Hold nu fast! Pensionsudspil sender Løkke ud i kulden

Det socialdemokratiske forslag om ret til tidligere pension står så stærkt, at Løkkes eneste mulighed er at skabe splid, rejse anklager og fjerne fokus.
De hungrende hyæner står klar.

Socialdemokratiet står for skud i pensionsdebatten, hvor Beskæftigelsesministeriet skjuler en afgørende rapport om nedslidning i fire måneder, hvor Finansministeriet mener at personer tæt på pensionsalderen vil få incitament til at skifte ind i ’nedslidningsbrancher’ og hvor statsministeren kalder S-udspillet for et bluff.

Det understreger hvordan de beskidte tricks vil dominere valgkampen og viser samtidig, hvor lidt regeringen selv planlægger at tilbyde landets nedslidte.

Damned if you do, damned if you don’t

Regeringens angrebsiver skal lokke medierne til at med i krigen, skal skabe splid i fagbevægelsen og så skal det får Socialdemokratiets eget bagland til at ryste på hænderne.

Når regeringen ikke selv vil komme med bare en flig af et udspil til nedslidte, så er det frygt, splid og anklager eneste mulige redskab.  

Når skytset bliver rettet mod hvem der vil modtage Socialdemokratiets udspil, så forsøger Venstre rent taktisk at aktivere princippet ”damned if you do, damned if you don’t”.

Første angrebsbølge går på at postulere at udspillet, når vi ikke ved hvilke individer og hvilke brancher der bliver tilgodeset, mens anden angrebsbølge vil gå på hvem, der i så fald bliver snydt.  

Første bølge vil være det rene røver- og soldater-leg i forhold til den atomare beskydning, som det vil udløse, hvis Socialdemokratiet brød med principperne i deres eget udspil.

Et universelt tilbud til alle

Pointen er bare, at Socialdemokratiet aldrig har målrettet den nyd ret til tidligere tilbagetrækning mod specifikke individer eller enkelte brancher.

Forslaget fra Socialdemokratiet er universelt og gælder alle mennesker i det danske samfund uanet tro, hudfarve, uddannelse eller erhverv. Det helt grundlæggende princip i Socialdemokratiets forslag er, at pensionen skal følge hvor mange aktive år, man har ydet på arbejdsmarkedet og ikke hvor man gange man har fejret sin fødselsdag.

På den måde vil det socialdemokratiske forslag langsomt nedbryde en række af de indbyggede uretfærdigheder i det nuværende pensionssystem:

Det vil kompensere for den stigende pensionsalder, for det bedrøvelige faktum at regeringen og Dansk Folkeparti de facto har afskaffet efterlønnen og det vil skabe pensionssystem, som belønner dem, der er trådt tidligst ind på arbejdsmarkedet.    

Hold fast!

Regeringen vil – som Politiken af alle medier har opdaget – forsøge at presse Mette Frederiksen ud i rollen som kommunal sagsbehandler.

Men forslaget handler netop ikke om sagsbehandling af hver enkelt dansker, men om at sætte en ny kurs for pensionssystem.

Derfor bør budskabet til både medier, arbejderbevægelsens bagland og røde politikere også være, at de må gennemskue højrefløjens smarte spin-tricks og nægte at spille med på julelegene.

Der er ingen – heller ikke Lars Løkke - der ønsker eller har behov for en mere konkret model – blå blok ønsker blot at fjerne fokus fra det nuværende S-udspil, så splid mellem gode venner og dække over det faktum, at den siddende regering intet ønsker at foretage sig for de mennesker, som har været længst på arbejdsmarkedet.

Derfor er det alfa og omega lige nu, at alle holder fast. Rysten på hænderne er den største og måske eneste mulighed for Lars Løkke.

’Endelig nogen der tør prioritere os’

Socialdemokratiet er sammen med fagbevægelse og resten af venstrefløjen langt foran på point. Det præsenterede udspil vinder massiv opbakning over hele landet – også blandt dem, der ikke selv står til at profitere direkte af det.

Danskerne begejstring for forslaget kan Lars Løkke, trods alverdens forsøg med smarte retoriske tricks, ikke komme uden om. Det politiske pres er hans dundrende hovedpine.

Han mener grundlæggende ikke at dem, der kom tidligst på arbejdsmarkedet, dem har mistet retten til efterløn og dem der endnu ikke er direkte syge, fortjener en tidligere pension. Det er sagens kerne og det skal være fokus i valgkampen

Debattøren Mette Schak Dahlmann, der selv er murer, understregede meget præcist, hvor presset Løkke faktisk er, da hun skrev følgende: ”Men ordene, som jeg som murer mener burde fylde/gælde, er: prioritering, prioritering og prioritering – fordi endelig er der nogen, som tør prioritere at tale til, om og for os!”

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Kommentarer

Det blev afsløret i dag, Troels Lund har intet at byde på, kun ramme og hemmelige tal og rapporter. De kræver af andre, her S, hvad de ikke selv leverer i V.

Godt med vilje til at sætte pensionspenge af til de nedslidte og til at afvise en pensionsalder helt ude i hegnet. Det giver forhåbentligt medvind i meningsmålingerne og mod til at sætte usundt og livstruende arbejdsmiljø på den politiske dagsorden. Ondets rod.