Ideologisk fejl at tvinge mere udlicitering igennem

Udlicitering bliver fremhævet som et mirakelmiddel, men ny undersøgelse, viser at flere kommuner foretrækker at hjemtage opgaver fremfor at udlicitere
KL har for nylig lavet en rundspørge til de kommunale økonomichefer om deres forventninger til effektiviseringer i de kommunale budgetterne for 2018. Jeg hæftede mig særligt ved et af undersøgelsens resultater, nemlig at 31 procent af kommunerne forventer at hente gevinster på at hjemtage opgaver.

Det bryder med mantraet om, at private løsninger altid skulle være mere effektive end offentlige løsninger.

Jeg synes, at det er et bemærkelsesværdigt resultat. Det bryder med mantraet om, at private løsninger altid skulle være mere effektive end offentlige løsninger. Samtidig går det stik imod regeringens erklærede politik om, at flere offentlige opgaver med djævlens vold og magt skal udliciteres.

Når kommunerne forventer gevinster ved at hjemtage opgaver, skal det formentlig ses i lyset af, at der har været mange møgsager – ikke mindst i hjemmeplejen. 53 konkurser med private pleje-firmaer siden 2006 taler vist for sig selv. Udover at konkurserne skaber utryghed blandt de ældre, deres pårørende og personalet, følger der også merudgifter med, fordi kommunen skal stille med et nødberedskab. Hvad der måske i businesscasen var en ”god forretning”, kan vise sig at blive en dårlig forretning, når det endelige regnestykke gøres op.

53 konkurser med private pleje-firmaer siden 2006 taler vist for sig selv.

Usikkert om der er gevinster ved at udlicitere
Vi hører ofte fra blå blok og forskellige erhvervsorganisationer, at der angiveligt skulle være store gevinster ved at udlicitere offentlige opgaver. Disse påståede gevinster bygger imidlertid tit på den skønnede besparelse ved førstegangsudbuddet, men i takt med at der løbende sker effektivisering af den offentlige sektor, vil der ikke være de samme gevinster at hente 2., 3. eller 4. gang. Hertil kommer de såkaldte transaktionsomkostninger, som tit er udeladt fra regnestykket, men det er ikke gratis at sende opgaver i udbud. Der er udgifter til for eksempel markedsafsøgning, udpegning af budgivere, udarbejdelse af udbudsmateriale, kravspecifikation og kontraktindgåelse. Ydermere vil der være omkostninger mht. tilsyn med leverandøren og håndhævelse af kontrakten.

De såkaldte transaktionsomkostninger, som tit er udeladt fra regnestykket, men det er ikke gratis at sende opgaver i udbud.

Hvorvidt den private sektor løser opgaverne mere effektivt end den offentlige sektor, ja så ved vi det faktisk ikke. Men vi ved, at den danske offentlige sektor er en af de mest veldrevne i verden. Det har Verdensbankens opgørelser efterhånden påvist i en lang årrække.

Personligt har jeg ingen principiel eller ideologisk reservation overfor udlicitering – om end jeg synes, at vi har set mange tilfælde, hvor det er gået skidt. Efter min mening bør beslutningen afhænge af den konkrete situation og i øvrigt være op til den enkelte kommunalbestyrelse. Det er derimod en hel forkert vej at gå, når regeringen vil tvinge mere udlicitering igennem ved brug af obligatoriske måltal for princippets skyld.

Personligt har jeg ingen principiel eller ideologisk reservation overfor udlicitering – om end jeg synes, at vi har set mange tilfælde, hvor det er gået skidt

Vink med en vognstang til VLAK
Hver gang der skal gennemføres et udbud, koster det skattekroner. Der er ingen garanti for at en privat leverandør kan løse opgaven bedre eller billigere end en offentlig. Derfor er det meningsløst og dyrt, at det offentlige, skal gennemføre udbud efter måltal, da det kan blive fordyrende for opgaveløsningen.

Jeg synes, at det er tankevækkende at en lang række kommuner har valgt at gå en anden vej og hjemtage opgaver og forventer at vinde på det. Det er et vink med en vognstang til VLAK-regeringen.

Bodil Otto er formand for HK Kommunal

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, om de emner der sætter dagsordenen i arbejderbevægelsen. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

 

Bodil Otto er formand for HK-Kommunal.


placeholder

Annonce