Hjemløse lades i stikken af bankernes lukning af kontantkasser

Stadig færre banker har kontantkasser, så de hjemløse kan ikke længere hæve deres kontanthjælp eller pension. Erhvervsminister vil finde en løsning på problemet
Foto: Jacob Ehrbahn
 

De frygter at blive tvunget til at udlevere deres Dankort og koden til kortet. Eller de er så svækkede fysisk og psykisk, at de slet ikke kan finde ud af at bruge et hæve- eller betalingskort.

For samfundets mest sårbare og udsatte mennesker, nemlig de hjemløse, kan det derfor være en livsnødvendighed, at de kan hæve deres kontanthjælp eller pension inde ved kassen i banken.

Men nu slår SAND - de hjemløses Landsorganisation og Gadejuristen, der tilbyder stofbrugere, gadesexsælgere og hjemløse retshjælp, alarm.

Nordea lukker den 11. december kontantkassen i bankens filial ved Vesterport Station, og fremover vil det derfor ikke være muligt at hæve penge ved en kasse i en bank på Vesterbro. Og Vesterbro er det ikke det eneste sted, hvor bankerne stopper muligheden for at få udbetalt penge uden brug af et hæve- eller betalingskort. Langt fra.

Senest meddelte Arbejdernes Landsbank i september, at kassefunktionen lukkes i de godt 20 filialer, der i dag har kontantkasser, og at der i stedet opstille kontantautomater.

“Der er en gruppe af de mest udsatte hjemløse, som ikke har - og ikke magter - at have et hævekort,” siger  Maja Løvbjerg Hansen, jurist hos Gadejuristen, til Netavisen Pio.

Så lever man de facto ikke op til forpligtelsen om at hjælpe dem

 

“Så i dag går de ind i banken og - nogle gange på deres glatte ansigt eller med et identifikationspapir fra for eksempel Mændenes Hjem eller Reden - og får udbetalt deres penge. Men den mulighed forsvinder, når bankerne ikke længere har kontanter i banken. Så kan vi have nok så mange regler om, at staten skal forsørge dem, som ikke kan forsørge sig selv, og formelt give dem penge. Hvis de ikke kan hæve pengene, så lever man de facto ikke op til forpligtelsen om at hjælpe dem.”

Afpresses af pushere

Christina Strauss, forkvinde i SAND, understreger, at der ikke er tale om et “københavnerproblem”. Tværtimod. I Aarhus og Aalborg - og ikke mindst Odense - bliver de hjemløse, som ofte også er stofmisbrugere, presset af bander og pushere til at aflevere deres hævekort og koden. Hvis de ellers får et.

“Nogle pushere kan altså finde på at indkræve hævekortet, og så bliver folks penge bare hævet hver den 1. i måneden,” siger Christina Strauss til Netavisen Pio.

Mennesker som ikke ser politiet som deres bedste ven

 

“De har fundet ud af, at det er meget nemt at presse dem. Det er jo mennesker, som er meget udsatte, og mennesker som ikke ser politiet som deres bedste ven. Så der skal meget til, før man anmelder noget.” 

NemKonto skulle være nem

I dag skal alle borgere således have en NemKonto, som offentlige ydelser kan udbetales til. Og bankerne er - som udgangspunkt - forpligtet til at lade alle åbne en konto, idet det kræver “en klar, saglig og individuel begrundelse” at afvise en kunde.

Men da Folketinget i 2007 vedtog loven om offentlige betalinger, var politikerne samtidig opmærksomme på, at der var en gruppe borgere, som hidtil havde afhentet deres offentlige overførsler hos den offentlige kontantkasse. Det blev derfor understreget i loven, at de borgere, som foretrak kontanter, nu blot kunne afhente dem i en bank.

Penge til basale fornødenheder som mad og medicin

“Findes der ikke en løsning, vil det på kort sigt føre til, at særligt udsatte borgere ikke har penge til basale fornødenheder som mad og medicin,” hedder det i et brev, Gadejuristen netop har sendt til Folketinget.

“Det kan samtidig få som konsekvens, at nogle giver op og helt mister kontakten til de offentlige myndigheder, hvilket utvivlsomt vil øge deres udsathed og desperation. Tabet af forsørgelsesgrundlag kan også forventes at føre til berigelseskriminalitet (overlevelseskriminalitet) med menneskelige og samfundsmæssige omkostninger til følge. Lukningen af kontantkasserne er derfor et konkret problem og en udvikling, der må tages alvorligt og håndteres hurtigt.” 

Ældre rammes også

Ifølge Maja Løvbjerg Hansen går lukningen af kontantkasserne også går ud over mange ældre, som heller aldrig har vænnet sig til at få et hæve- eller betalingskort.

En opgørelse fra Nordeas afdeling på Vesterbro viser, at alene i oktober benyttede 48 kunder sig af muligheden. Heraf var 12 ældre borgere, ni var misbrugere og 27 blandt andet hjemløse.

“Man regnede med, at bankerne nok skulle løse opgaven, men det vil de ikke længere,” siger Maj Løvbjerg Hansen.

Nu må politikerne på Christiansborg altså hjælpe

“Og det skyldes, at det ikke længere kan svare sig at håndtere kontanter. Så vi kan kigge på bankerne og sige, at de burde løse problemet. Vi kan kigge på kommunerne og sige, at de burde løse det. Og vi kan kigge på staten. Men både bankerne og kommunerne melder hus forbi. Så nu må politikerne på Christiansborg altså hjælpe. Og hvis regeringen heller ikke mener, at det er deres opgave, så må de melde ud, hvis opgave det er.”

Manglende efterspørgsel

Finans Danmark, som er bankernes interesseorganisation, henviser til, at lukningen af kontantkasserne skyldes, at efterspørgslen fra kunderne efter denne service falder “drastisk” i disse år (og den er faldet yderligere under coronakrisen). Hvilke services en bank tilbyder sine kunder er dog en individuel beslutning hos den enkelte bank. Det er ikke noget Finans Danmark kan - eller må - blande sig i.

“For de meget få særligt udsatte borgere, der ikke har noget betalingskort, giver udviklingen med færre kassebetjente filialer en udfordring,” hedder det i en skriftlig kommentar til Netavisen Pio.

“Det er noget som Finans Danmark er opmærksomme på. Vi opfordrer til, at de berørte kunder ser på muligheden for et betalingskort, så de får mulighed for at tilgå kontanter i hæveautomaterne. Vi opfordrer dem også til at tage en dialog med deres bank og kommune/sagsbehandler. I langt de fleste tilfælde kan der findes gode løsninger.”

Hos Kommunernes Landsforening (KL) erkender Pia Færch, kontorchef i Digitalisering og Teknologi, at “en bred gruppe af borgere kommer i klemme ved, at bankerne har lukket hovedparten af deres fysiske filialer.”

Ikke uden stort besvær

“Det gælder udsatte borgere, ældre på plejehjem og mennesker med handicap, som pludselig har fået svært ved at få adgang til penge og dermed sværere ved skaffe de basale fornødenheder,” siger Pia Færch til Netavisen Pio. “Kommunerne gør en stor indsats for at hjælpe, og det lykkes som regel, men ikke uden stort besvær for både borgere og kommuner.” 

Minister vil finde løsning

På Christiansborg konstaterer Dansk Folkepartis socialordfører, Karin Adsbøl, kort og kontant overfor Netavisen Pio, at “det skal der findes en løsning på.”

Hvilket erhvervsminister Simon Kollerup (S) også er indstillet på. Altså at finde en løsning.

”Danmark er i høj grad et digitaliseret samfund og har været det længe,” siger Simon Kollerup til Netavisen Pio.

Dem må vi ikke tabe på gulvet

“Dankortet er helt naturligt at bruge for de fleste, og nu om dage behøver man ikke engang have pungen op af lommen, men kan betale trådløst med telefonen. Men man skal bare have øje for, at der også er danskere, som stadig har et behov for at betale med kontanter. Der er for eksempel udsatte borgere og ældre, der enten ikke har samme muligheder eller ikke er trygge ved de digitale løsninger. Dem må vi ikke tabe på gulvet.”

Simon Kollerup henviser til, at Finans Danmark og KL i foråret - under coronanedlukningen - lavede en midlertidig løsning, så udsatte københavnske borgere kunne hente kontanter på kommunen.

“Jeg vil bede mit ministerium se på, om man kan trække på tidligere erfaringer og finde en løsning,” lyder det fra erhvervsministeren.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Kontantkasserne er livsvigtige for udsatte gruppe. Desværre lukker også virksomheder og butikker deres kontantkasser og handlen går på nettet. Et andet problem er den stigende brug af App's, mobil -pay, smittesporing m.v, når man ikke har en mobiltelefon med data. Ja, tyg lige på den og hvad det vil sige at være udsat.

Annonce