Vor herre bevares

Rune Selsing mener, at helhedsskolen er en sammensværgelse fra uddannede kulturklasse, der ønsker at forringe fagligheden og mindske den sociale mobilitet for alle andre end deres egne børn.
Højrefløjens nye, selvudråbte skoleekspert, Rune Selsing, raser i en mere eller mindre kreativ analyse mod regeringens ambitioner om en mere sammenhængende skoledag, som statsministeren fremførte i sin åbningstale. Ikke overraskende finder dette sted i JP’s kulsorte blogspalter, og allerede fra de første sætninger er linjen lagt:

Tænk at nogle vil se på, om dagligdagen kan sammensættes på en mere konstruktiv måde for de mere end 80 pct. 6-9 årige, der både benytter vores skoler og fritidsordninger. Hold da ferie en rød revolution, der er under opsejling! Ikke blot vil det forringe fagligheden, men også også standse den sociale mobilitet.

"Hvis du elsker dine børn, skal du for enhver pris undgå den danske folkeskole. For børn har brug for viden, kundskaber og dannelse. Til at kunne klare sig selv og få mening i tilværelsen. Men ingen af delene får de i den danske folkeskole. Siden 1958 har folkeskolens fremmeste opgave ikke været at uddanne elever. Uddannelsen er erstattet af et opdragelsesprojekt, hvis formål er at socialisere børn og lære dem at blive gode socialdemokrater."

Denne indoktrinering i lighed og tolerance er naturligvis fuldstændig uacceptabelt for den højredrejede skribent. Som så mange andre borgerlige tænkere ønsker han sig tilbage til den autoritære, sorte skole. Dengang var livet noget simplere, ligesom klasserne nemmere kunne opdeles i dumme og kloge unger. Dengang kunne man i øvrigt også give de dumme nogle prygl. Alt det har Socialdemokraterne dog ødelagt med deres evige fokus på, at eleverne bør tænke selvstændigt, og at børn i det hele taget skal trives i folkeskolen.

I følge Rune Selsing er grænsen nu nået med forslaget om en sammenhængende skoledag. Tænk at nogle vil se på, om dagligdagen kan sammensættes på en mere konstruktiv måde for de mere end 80 pct. 6-9 årige, der både benytter vores skoler og fritidsordninger. Hold da ferie en rød revolution, der er under opsejling! Ikke blot vil det forringe fagligheden, men også standse den sociale mobilitet:

"En marxistisk analyse af helhedsskolen giver de svar, jeg ikke selv kan give. Med helhedsskolen sikrer det højtuddannede mindretal sig deres privilegerede position som magtklasse. Mindretallets magt hviler på deres privilegerede viden og sproglige koder, som resten [af] samfundet med helhedsskolen effektivt vil være afskåret fra at opnå. Kun ved at være født af højtuddannede forældre får børn mulighed for at tilegne sig reel viden. Helhedsskolen er således klassevaretagelse i marxistisk forstand. Danmarks egentlige aristokrati er den uddannede kulturklasse, som har en stærk interesse i at vedblive at holde sin kreds eksklusiv."

Magen til borgerligt vås skal man lede længe efter!

Én ting er, at en sammenhængende skoledag netop vil være et kæmpeskridt i kampen mod den sociale arv, fordi elever med en svag hjemmebaggrund kan lave lektierne i skoletiden.

Men samtidig står Danmark over for to udfordringer i de kommende år: For det første har lysten det med at drive værket, uanset hvad vi foretager os. For det andet er vores fremtid betinget af, at alle lærer hele livet igennem. Mange højreorienterede skoleskribenter plejer at ophøje landet, Sydkorea, til et skolepædagogisk Mekka, men 'kreativitet og en lykkelig skolegang' er desværre en mangelvare i Sydkorea. Det var også den hovedbekymring, som den sydkoreanske undervisningsminister, Ju-Ho Lee, gav udtryk for efter sit møde med den danske folkeskole.

Så måske vi skulle lytte mere til Sydkorea end til Selsing?

 

 

 


placeholder

Annonce