Industriens ansatte er mere konkurrencedygtige end deres rygte

I debatten om konkurrenceevne har der været et ensidigt fokus på løn. Men nye tal viser, at danske ansatte i industrien er langt mere produktive end tyskerne og svenskerne.
De borgerlige argumenterer ofte og længe for, at danske medarbejdere er for dyre i drift, og at de skal ned i løn, hvis vi skal være konkurrencedygtige over for vores nabolande. Men i regnestykket overser de borgerlige, at f.eks. danske industriansatte er blandt de mest produktive.

Tal fra det europæiske statistikkontor Eurostat viser nemlig tydeligt, at danske industriarbejdere er fremme skoene og i den grad leverer varen.

”Det er nærmest blevet en sandhed i den offentlige debat, at den danske konkurrenceevne er helt til rotterne. Men de rå tal fortæller en anden historie. Dansk konkurrenceevne er langt bedre end sit rygte. Og danske industriarbejderes produktivitet er i særklasse, også når vi sammenligner os med de nærmeste konkurrenter: Tyskland og Sverige,” forklarede Dansk Metals cheføkonom Allan Lyngsø Madsen til Politiken.

De danske medarbejdere i industrien producerer nemlig værdi for 425 kroner pr. arbejdstime – mod deres tyske kollegaers ca. 380 kroner i timen. I kapløbet mod svenskerne vinder de danske industriansatte med et forspring på 425 kroner mod 400 kroner hos svenskerne. Dermed producerer den danske industriarbejder mere værdi i timen end både sin tyske og svenske branchefælle.

Dyre svenske medarbejdere
Borgerlige politikere og meningsdannere har flere gange sagt, at de danske lønninger er for høje. Det er rigtigt, at det danske lønniveau i industrien er højt, men lønnen i sig selv giver ikke et reelt billede af de udgifter, som virksomhederne har til medarbejdere. For ud over udgifterne til løn har man i mange europæiske lande også nogle lovpligtige sociale bidrag, som en virksomhed skal betale til staten for hver medarbejder, de har ansat.

Det er eksempelvis tilfældet i Sverige. Blandt andet på grund af de sociale bidrag er svenske industriansatte faktisk dyrere i drift end de danske kollegaer på den anden side af Øresund. Mens de danske industrivirksomheders omkostninger pr. medarbejder er ca. 290 kroner i timen, er svenskerne helt oppe på 325 kroner. Dermed er svenskerne faktisk både dyrere i drift og er mindre produktive end danskerne. 

Tyskland: Lav løn og tilsvarende lav produktivitet
Venstre har ofte talt om det tyske arbejdsmarked som et forbillede for det danske – særligt lønniveauet. Og ganske rigtigt er tyske industriarbejdere billigere i drift, som det klart ses af grafen. Men deres produktivitet er også tilsvarende dårligere. Knap 12 procent er forskellen mellem danskeren og tyskeren, når det gælder deres evne til at skabe værdi for virksomheden pr. arbejdstime.

Når de borgerlige altså prædiker mådehold eller sågar løntilbagegang hos helt almindelige arbejdere, så skal de danske lønmodtagere være opmærksomme på, om et sådant krav reelt er retfærdigt, når de faktisk følger rigtig flot med i produktiviteten.

Den høje produktivitet herhjemme på bl.a. industriområdet gør nemlig, at vi sagtens kan have et højere lønniveau, for medarbejderne leverer mere værdi til virksomheden, end det er tilfældet for industrivirksomhederne i vores nabolande.

Det går slet ikke så dårligt herhjemme med konkurrenceevnen, som mange prøver at bilde os ind.

Public affairs- og pressekonsulent hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Tidligere student på Netavisen Pio


Kommentarer fra Facebook