Høj arbejdsløshed følges af fremgang til det yderste venstre

Yderfløje marcherer fremad, 2. del: Lande med stor stigning i arbejdsløsheden under krisen har også oplevet en stor stigning i tilslutningen til den yderste venstrefløj. Derimod er der ingen sammenhæng mellem arbejdsløshed og stigning i tilslutningen til den yderste højrefløjen.
Høj arbejdsløshed sikrer fremgang til den yderste venstrefløj. Det er det overordnede billede der tegner sig i Europa, her otte år efter den økonomiske krise brød ud, viser en kortlægning som Netavisen Pio har foretaget.

Som vi for fortalte forleden her på Netavisen Pio, så stiger opbakning til de politiske yderfløje i Europa drastisk i disse år. Det gælder både højre og venstre. Særligt siden 2010 er udviklingen gået stærkt. Det rejser naturligt nok spørgsmålet, om den stigende opbakning kan forklares med den økonomiske krise.

Under den nuværende krise har flere kommentatorer draget sammenligning med Europa i mellemkrigstiden, hvor den økonomiske verdenskrise gav grobund for totalitære bevægelser rundt om i Europa og i sidste ende førte til Anden Verdenskrig.

Netavisen Pio har derfor undersøgt sammenhængen mellem stigningen i arbejdsløshed og stigningen i tilslutningen til partier på den yderste venstrefløj og yderste højrefløj for tolv vesteuropæiske lande. Sammenligningen bygger på tal for de enkelte partiers tilslutning ved nationale valg og nyeste meningsmålinger (se metode her) og arbejdsløshedstal fra Eurostat.

Stærk sammenhæng for Sydeuropa
Grafen nedenfor sammenholder stigningen i arbejdsløshed (målt i procentpoint) med stigning i opbakningen til partier på den yderste venstrefløj (ligeledes målt i procentpoint) fra 2008 til 2016. Som det ses, tyder det på en sammenhæng mellem, så højere arbejdsløshed medfører højere arbejdsløshed til partier på den yderste venstrefløj. Den statistiske korrelation er på 0,86, hvilket tyder på en solid sammenhæng.

arbejdsløshedvenstre1

Samtidig må det dog siges, at der for langt de fleste lande er tale om relativt små ændringer. Tages de tre sydeuropæiske lande der har været hårdest ramt af krisen, Italien, Spanien og Grækenland, ud af undersøgelsen, er der faktisk ikke længere nogen sammenhæng. Korrelation bliver faktisk en smule negativ, det vil sige, at øget arbejdsløshed faktisk fører til mindre opbakning til den yderste venstrefløj.

arbejdsløshedvenstre2

I Holland er arbejdsløsheden steget med over tre procentpoint, men venstrefløjen er gået tilbage. I Tyskland er arbejdsløsheden faldet markant, alligevel har venstrefløjen oplevet fremgang.

Danmark skiller sig i øvrigt ud, fordi venstrefløjen her har er gået markant mere frem, end venstrefløjen i de øvrige central- og nordeuropæiske lande, på trods af, at den danske arbejdsløshed ikke er steget markant mere end arbejdsløsheden i de fleste øvrige lande.

Det kan altså konkluderedes, at stigende arbejdsløshed har et sammenfald med stigende opbakning til Syriza i Grækenland, til Podemos i Spanien og, i et vist omfang venstreorienterede og populistiske partier i Italien. Derimod kan der ikke iagttages ene sammenhæng for de ni øvrige lande i undersøgelsen.

Det tyder på, at det først er ved stigende arbejdsløshed over en vis størrelse, eksempelvis omkring fem procent, at det giver sig udslag i stigende opbakning til det yderste venstre.

Højrefløjen går ikke frem ved stigende arbejdsløshed
Spørgsmålet er imidlertid, om stigende arbejdsløshed også kan give opbakning til højrefløjen. Ser man på resultaterne, er der imidlertid ikke meget som tyder på, at højrefløjens fremgang kan forklares med stigende arbejdsløshed. Der er faktisk en negativ korrelationen på 0,31, hvilket indikerer en vis sammenhæng mellem stingende arbejdsløshed og mindre opbakning til den yderste venstrefløj.

arbejdsløshedhøjre

I de lande, hvor arbejdsløsheden er steget mest, har det yderste højrefløj kun haft beskeden fremgang. I Spanien er den yderste højrefløj slet ikke til stede. I Italien og Grækenland er fremgangen til det yderste højre mindre end i hovedparten af de øvrige lande.

Omvendt er det yderste højre gået markant frem i lande som Sverige, Tyskland og Storbritannien, hvor arbejdsløsheden til gengæld ikke er steget nævneværdigt eller endda faldet. Så stigende arbejdsløshed er tilsyneladende ikke forklaringen på, at partierne på den yderste højrefløj er gået frem.

Et par ord om statistik og metode
Det er vigtigt at understrege, at selvom der er en statistisk sammenhæng (korrelation) mellem to variable, såsom arbejdsløshed og opbakning til venstrefløjen, så siger det ikke noget om, hvorvidt der også er et årsagssammenhæng (kausalitet), altså om det er den stigende arbejdsløshed der er årsag til den stigende opbakning, eller andre forhold spiller ind.

Den Femstjernede Bevægelse i Italien, der ledes af komikeren Beppe Grillo, er vanskelig at rubricere som enten højre- eller venstreorienteret. Partiet har forsøgte først at blive medlem af den grønne gruppe af europæiske partier, men meldte sig senere ind hos de højreorienterede EU-modstandere i gruppen Europe of Freedom and Direct Democracy. Derfor er valgt en salomonsk løsning, hvor halvdelen af partiets stemmer er talt med til venstrefløjen, og halvdelen af partiets stemmer er talt med til højrefløjen.

 

Yderfløje marcherer fremad er en ministerie om de politiske yderfløje i Europa, som i disse år oplever stor fremgang. Du kan læse første afsnit her.


placeholder

Annonce