Hvorfor bakker regeringen på ambitionerne om renere luft?

Regeringens udskydelse og usikkerhed om de stramme miljøzoner er desværre en gevinst for dem, der fortsætter den sorte vej.
Det er snart et år siden, at Politiken skrev, at ’Rød blok lover skrappere miljøzoner i byerne, hvis den har flertal efter valget’. Artiklen blev skrevet i forlængelse af, at et samlet centrum-venstre lovede hinanden og befolkningen på skrift, at der skulle skrues kraftigt og ”hurtigst muligt” op for ambitionerne om at bekæmpe luftforureningen efter et valg.

Desværre er det ikke meget, der er sket endnu

Desværre er det ikke meget, der er sket endnu. Og det til trods for, at vi også skrev i forståelsespapiret, at alt for mange danskere dør af eller bliver syge på grund af luftforurening. Miljøministeren har holdt igen med de skrappe krav til miljøzonerne i de store byer og har ikke, som aftalt af det nuværende flertal for et år siden, åbnet op for, at alle større byer kan etablere miljøzoner. Tvivlen om, hvorvidt regeringen overhovedet har planer om kraftigt at reducere luftforureningen i denne valgperiode, begynder derfor at melde sig.

Usund slingrekurs 

1200 danskere dør hvert år for tidligt som følge af luftforurening fra trafik, industri, energi, brændeovne og landbrug i Danmark. Og 3000 dør som følge af luftforurening, der kommer udefra. Der er således nok at tage fat på, og en ambitiøs, national handlingsplan vil også skulle indeholde en kraftig international del for at bidrage til at reducere luftforureningen fra andre lande - samt en miljøteknologi-del til fremme af løsninger i Danmark og eksport af danske løsninger til udlandet.

Jeg er overrasket og ærgerlig over den usunde slingrekurs for de store miljøambitioner, vi ellers har sammen

Jeg er overrasket og ærgerlig over den usunde slingrekurs for de store miljøambitioner, vi ellers har sammen. Og jeg undrer mig over, at regeringen ikke tager større initiativ.

I disse dage viser DR’s dækning, at der er mange gevinster ved, at vi kører mindre i de store byer under nedlukningen af Danmark.

Efter forureningen fra vejtrafikken er faldet med 35 procent i de større byer, skønner Det Nationale Center for Miljø og Energi (DCE) i et nyt notat til Miljøstyrelsen, at det vil det resultere i hele 80 færre dødsfald og 61.700 færre sygedage. Altså sparer det både menneskeliv og samfundet for en del kroner og øre, at vores luft er renere - og vender forureningen tilbage på vanlig niveau, er det faktisk en dyr fornøjelse for både økonomi og for sundhed.

Stram op om miljøzonerne 

Regeringens udskydelse og usikkerhed om de stramme miljøzoner er desværre en gevinst for dem, der fortsætter den sorte vej. Dem, der ikke investerer i filtre eller udvikling af mere miljøvenlig transport. Det er med til at bremse den grønne omstilling hos hele transportsektoren. Det er urimeligt og ikke logisk, når vi samtidig sidder og kæmper ved forhandlingsbordet om at finde en plan, hvor vi kan reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030.

Regeringens udskydelse og usikkerhed om de stramme miljøzoner er en gevinst for dem, der fortsætter den sorte vej

Her kan det jo sagtens hjælpe, at vi sender et signal om, at ældre dieselkøretøjer skal udfases. Vi bør i den ombæring helt åbenlyst tage forurenende personbiler med i kravene, som også var en del af håndslaget for et år siden.

Det må ikke blive en tendens, at simple forslag ikke kommer i mål, fordi alt skal samles i klimahandlingsplanen. Med miljøzonerne her har vi en aftale, som er åbenlys og konkret. Som tilmed vil blive hilst velkommen af kommunerne, der skal implementere den. Så sent som i starten af året var KL igen på banen med et ønske om strammere miljøzoner, og Københavns Kommune har længe råbt op.

