Historisk høje tal: 13.000 mangler praktik i en virksomhed

Antallet af elever, der i maj måned mangler praktik i en virksomhed, er det højeste for de 14 år, som Undervisningsministeriet har data fra. Omkring 13.000 elever mangler en praktikplads i en virksomhed.
Anden runde af Trepartsforhandlingerne er på vej ind i sin afgørende fase. Efter en sommerferie trækker regeringen og arbejdsmarkedets parter atter i arbejdstøjet og forsøger at blive enige om løsninger på arbejdsmarkedsmæssige problemer.

En centralt element i forhandlingerne er, at skabe flere praktikpladser til eleverne på landets erhvervsskoler. Regeringens skrev i sit kommissorium fra april måned, at

”Regeringen og arbejdsmarkedets parter skal derfor drøfte, om der kan tilvejebringes en praktikpladsgaranti, så elever, der påbegynder en relevant erhvervsuddannelse, i høj grad har sikkerhed for at kunne gennemføre deres praktiktid i en virksomhed, hvis de opfylder uddannelsens krav.”

Og læser man de seneste tal for praktikpladssituationen, så står det klart, at noget skal gøres. For selvom Danmark så småt er på vej ud af krisen og der er fremgang i beskæftigelsen, så er der endnu ikke tegn på, at der igen bliver skabt nye arbejdspladser.

13.000 mangler praktik i en virksomhed
Ifølge de seneste tal fra Undervisningsministeriet, som stammer fra maj 2015, så står 5.882 elever uden en praktikplads. Tallet dækker over 1.973 elever, der er søgende efter de har afsluttet grundforløbet, og 3.909 elever der er søgende, mens de stadig er i gang med grundforløbet.

Oveni de knap 6.000 elever, der står helt uden praktikplads, kommer så godt 7.000, som i øjeblikket er i gang med skolepraktik, fordi de ikke har kunnet opnå en praktikplads i en virksomhed. Det er altså i alt cirka 13.000 elever, som i øjeblikket mangler en praktikplads i en virksomhed.

For godt 200 af de elever, som har afsluttet grundforløbet i en uddannelse, er situationen særligt udsat: De kan nemlig ikke gennemføre deres uddannelse i skolepraktik, og kan derfor i øjeblikket ikke komme videre med deres uddannelse.

Praktikpladsmangel tredoblet siden 2008
Ses den aktuelle situation i forhold til tidligere år, som fremgår af figuren nedenfor, at er det tydeligt, at manglen på praktikpladser er på et historisk højt niveau.

praktikpladssøgendemaj
Kilde: Undervisningsministeriets databank for praktikpladstal

Sammenholde antallet i maj måned 2016 med de tilsvarende tal for maj måned i de foregående år. Som det ses, er det nuværende niveau højt, uanset om praktikpladssøgende i skolepraktik medregnes i opgørelsen eller ej.

Manglen var også stor i begyndelsen af nullerne, men under højkonjunkturen i midten af nullerne faldt antallet af praktikpladssøgende elever drastisk. I maj 2008 stod 2.662 uden en praktikplads, mens 1.581 var i gang med skolepraktik. I alt var det altså godt 4.000 der manglede en praktikplads i en virksomhed. Siden da er det tal tredoblet.

Store virksomheder skal tage flere lærlinge
Spørgsmålet om praktikpladser har talrige gange været oppe at vende i forbindelse med politiske forhandlinger hen over de seneste år. Der er løbende i forbindelse med blandt andet ungepakker og finanslove afsat penge til oprette flere praktikpladser, men ikke i et omfang, der har kunnet knække den nuværende kurve.

Øget brug af sociale klausuler i det offentlige, bedre screening af virksomheder for praktikpladser og ikke mindst kraftigere økonomiske incitamenter er blandt de forslag, som løbende har været diskuteret.

Dansk Metal offentliggjorde for nylig en analyse fortaget blandt 609 af fagforbundets tillidsmænd. Den viste, at knap hver fjerde virksomhed slet ikke tager lærlinge. Selv blandt de store virksomheder er det langt fra alle der har lærepladser. Eksempelvis er det godt hver sjette virksomhed med mellem 100 og 500 ansatte, som slet ingen lærlinge har.

”Uddannelsesansvaret ligger i høj grad hos virksomhederne selv, og det er de samme virksomheder, som ikke hjælper med at uddanne fremtidens arbejdskraft, der kommer til at mangle faglærte lige om lidt. Vi risikerer, at mange års laden stå til vil ramme os hårdt i industrien, fordi der ganske enkelt ikke er hænder til at passe maskinerne på virksomhederne”, udtalte Dansk Metals cheføkonom i Thomas Søby som reaktion på undersøgelsen.


placeholder

Annonce