Hvem blandt de '800.000' er problemet, Løkke?

Venstre taler om problemet med de "800.000 på offentlig forsørgelse", men tallet inkluderer både danskere på barsel, voksenlærlinge, syge danskere på førtidspension eller sygedagpenge, danskere der holder ferie og skåne- og flexjobbere.
Lars Løkke taler i dag i sin Facebook-video om, at næsten 800.000 voksne danskere er holdt uden for arbejdsmarkedet.

Tallet er brugt rigtig mange gange af højrefløjens politikere, som dermed prøver at blæse problemerne kunstigt op.

Problemet med tallet 800.000 er nemlig, at det ikke bare er kontanthjælpsmodtagere, som går derhjemme og ikke arbejder. De 800.000 er nemlig en meget broget skare.

Hvem er det, der burde arbejde i denne gruppe, men ikke gør det i dag, Løkke?
Er det danskere på barsel, der skal have dårlig samvittighed? Er det syge danskere på sygedagpenge eller førtidspension? Er det voksenlærlinge eller flexjobbere?

Danskere på barsel, sygedagpenge, ferie, førtidspension, skånejob, fleksjob og voksenlærlinge...
Fakta er, at 50.000 i statistikken med de 800.000 faktisk er på barsel. Det er vel rimeligt nok. 3.000 holder ferie på feriedagpenge. 63.000 er på sygedagpenge, fordi de er sygemeldte. De arbejder altså ikke, fordi de er syge. Det samme gælder gruppen på førtidspension, som er uarbejdsdygtige. Denne gruppe er i øvrigt på skrump, fordi det bliver sværere at få tilkendt førtidspension.

94.000 af de 800.000 er i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleks- eller skånejob eller under uddannelse som voksenlærlinge. Vi taler altså om ca. 12 % af denne store gruppe, som rent faktisk arbejder og aktivt bidrager, selv om det i statistikken 'bare' fremgår som folk på overførselsindkomst. Er det et problem for Løkke, at 94.000 danskere er i blandt andet fleksjob eller er voksenlærlinge, så vi får flere faglærte til fremtidens arbejdsmarked?

Resten af gruppen er mennesker, der er ledige på dagpenge eller kontanthjælp (hvoraf rigtig mange er i aktivering), på efterløn, på revalideringsydelse eller på ledighedsydelse, fordi deres fleksjobbevilling ikke kan omsættes til et job.

Hvem skal have dårlig samvittighed, Løkke?
Når Løkke konsekvent bliver ved med at tale om de 800.000, må man jo spørge, om han virkelig mener, at alle 800.000 er et problem for Danmark og dansk økonomi? Hvilke af disse mennesker mister helt deres ydelse, hvis det står til Venstre, og hvilke vil opleve at blive beskåret i ydelsens størrelse?

Hvem er det, der burde arbejde i denne gruppe, men ikke gør det i dag, Løkke? Er det danskere på barsel, der skal have dårlig samvittighed? Er det syge danskere på sygedagpenge eller førtidspension? Er det de voksenlærlinge eller flexjobbere, der allerede arbejder den dag i dag? Svaret blafrer i vinden.

For det må jo være yderste konsekvens af Venstres udmelding, at når man bruger tallet 800.000. Tallet er kunstigt højt, og der er altså rigtig mange gode grunde til, at disse mennesker er på overførselsindkomst.

Snakken om de 800.000 fortæller ikke noget om, hvor mange der bidrager til statskassen. For det man reelt skal måle på, er Danmarks erhvervsfrekvens. 73 % af danskerne mellem 16 og 64 år er i job eller uddannelse, mens det i Europa gennemsnitligt er 64 %.

Der er ingen dårlig arbejdsmoral eller systematisk dovenskab her i landet. Men det passer jo dårligt ind i Venstres fortælling.

Public affairs- og pressekonsulent hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Tidligere student på Netavisen Pio


placeholder

Annonce