Annonce

Hvilke penge skal hjælpe i nærområderne?

De borgerlige partier er enige om, at Danmark skal fokusere på hjælp i nærområderne. De har bare ikke noget forslag til, hvor pengene skal komme fra. Ulandsbistanden er allerede opbrugt.
Pengene er meget bedre brugt på at hjælpe flygtninge i nærområderne, end på at hente dem til Danmark og give den store overførselsindkomster. For de penge, vi bruger på at udbetale store overførsler til flygtningefamilier, vil vi nemlig kunne hjælpe langt flere flygtninge i deres nærområder.

Sådan har det lydt gang på gang fra højrefløjen i debatten om asylansøgere. Senest i forbindelse med dagens folketingsdebat om indførelse af en integrationsydelse, der skal udelukke flygtninge fra kontanthjælp de første syv år, de er i Danmark.

Ordførerne fra Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har gang på gang slået fast, at de skam er lige så optaget af at hjælpe flygtninge som alle andre. De vil bare bruge pengene mere effektivt – ja ligefrem mere solidarisk, fordi indsatsen i nærområderne også hjælper de flygtninge, der ikke har råd til at betale menneskesmuglere for at fragte dem hele vejen til Danmark.

Penge fra flygtninge går til valgløfter
De partier, der er så optaget af ”hjælp i nærområderne”, undgår dog altid elegant at svare på, hvad det præcis er for nogle penge, vi skal bruge på at hjælpe i nærområderne.

Det er jo ikke ligefrem nogen revolutionerende tanke, at man først og fremmest skal hjælpe flygtninge i deres nærområder – langt de fleste flygtninge bliver allerede i dag hjulpet i deres nærområder. Problemet er bare, at nærområderne ofte også er fattige og ustabile områder, som derfor har meget vanskeligt ved at håndtere presset fra de mange flygtninge.

Hvis partierne virkelig mente det alvorligt, at pengene er bedre brugt på hjælp i nærområder end på overførsler i Danmark, så måtte det vel være sådan, at de knap 400 millioner kroner regeringen forventer at spare ved at indføre integrationsydelsen, i stedet bruge på at hjælpe flygtninge i nærområder.

Sådan er det som bekendt ikke. Pengene herfra er allerede øremærket til at betale for de løfter, Venstre udstak i valgkampen. Der er altså ikke en eneste flygtning der bliver hjulpet i nærområderne, fordi flygtninge i Danmark sættes ned i ydelse.

Penge fra ulandsbistand er brugt – flere gange
Simon Emil Ammitzbøll henviste under dagens debat til, som mange andre før ham, at midler fra ulandsbistanden fremover kan målrettes hjælp til flygtninge i nærområder. Det er der dog ikke meget, som tyder på. Venstre har som bekendt meldt ud, at partiet vil skære den danske ulandsbistand ned til at udgøre 0,7 procent af BNP – det svarer til en årlig besparelse på cirka tre milliarder kroner.

Når vi ser på den restende del af SU'en, så har Venstre lovet at anvende flere midler til projekter i Afrika, ikke at nedprioritere indsatsen i Afghanistan og ikke at lukke projekter, der allerede er sat i gang. Med de forbehold kan Venstre faktisk ikke engang frigøre de knap tre milliarder, partiet vil spare, viser et notat fra Udenrigsministeriet. Og altså slet ikke frigøre yderligere midler, der kan bruges på at hjælpe flygtninge i nærområder.

Derudover har udenrigsminister Kristian Jensen i dag sagt til Altinget, at ”En større del af udviklingsbistanden skal gå til at skabe rammer for, at det private erhvervsliv vil investere i udvikling”. Hvor de midler skal komme fra er noget uklart, eftersom Venstre altså allerede har brugt alle ulandspengene – nogle af dem endda flere gange.

Men det viser under alle omstændigheder, at skulle der bliver frigjort midler i ulandsbistanden, så er det bestemt ikke ”mere hjælp i nærområder” som står øverst på regeringens ønskeseddel, men mere støtte til dansk erhvervsliv.

Mens flygtninge i Danmark altså kan se frem til at få markant færre penge at leve for, så kan flygtninge i nærområder (uanset hvor disse nærområder så måtte ligge) ikke se frem til en krone ekstra i større. Det, højrefløjen forsøger at få til at ligne en prioriteringsøvelse, er ganske enkelt en nedskæringsøvelse.


Flere artikler om emnet