Topmøde gav ingen svar om fremtidens velfærd

Regeringen vil fastholde de snævre rammer for kommunerne. Derimod blev vi ikke klogere på, hvordan den vil sikre en afbureaukratisering af den offentlige sektor, så de ansatte kan bruge der faglighed bedre.
Temaet for årets Kommunaløkonomiske Forum (KØF) var Fremtidens Velfærd. Formålet med det fine arrangement var netop at få taget hul på diskussionen af, i hvilken retning kommunerne skal kigge, når velfærden skal prioriteres og udvikles i de kommende år.

Men diskussionen kom aldrig. I stedet fik alle givet hinanden et godt solidt skulderklap sammen med et hæfte om ”Borgernes Velfærd – Eksempler på kommunens resultater i 2016”.

Udfordringer som den begrænsede vækst i den offentlige økonomi, et øget demografisk pres, der vil udfordre råderummet i de kommunale budgetter, blev parkeret udenfor Aalborg Hallen.

Løhde gav ingen nye svar om afbureaukratisering
Finansminister Kristian Jensen gjorde det dog tydeligt, at der ikke vil komme flere penge til kommunerne. Samtidig får det kommunale selvstyre snævre rammer, når der er et moderniserings- og effektiviseringsprogram trukket ned over det. Er det virkelig Kristian Jensens bud på fremtidens velfærd?

Kristian Jensen gjorde det dog tydeligt, at der ikke vil komme flere penge til kommunerne

Vores minister for offentlig innovation Sophie Løhde var også forbi en tur. Mange – inklusive undertegnede – havde nok håbet på, at de ville få løftet sløret for de planer, hun går rundt med. Men vi må fortsat vente.

Sophie Løhde pointerede dog (som så mange andre), at vi skal i gang med en afbureaukratisering i den offentlige sektor og mindre fokus på detailstyring. Mere fokus på, at ansatte har plads til at bruge fagligheden. Og hvem kan egentlig være uenig i dette?

Selv Jacob Bundsgaard, socialdemokratisk borgmester i Aarhus, var enig i paneldebatten, men erkender dog, at ”djævlen nok ligger i detaljen”, når kommissoriet fra Sophie Løhde ser dagens lys. Så er arbejdshandskerne taget af, indtil det kommer?

Kommuner vil mangle 14.000 offentlige stillinger i 2025
Ingen af ministrene eller andre paneldeltagere var inde på udfordringen med den stigende demografiudfordring, som i den grad vil påvirke kommunernes budgetter. I 2016 var der cirka 360.000 førskolebørn. Det vil stige til cirka 419.000 i 2025. En stigning på 16 procent.

Antallet af ældre over 80 år var i 2016 knap 244.000. Denne aldersgruppe forventes i 2025 at udgøre omkring 344.000 mennesker. Altså en stigning på 41 procent.

I mine øjne er det på høje tid, at der udarbejdes en handlingsplan for at sikre fremtidens velfærd

Kommunerne har brug for en vækst på 0,6 procent om året for at kunne følge med det demografiske træk, som fremtiden bringer. Men som Kristian Jensen gjorde klart, så får den samlede offentlige økonomi kun 0,3 procent. Der er ingen garanti for, at denne vækst lander hos kommunerne.

Ifølge AE-Rådet vil den offentlige beskæftigelse med en vækst på 0,3 procent blive reduceret med 14.000 stillinger i 2025 sammenlignet med i dag. Der vil mangle cirka 14 milliarder kroner for at kunne opretholde den velfærd, der er i kommunerne i dag.

Så hvordan Sophie Løhde vil sikre, at de ansatte får plads til at bruge deres faglighed, er fortsat en gåde. I mine øjne er det på høje tid, at der udarbejdes en handlingsplan for at sikre fremtidens velfærd.

 

Helena Mikkelsen er forbundssekretær i fagforbundet FOA.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Helena Mikkelsen er forbundssekretær i fagforbundet FOA


placeholder

Annonce