Hjælp til udsatte og handicappede bliver mere og mere “big business”

Store internationale selskaber køber stort op på socialområdet i Danmark. “Vi er imod, at der trækkes store overskud ud af sociale tilbud,” lyder det fra minister
Socialminister Astrid Krag (S)
Hjælp til udsatte og handicappede er blevet mere og mere “big business”. Over de seneste år har internationale velfærdskoncerner overtaget flere større private danske bo- og behandlingstilbud.

Det viser en kortlægning af de største virksomheder og deres ejerstruktur inden for social- og handicapområdet, som Altinget har lavet.

Kortlægningen viser, at de svenskforankrede virksomheder Olivia Danmark og Altiden efter opkøb på socialområdet nu er nået op siden af danske Duos som de absolut største virksomheder inden for feltet.

Tilsammen omsætter de to svenskforankrede virksomheder Altiden og Olivia Danmark samt danske Duos for over 1,5 milliarder kroner.

Socialminister Astrid Krag (S) meddeler over for Netavisen Pio, at regeringen lige nu er i gang med at forhandle på området, og at regeringen derfor følger udviklingen tæt.

Vi er imod, at der trækkes store overskud ud af sociale tilbud, som kunne være gået til samfundets mest sårbare

”Jeg kan konstatere, at kapitalfonde og store virksomheder opruster på socialområdet. Private tilbud er helt fine, og generelt har jeg ikke noget imod, at man tjener penge på at gøre et godt stykke arbejde eller drive en virksomhed. Men vi er imod, at der trækkes store overskud ud af sociale tilbud, som kunne være gået til samfundets mest sårbare,” lyder det fra socialministeren.

Uenighed blandt regeringens støttepartier

Mere konkret forhandler regeringen og støttepartierne om at begrænse eller helt forhindre kommercielle virksomheders muligheder for at trække udbytte ud fra deres aktiviteter på socialområdet.

Og her er de internationale velfærdskoncerner ifølge både SF og Enhedslisten en del af problemet.

Det handler for de to støttepartier om, at pengene ikke skal gå til høje direktørlønninger, men til indsatser til de borgere, som de er tiltænkt.

De Radikale mener dog, at det er forkert at fokusere på, hvem der ejer de private virksomheder på socialområdet, og om de tjener penge på det.

I stedet bør diskussionen ifølge partiet handle om den kvalitet, som borgerne møder på socialområdet.

Grundet de politiske forhandlinger om de private virksomheders rolle på socialområdet har hverken Altidens administrerende direktører, Miriam Toft, eller Duos Gruppens øverste ansvarlige, Thomas Wallin, ønsket at udtale sig til Altinget.

 

Altingets opgørelse af de enkelte virksomheders handel med det offentlige bygger på data fra Udbudsvagten. Data viser det samlede beløb, som offentlige myndigheder og organisationer har faktureret de pågældende virksomheder for i 2019.

Se opgørelsen her.

Flere af virksomhederne tilbyder også service inden for blandt andet ældrepleje. Det har ikke været muligt at adskille beløbene på de forskellige serviceområder, som virksomhederne opererer på, og beløbene angiver derfor virksomhedens omsætning på tværs af områder.

Der er kun medtaget virksomheder, som leverer service på social- og handicapområdet.

Kilde: Udbudsvagten og Altingets egne beregninger

Tim Tørnqvist Jensen er journaliststuderende på Roskilde Universitet og tidligere student på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Når ministeren ikke bryder sig om, at der tjenes på de udsatte og handicappede, så skal ministeren opfordres til at
indbringe en lov, som enten forbyder, at private og firmaer beskæftiger sig med svage folks udkomme eller at skabe disse institutioner som statsegene, regionale eller kommunale. Det er alt i alt mere betryggende for de logerende og
for os andre, som vil velfærdsstaten.

Det må være muligt at lovgive sådan at de enkelte tilbud ikke giver andet end vedligehold af bygninger og rimelige lønninger (lig overenskomster på om rådet). Derud over kan man vælge at etablere en pengetank som er fælles for området og som alle betaler ind til. Denne skal kunne dække det man i andre virksomheder bruger hensættelser til - F.eks. til at sikre medarbejder løn i tilfælde af konkurs.

Hvis det er OK, at "big business" scorer kassen på at Danmark vil hjælpe især udsatte børn- og unge, så bringer man hele den sociale velfærdsstat i en situation, hvor det også er OK, at de der bataler for anbringelsen også vælger den billigste løsning. Det vil betyde, at kvalitet bliver fuldstændig ligegyldig, og at dansk børne- og ungdomsforsorg ryger tilbage til de tilstande, som Martin Andersen Nexø fortæller om i romanen "Ditte menneskebarn".
Og endnu værre, hvis den går med børn og unge, så går det vel også med ældre, med psykiatrien, med vores hospices, vores medicinske afdelinger osv.
Profitmaksimering i velfærdsstaten må nødvendigvis stoppes. Moralsk er det forkasteligt, at man kan berige sig på baggrund af andres ulykke.

Hvorfor taler de radikale om kvalitet. Vi får den kvalitet, vi beslutter os for, men jeg tror, det drejer sig om, at de private pengetanke har fundet ud af, at der ikke er mere at hente på den del af min løn, der er tilbage efter skat, så nu må man også gå efter den del, jeg har indbetalt som skat til stat og kommune.. Og stat og kommuner er stort set ligeglade.

Det er virkeligt horribelt hvad der er foregået af svindel under den tidligere regeringsperiode, som bør genoprettes ved en tillid til systemet med store ændringer i henhold til hvem der kan drive institutioner for de mest udsatte i DK. Der vil forestå et gevaldigt stykke oprydnings arbejde som ministrene har påtaget sig. Go vind

“Vi er imod, at der trækkes store overskud ud af sociale tilbud,” lyder det fra minister.
Og hvor meget betaler de så i skat af de store overskud?

Rød blok, og for den sags skyld også blå blok, må da kunne se det vanvittige i dette, og blive enige om at stoppe denne udvikling, og vende den.

Annonce