Højesteretsdom vil give mere tryghed

Beboere i landets mest udsatte boligområder bør være glade for torsdagens højesteretsdom.
I en nyhedsuge hvor boligejerne og deres ejendomsvurderinger i den grad har været i centrum, var der nemlig også godt nyt til landets mange lejere.

Især i landets mest udsatte boligområder kan man være tilfreds for torsdagens budskab fra højesteret. I dommen slås det fast at den lokale beboerforening må smide beboere ud, hvis de i gentagne eller voldsomme tilfælde har stået bag vold eller kriminalitet. Ikke overraskende bakkes dommen op af boligforeninger og boligselskaber.

Den konkrete dom tager konkret udgangspunkt i en sag med to beboere, der brændte en børnehave i Gellerup ved Aarhus, ned til grunden i 2008. Skaderne der løb op i syv millioner kroner, var sandsynligvis ikke et enestående tilfælde og man tør kun gisne om hvor meget utryghed og irritation de pågældende har stået bag.

Dommen er, i en dansk sammenhæng, kontroversiel og vil uden tvivl blive fulgt op med en anke til menneskeretsdomstolen og henvisning til hvor synd det er, for familierne at de tvinges ud, på grund af noget som en enkelt har gjort. Velmenende meningsdannere og politikere, der ikke selv kender til virkeligheden i disse områder, bør især passe på velmenende automatreaktioner.

Udsmidning vil kun kunne bruges i meget grove tilfælde og sker for at tilgodese det kæmpe flertal af beboerne. Beboerne i landets udsatte områder, drømmer ikke om guld og grønne skove, men om tryghed, og ro i hverdagen.

Hærværk, graffiti og simple drengestreger, kan hurtigt forvandle et boligområde til et helvede og det skal der slås hårdt ned imod.

De fleste der har boet i lejlighed ved hvordan enkelte hensynsløse beboere kan genere andre med høj musik eller lignende. Hvis man forsøger at sætte dette i en sammenhæng, hvor vi snakker hård kriminalitet, trusler og vold, bør de mulige sanktioner også være mere håndfaste, herunder udsmidning. Gårsdagens dom kan selvfølgelig ikke stå alene og er kun en enkelt brik i et kompliceret spil, der kræver hårde såvel som bløde redskaber.

Erfaringerne viser, at det også er de helt små ting som øger utrygheden i et boligområde. Hærværk, graffiti og simple drengestreger, kan hurtigt forvandle et boligområde til et helvede og det skal der slås hårdt ned imod.

Der er i den grad behov for at boligselskaberne igen får mulighed for at gøre deres boliger til et "ret og pligt"-tilbud. Beboerne har ret til en god og billig bolig, men pligt til at overholde nogle basale spilleregler. Gårsdagens dom er et lille skridt i den retning.


Kommentarer fra Facebook