Indfør et europæisk kædeansvar!

De europæiske arbejdstagere er i en voldsom kamp om for få jobs. Som direkte konsekvens af dette er vi vidner til en eskalering af social dumping.
Social dumping er ikke et udtryk for mangel på fælles-europæiske regler. Nej, det er et udtryk for, at bagmænd udnytter de eksisterende regler.

I Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg stemte vi torsdag om konkrete redskaber til at bekæmpe social dumping af løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagere, der arbejder midlertidigt i et andet EU-medlemsland. Det her er et af de vigtigste stykker lovgivning, der forhandles i EU i disse år, og desværre fik de borgerlige udvandede en stærk indsats mod social dumping.

Social dumping er ikke et udtryk for mangel på fælles-europæiske regler. Nej, det er et udtryk for, at bagmænd udnytter de eksisterende regler.

Som arbejdsmarkedsordfører for Socialdemokraterne i Europa-Parlamentet har jeg været med til at stille fire af de ambitiøse forslag, der var til afstemning.

Den største sejr er, at vi blev enige om minimumsbestemmelser for et kædeansvar i alle sektorer, der tilmed kan gå i flere led. Dette skal sikre, at en arbejdsgiver kan stå inde for de underleverandører, som vedkommende hyrer til at udføre en opgave. På denne måde kan det offentlige og de faglige organisationer hente manglende betaling af eksempelvis løn, skat og socialsikringsbidrag hos hovedentreprenøren. Men det er samtidig et redskab, der skal tilpasses den danske model, og vi skal sikre, at de sociale parter også er med til at udforme dette redskab.

En anden sejr er, at der skal indføres såkaldte åbne lister over kontrolforanstaltninger, der kan udvikle sig med tiden. Det betyder, at myndighederne kan tage nye redskaber i brug i deres tilsyns- og kontrolindsats, når visse arbejdsgivere finder måder at omgå reglerne på.

Desværre havde højrefløjen held med at udvande det tredje ambitiøse forslag - nemlig klarere kriterier for, hvad der overhovedet er en udstationeret medarbejder eller udstationeret virksomhed. Dette forslag skulle bekæmpe falske udstationerede - der reelt ikke er udstationerede - og postboksvirksomheder, der reelt ikke eksisterer i oprindelseslandet.

Så det er på tide, at præmissen om "lige løn for lige arbejde" håndhæves i samtlige medlemsstater.

Det fremgår allerede af gældende EU-lovgivning, at hvis du som vandrende arbejdstager kommer til et andet EU-land, så medfølger der en række grundlæggende rettigheder om arbejdstid, minimumslønninger, arbejdssikkerhed og feriegodtgørelser. Så det er på tide, at præmissen om "lige løn for lige arbejde" håndhæves i samtlige medlemsstater. Men også her udvandede de borgerlige den styrkede juridisk bindende tekst, der udgjorde fjerde forslag.

De næste måneder forhandler Europa-Parlamentet med Rådet. Jeg vil fortsat kæmpe for at overbevise højrefløjen om, at vi skal have et europæisk kædeansvar og stålfaste og ubøjelige regler. Disse tiltag er helt nødvendige for de folk, der ønsker at lave et ærligt stykke arbejde, og de virksomheder der gør det hæderligt. Det er nemlig dem, som får hjulene til at dreje i den europæiske økonomi.

Ole Christensen er medlem af Europa-Parlamentet for socialdemokraterne.


placeholder

Annonce