Hver fjerde slutter arbejdslivet på førtidspension

Hele 38 pct. af de ufaglærte vil havne på førtidspension - det vurderer Finansministeriet i et svar til S-finansordfører, Benny Engelbrecht
I fremtiden vil langt flere danskere slutte arbejdslivet på førtidspension.

Det fremgår af et svar til socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, fra finansminister Kristian Jensen (V).

I 2017 var 16 procent af borgerne på førtidspension, året inden de nåede folkepensionsalderen. Men det tal ventes at stige til 22,5 procent i 2050. Og i 2080 vil 24 procent være på førtidspension.

Det skriver Ugebrevet A4.

Årsagen er at folkepensionsalderen – som aftalt på Christiansborg - gradvist vil stige i takt med at den gennemsnitlige levealder stiger. Og så vil mange flere end i dag nå at blive nedslidte, før de når folkepensionsalderen. I 2080 forventes folkepensionsalderen således at være steget til 75,5 år. Hvor folkepensionsalderen i dag er 65 år.

Det fremgår i øvrigt at svaret fra finansministeren, at der vil være langt flere ufaglærte, der i 2080 slutter arbejdslivet på efterløn end veluddannede. Således vil hele 38 procent af de ufaglærte slutte arbejdslivet på efterløn. Er man faglært vil andelen på efterløn i 2080 være 30 procent.

Men tallene viser også, at selv blandt dem med videregående uddannelse vil mellem 13 og 21 procent slutte arbejdslivet på førtidspension i år 2080.

selv blandt dem med videregående uddannelse vil mellem 13 og 21 procent slutte arbejdslivet på førtidspension

Fagforbundet 3F's cheføkonom, Frederik I. Pedersen, har tidligere i en analyse vurderet, at det er urealistisk at tro, at op mod en fjerdedel i fremtiden vil ende på førtidspension - medmindre man lemper kravene for tilkendelse af førtidspension.
Formand køber ikke tallene

Carl-Erik Nielsen, der er landsformand for Landsforeningen for Førtidspensionister, tror ikke på, at Finansministeriets tal vil blive til virkelighed.

”Jeg køber ikke fremskrivningerne, fordi der oftest forelægger nogle vejledende tal fra start af, som ikke viser sig at holde stik,” siger Carl-Erik Nielsen til Ugebrevet A4.

Han henviser til tallene for antallet at tilkendte seniorførtidspensioner.

Ordningen med seniorførtidspension startede op januar 2014. Til og med 2016 har 763 borgere fået tilkendt en seniorførtidspension, mens 88 har fået afslag, viser tal fra Ankestyrelsen. Forventningen i lovteksten var ellers, at 2.700 personer ville være på ordningen i de to første år.

Finansministeren understreger i sit svar at fremskrivningerne er forbundet med betydelig usikkerhed.

 

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce