Hvorfor vil DF forgylde privathospitalerne?

Dansk Folkeparti presser på for at forgylde privathospitalerne. En genindførelse af behandlingsgarantierne vil få kunderne til at vælte ind.
De private hospitaler skal igen forgyldes, hvis det står til Dansk Folkeparti. Imens vores offentlige hospitaler fortsat må bruge mange kræfter på Corona-patienter, så ønsker Danske Folkeparti, at der nu igen skal gives en garanti for at de private hospitaler bruges til at gennemføre de operationer, som aktuelt udsættes. I den nuværende situation vil det i praksis betyde at DF vil udskrive en blanco check til privathospitalerne. Og regningen? Ja, den kender vi ikke, men den bliver stor.

DF vil udskrive en blanco check til privathospitalerne

Dansk Folkeparti vil altså fremme privathospitalerne under en Corona-krise, hvor vores offentlige sundhedsvæsen har udført en sundhedsmæssig pragtpræstation. Hvis der er noget Corona-virus har lært os, er det for mig at se, at vi skal prise os LYKKELIGE for at leve i land med et offentligt finansieret sundhedsvæsen med veluddannet personale. Derfor skal den gradvise genåbning af sundhedsvæsnet ikke fokuserer på at sætte fuld speed på de private sygehuse igen.

Svær balance i prioriteringerne 

DF’s sundhedsordfører har forklaret at de ikke kunne indgå en aftale om en genåbning af sundhedsvæsenet, fordi privathospitalerne ikke fik plads nok. Det lød meget tilforladeligt. DF’eren ville genindføre behandlingsgarantierne og udnytte den fulde kapacitet på de private hospitaler. Men man skal ikke lade sig narre af at Dansk Folkeparti presser på for at forgylde de danske privat hospitaler.

Det er også vigtigt at holde en hårdfin balance i prioriteringen af, hvilke behandlinger der fortsat er vigtigst

Lige nu får Corona-patienter, patienter med kræft, hjertekarsygdomme og andre livstruende sygdomme plads foran for eksempel planlagte knæoperationer og fjernelser af åreknuder. Der skelnes altså mellem det akutte, og det som kan vente. I takt med at der kommer mere plads på hospitalerne, så skal flere typer behandlinger selvsagt igen på vagtskemaerne på den offentlige sygehuse og privathospitalerne bruges i et tilpas omfang, der kan aflaste de offentlige sygehuse.

Men derfor er det også vigtigt at holde en hårdfin balance i prioriteringen af, hvilke behandlinger der fortsat er vigtigst. Slipper man bare tøjlerne, som DF vil, så både forgylder man privathospitalerne og allerværst risikerer man ikke at bruge både sundhedspersonale og teknologi optimalt i en afgørende tid.

Behandlingsgarantien har god indtjening på privathospitalerne

Behandlingsgarantierne er sat delvis på hold for tiden. Normalt har det været sådan, at hvis de offentlige hospitaler ikke selv kunne varetage behandlinger inden for en bestemt tidsramme, så kunne patienterne vælge et privathospital. Behandlingsgarantierne var normalt en måned.

Behandlingsgarantierne er en væsentlig del af forklaringen på at privathospitalerne tjener godt med penge

Man havde altså krav på at få fjernet dine åreknuder inden for en måned efter at du er henvist til behandlingen. Det har også betydet at netop behandlingsgarantierne er en væsentlig del af forklaringen på at privathospitalerne tjener godt med penge. Endda så mange penge at seneste regnskab viste en rekordstor indtjening.

Lige nu har det offentlige sundhedsvæsen ikke mulighed for at levere fuldt ud på behandlingsgarantierne. Derfor vil en genindførelse af dem i morgen betyde at kunderne ville vælte ind på privathospitaler, der som vanligt kan vælge de operationer, som er mest simple og kan gennemføres mest effektivt med den største indtjening for øje – uden blik for at de samlede sundhedsressourcer måske kunne bruges bedre. Betalerne er regioner og staten som typisk må bruge fra budgettet til offentlige sygehuse. Derfor må Dansk Folkeparti ikke få held med øse penge ud til privathospitalerne.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Signe Munk er klima, energi og forsyningsordfører for SF.


placeholder

Kommentarer

Ganske kort. Det danske sundhedsvæsen skal selv klare alle opgaver. Ingen henvisning af nogen art på det offentliges regning. Et offentligt sygehusvæsen.

Jeg er ked af, at Signe Munk skriver "hårdfin". Der eksisterer ikke noget sådant ord. Det staves "hårfin", dvs fint som et hår. Lad så være det der med r-fejlen. Det er der så mange, der ikke kan finde ud af.

Annonce