelse, eksploderet. Samtidig stiger frafaldet alle steder, unge er usikre på deres uddannelsesvalg og min generation har slået danmarksrekord i stress, angst og depression.

De taler erhvervsuddannelserne ned og har skabt en akademisk folkeskole

En del af forklaringen kan tilskrives skolesnobberne. Bermuda-trekanten af skolelærere, forældre og uddannelsesvejledere, der reelt har sat det frie uddannelsesvalg for tusindvis af unge ud af kraft, ved ensidigt at skubbe dem i retning af de gymnasiale uddannelser. De taler erhvervsuddannelserne ned, har skabt en akademisk folkeskole og udskammet unge der har valgt en anden vej.

Skolesnobberne er både et produkt af politikernes sang om ”Videnssamfundet”, men også et resultat af, at unge i skolen kun konfronteres med voksne mennesker, der selv har valgt den gymnasiale vej. Konsekvensen har været at friheden til at havne på den rigtige uddannelseshylde er forsvundet for en stor del af ungdommen.

Overklasse 3: Religiøse undertrykkere.

Engang troede mit parti at velfærdsstaten ville knuse religiøs dogmatik. At mennesker ville befri sig selv fra religionens lænker, hvis de fik et ordentligt sted at bo, en uddannelse, et arbejde og et turpas til foreningslivet. Det skete bare ikke. Den dag i dag bliver tusindvis af unge tvunget til at indrette hele deres liv efter religiøse undertrykkere, der som oftest er gamle mænd.

Vi må og skal aldrig acceptere at de religiøse undertrykkere kan tage friheden fra andre

På kvindekrisecentre flygter kvinder væk fra voldelige forhold i religionens navn, homoseksuelle bliver overfaldet i bestemte miljøer og social kontrol er en virkelighed som alt for mange unge dagligt lever i. Uanset om det er dogmatisk Kristendom eller Islam, så er der brug for at sige klart fra, og give unge muligheder for at slippe ud af religionens klør. Vi må og skal aldrig acceptere at de religiøse undertrykkere kan tage friheden fra andre.

Frihedskampen lever

Vor tids kamp for rigtig frihed går gennem et opgør med de tre overklasser. Frihedens fjender er i dag de smarte nyrige, skolesnobberne og de religiøse undertrykkere. Før vi har begrænset eller fjernet deres magt over alle andres gøren og laden, er vi ikke færdige med frihedskampen!

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Frederik Vad Nielsen er forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) og kandidat til at blive folketingskandidat for Socialdemokratiet.


placeholder

Kommentarer

Det er absurd at beskylde skolelærere for uddannelsessnobberi. Som pensioneret lærer - og i øvrigt medlem af Socialdemokratiet i årtier - kan jeg kun konstatere, at de politiske partier - inklusive Socialdemokratiet - indtil for få år siden i årtier energisk har propaganderet for, at så mange som muligt af de unge skulle i gymnasiet. Partiet er enormt medskyldig i, at Danmark om få år kommer til at mangle faglærte folk. At borgerlige partier har været endnu mere skyldige, undskylder ikkevort parti.

Hvor mange kvinder sidder der mon på krisecentrene som ofre for dogmatisk kristendom?

Annonce