Indled et opgør med folkeskolens test-regime

Debat: Den første opgave for en ny socialdemokratisk-ledet regering bør være at afskaffe de nationale test i folkeskolen.
Afskaf de nationale test. Det må være først punkt på den skolepolitiske dagsorden for en ny socialdemokratisk regering, og dermed indledningen af et kursskifte og et værdipolitisk opgør med den uddannelsestanke, der har hjemsøgt Skole-Danmark, siden de skuffende PISA-resultater landede på den daværende undervisningsministers bord i 2004.

Kvalitetssikring og større faglighed blev ikke udmøntet i bedre undervisning, men flere test og mere kontrol.

Det vi kritikere dengang frygtede var, at i stedet for at benytte test som et proaktivt værktøj, der kunne hjælpe og understøtte lærerne i tilrettelæggelsen af en differentieret undervisning, så ville testene i stedet blive selve omdrejningspunktet for elevernes udvikling. I dag viser forskeres undersøgelse af de nationale test, at kritikken var berettiget.

Som professor emeritus Svend Kreiner udtaler til Danmarks Radio: ”Det er blevet vigtigt for lærerne, at eleverne er blevet gode til at løse de opgaver, der er i de nationale tests. Så i undervisningen bruger de tid på at klæde eleverne på til at blive testet. Det gør de i stedet for – eksempelvis – at lære eleverne at læse og regne godt.”

Det er katastrofalt og eroderer grundlaget for overhovedet at fastholde testene, både som en evaluering af den enkelte og som en samlet vurdering af kvaliteten af vores skoler. For hvad kan man egentlig bruge testresultaterne til, hvis de er ødelæggende for selve undervisningen og dermed elevernes faglige udvikling?

Undervisningsminister Merete Riisager har flere gange udtalt at testene er kommet for at blive:
”… i forhold til testens andet mål, som er at undersøge, hvordan en skole klarer sig i forhold til elevgrundlaget, så er de nationale test et godt værktøj. Den er en af de eneste muligheder, vi har, for at rejse det røde flag, hvis en skole klarer sig for dårligt over tid, og bunden går ud af fagligheden.” forklarer hun til DR.

Men den forklaring viser, at har ministeren enten ikke forstået kritikken eller også lukker hun øjnene for, at testene jo netop ikke giver et retvisende billede af skolens faglighed. Hvis testene ikke siger noget på elevniveau, så siger de jo noget endnu mindre brugbart om en hel skole.

Hvorfor gøre noget halvt?
Tilliden til det kommunale tilsyn, de kommunale forvaltninger, skolernes faglige og pædagogiske ledelse og i sidste ende den enkelte lærer må ligge på et meget lille sted, hvis nationale standardiserede test er en af ”de eneste muligheder vi har for at rejse det røde flag”.

Socialdemokratiet har allerede meldt ud, at testene skal afskaffes i indskolingen, men hvorfor gøre noget halvt?

Mit forslag er, at afskaffe de nationale test som det første, når vi socialdemokrater igen har regeringsmagten og erstatte test-kontrollen med et nationalt test- og evalueringsunivers, som lærerne kan benytte sig af, når de finder det relevant både i forhold til den undervisning og de læringsplaner, de har lagt for klassen og den enkelte elev.

Alexander Grandt er folketingskandidat for Socialdemokratiet i Odense.

Alexander Grandt er folketingskandidat for Socialdemokratiet.


Kommentarer fra Facebook

Annonce