SF har under den borgerlige regering forgæves foreslået et nationalt mål om at halvere antallet af dødsfald forårsaget af luftforurening inden for et kort tidsrum som et første skridt. På samme måde som vi jo allerede har målsætninger for reduktion af antallet af trafikdræbte og tilskadekomne.

Corona viser at vi kan handle effektivt 

Corona-krisen har vist, at regeringen, Folketinget og sundhedsmyndigheder godt kan handle effektivt, når truslen er umiddelbar og synliggjort. Den samme beslutsomhed bør bruges til at reducere den langstrakte dræber - luftforureningen fra især trafikken, brændeovne, arbejdsmaskiner, fossil energiproduktion og landbrugets ammoniak – gennem en national handlingsplan baseret på skrappe sundheds- og miljønormer. Ministeren må tage initiativ til at sætte arbejdet i gang.

Ren luft i lungerne skal ikke være en corona-luksus

Ren luft i lungerne skal ikke være en corona-luksus, men noget, man kan forvente.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

placeholder

Kommentarer

Som jeg har sagt i lang tid, CORONA-VIRUSEN er også en KLIMA-VIRUS, der viser menneskeheden hvordan moder jords tilstand er, og at vi skal lade olien blive i jorden,og brug alternetiv energi...vind-energi,sol-energi,brint....og til næste klima topmøde (cop 26) SKAL DET VÆRE DET, DER ER PUNKT ET PÅ DAGSORDEN.. Hvid det skal være et seriøs klima topmøde...DETTE ER EN KLIMA-VIRUS

"Blå magt" tror ikke de kvæles af tung luft.De tror på udødeligheden.Tænker KUN i Penge. Selv i en Coronatid betyder mange tusinde døde så lidt lidt lidt.At pengetanken bugner er det vigtigste.
Hvad stiller nogen op med sådan en moral ? Det kræver et helt særligt "professorrat" at opklare det.
Det kan nemt virke omsonst at tænke i bedre klima når landet er gennemsyret af "blå toner". To poler står overfor hinanden i en "magtkamp". Griskhed mod empati og tolerance, er omtrent umuligt at få til at gå op i noget konstruktivt. Men,det er jo sådan landet ligger. Og PT bør COVID 19 være det absolut stående problem frem for alt muligt andet. COVID 19 bliver ikke det eneste verden vil komme til at slås med, i form af trusler mod klima,dyr,vegetation,oceaner og menneskeheden.Des mere klimaet ødelægges des flere katastrofer får vi at se. Kan vi vente 12 år på en konkret udredning der gavner det globale klima. NEJ. Kan vi vente på at få bugt med COVID 19 ? NEJ.

Det kunne være GAVNLIGT for fremtidens klima at FLYVNING blev begrænset til KUN at bringe FRAGT,og til nødvendige forretningsrejser. Eller lignende. Man kunne indføre et "klippekort" for øvrige borgere der gav ret til højest EN flyvning pr år i ferieøjemed.Derudover et "klippekort" til udrejse for "familiebesøg" hvor der pr år måtte rejses max TRE til FEM gange. Og så skulle AL bilpark verden over
erstattes med MINDST muligt forurenende drivmidler. At gå tilbage til global hestetransport kunne være en mulighed. De forskellige stater kunne oprette kæmpestalde i byerne m.m, med HESTE og hestevogne,der ville blive stillet til rådighed for borgerne. Staldene ville give masser af JOBS til hestepassere o.s.v Der er jo kun en vej og det er "tilbage", for at gå FREM for verdens klima.Det nytter intet at tro noget andet.Ellers kommer man ingen vegne. Af mærkbar karakter. Det vil blive en verdensomspændene "KAMP" af de store. For hele verdens "Blå Magt", vil aldrig give afkald på de indtjeningsmuligheder og afkast, der ligger i de nuværende muligheder. Udover det med "hestene", er der vind og vandenergi som udvinding og drivkraft.

Annonce