Hvil i fred, Elizabeth

Netavisen Pio samler de væsentligste historier fra dansk politik, fagbevægelsen og verdens gang
Mange nyheder blegner i forhold til dagens absolut største historie - begravelsen af den britiske dronning Elizabeth II i London.

En stribe statsoverhoveder siger sammen med millioner af tilskuere og tv-seere over hele kloden et sidste farvel, når  96-årige dronning stedes til hvile efter at have siddet på den britiske trone siden 1952.

Her i Netavisen Pios nyhedsoverblik "Aktuelt" kan du desuden læse om et forslag fra fagbevægelsen om en stor økonomisk hjælpepakke rettet mod de danskere, der er ramt af den voldsomme inflation.

Og så har regeringens støtteparti, Det Radikale Venstre, sløjfet nedrustning, som en del af sit politiske principprogram.

God læselyst.

 

Fagbevægelsen ønsker stærk inflationspakke

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) foreslår en milliardstor hjælpepakke i kølvandet på den rekordhøje inflation.

Inflationen er nu så voldsom, at arbejderfamilier med to indtægter har svært ved at betale for opvarmningen af deres bolig, transport til arbejde, dagligvarer, faglige kontingenter osv. De har i den grad brug for hjælp, og derfor er der brug for en ambitiøs hjælpepakke, lyder det fra FH.

En økonomisk hjælpepakke skal ifølge FH’s forslag målrettes familiernes transportudgifter, dagpengetillæg, forlænget varmecheck, højere fradrag for fagforeningskontingent og en gradvis reduktion af elafgiften.

FHs pakke beløber sig i første omgang til 2,5 miliarder kroner, men fortsætter inflationen ind i 2023, skal hjælpen fordobles til omtrent 5 milliarder kroner. Oven i det foreslår FH, at der indføres en skat på overnormal profit, som skal finansiere at elafgiften sættes ned.

“Det er rigtig godt, at regeringen har lavet en lånepakke, som kan udskyde regningen for de hårdest ramte, men der er også brug for, at regningen bliver mindre for de fleste, og jeg hæfter mig ved, at statsministeren netop har understreget, at der kommer yderligere initiativer. Der synes vi så, at ambitionsniveauet skal være højt”, siger FH's formand Lizette Risgaard.

 

Kosovo-fængsel lagt i dvale

Planerne om at leje 300 pladser til udvisningsdømte udlændinge i Giljan i Kosovo er sat i bero. Der mangler ifølge Fængselsforbundet finansiering til løsningen.

Finansieringskilden bestod af en ny moms på kunst og kultur, som Danmark er forpligtet til at indføre ifølge en EU-dom. Der var dog ikke politisk flertal for denne løsning.

Problemerne med finansieringen betyder, at der mangler over 200 millioner kroner på næste års finanslov til Kriminalforsorgen. Det betyder blandt andet, at planerne om et fængsel i Kosovo lægges i mølposen.

Fængslet i Kosovo var budgetteret til at koste 1,5 milliarder kroner over ti år.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) siger til DR, at planerne dog ikke er opgivet.

“Det bliver en anelse forsinket, blandt andet fordi vi ikke bliver færdige med ombygningen af fængslet i det tempo, vi havde håbet, fordi det skal leve op til danske standarder,” siger ministeren.

Læs mere her.

 

Radikale dropper nedrustning

Det Radikale Venstre har opgivet et mere end et hundrede år gammelt punkt fra sit partiprogram.

Folketingsmedlem Samira Nawa siger til TV2, at partiet med sit nye principprogram ikke længere går ind for nedrustning.

Det nye principprogram blev vedtaget søndag i forbindelse med partiets landsmøde i Nyborg. Der var 277 stemmer for, mens kun tre stemte imod, skriver TV2.

Med det nye principprogram har De Radikale taget konsekvensen af den ændrede sikkerhedspolitiske situation siden principprogrammet sidste gang blev revideret i 1997.

“I dag har vi fået et EU, og nu har vi mere brug for at støtte op om de internationale samarbejder, siger landsformand Mikkel Irminger Sarbo ifølge TV2.

Læs mere her.

Nyhedsoverblikket Aktuelt skrives på skift eller i fællesskab af redaktionen på Netavisen Pio.

Henrik Rasch er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce