Højrefløj skabte unødig frygt om Nordsøaftale

Danmark ville skræmme potentielle investorer væk og vi ville miste arbejdspladser i tusindvis, når man hævede beskatningen af olie- og gasproduktionen ude i Nordsøen, lød det sidste år fra det borgerlige. I dag står investorer alligevel i kø.
Udenlandske investorer ville forlade Nordsøen og danske arbejdspladser ville forvinde, forudså flere borgerlige politikere sidste år, da regeringen indgik aftalen om Togfonden, med 28,5 milliarder kroner til tog betalt af højere beskatning af nordsøolien.

Den gang stod højrefløjen i kø for at kritisere aftalen.

”Det er nogle meget alvorlige og farlige tanker. Der er brug for tryghed og sikkerhed omkring vilkårene for en så stor og langsigtet aftale. Det er rigtig mange penge og arbejdspladser, der er på spil,” lød det fra Venstre skatteordfører Torsten Schack Pedersen.

Også Liberal Alliance frygtede at skattestigninger ville skræmme investorer væk.

"Løsningen er ikke højere skatter. Det sidste vi har brug for er at skræmme flere værdifulde investeringer og arbejdspladser ud af landet. Udbyttet af olieudvinding i Nordsøen er mindre end i mange andre oliefelter. Derfor er investeringerne forbundet med større økonomiske risici for olieselskaberne. Yderligere skatter vil kun forringe potentialet og afholde selskaberne fra at investere," sagde finansordfører Ole Birk Olesen.

Fra de konservative var det ikke bare arbejdspladser der var på spil, men hele Danmarks internationale omdømme.

”Hvis man som en tyv om natten ændrer skattesystemet, så får Danmark et dårligt ry og renommé. Virksomheder bliver påpasselige med at placere investeringer her, når de kan se, at vi ændrer på præmisserne, som man har udbudt til”, sagde de konservatives ordfører Mike Legarth.

I dag er meldingen fra Energistyrelsen ifølge Børsen, at der trods flere år med olienedgang i den danske del af Nordsøen, er bunken af ansøgninger til syvende udbudsrunde større end nogensinde.

I alt 15 olieselskaber fra Danmark, UK, Holland, Tyskland, Italien og Norge har med 25 ansøgninger vist, at de er klar til at investere i dansk olieindustri. Det er ifølge Børsen det højeste antal siden 1984.

Hvorfor de borgerlige politikere havde så travlt med at skabe frygt for danske arbejdspladser er uvist, men heldigvis viste det sig at være ubegrundet.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook